SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃIKỲ THI THỬ THPT – NĂM HỌC 2018 - 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài : 50 PhútHọ tên :............................................................... Số báo danh : ...................


Câu 41: Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta hiện nay?
A. Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.
B. Tỉ trọng khu vực nông – lâm- ngư nghiệp giảm.
C. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
D. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.
Câu 42: Năng suất lao động trong hoạt động khai thác thủy sản nước ta còn thấp, chủ yếu vì
A. tàu thuyền và phương tiện đánh bắt chậm được đổi mới.
B. công nghiệp chế biến thủy sản còn nhiều hạn chế.
C. ảnh hưởng bởi các cơn bão và các đợt gió mùa Đông Bắc.
D. lực lượng lao động ít và chất lượng lao động thấp.
Câu 43: Đặc điểm của khí hậu nước ta là
A. mang tính chất cận nhiệt đới gió mùa. B. có lượng mưa tăng dần từ Bắc vào Nam.
C. có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. D. chịu tác động của các khối khí theo mùa.
Câu 44: Đồng bằng sông Cửu Long ngập lụt trên diện rộng là do
A. mặt đất thấp, diện mưa bão rộng, lại có đê sông, đê biển bao bọc.
B. lãnh thổ hẹp ngang, mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về.
C. địa hình thấp, lượng mưa lớn và chịu tác động của triều cường.
D. mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc và mưa lớn quanh năm
Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải đường biển nước ta?
A. Vận chuyển trên cả các tuyến đường quốc tế. B. Cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng tốt hơn.
C. Khối lượng vận chuyển hành khách lớn nhất. D. Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển.
Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về tình hình sản xuất lương thực của nước ta?
A. Tỉ trọng giá trị sản xuất cây lương thực có xu hướng tăng nhanh.
B. Các tỉnh ở Tây Nguyên có sản lượng lúa rất cao và bằng nhau.
C. Cà Mau có diện tích trồng lúa trong tổng cây lương thực trên 90%.
D. Các tỉnh ven biển miền Trung có diện tích trồng lúa cao nhất.
Câu 47: Ý nào sau đây đúng về quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay?
A. Cơ sở hạ tầng ở các đô thị rất hiện đại. B. Các đô thị đều có quy mô dân số lớn.
C. Phân bố đô thị rất đồng đều trên cả nước. D. Quá trình đô thị hóa chuyển biến tích cực.
Câu 48: Phát biểu nào sau đây không đúng về tài nguyên sinh vật nước ta?
A. Thành phần các loài nhiệt đới chiếm ưu thế.
B. Chịu tác động mạnh bởi hoạt động của con người.
C. Chất lượng rừng nước ta chưa thể được phục hồi.
D. Có tính đa dạng cao và ngày càng giàu có.
Câu 49: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
Năm
2010
2012
2014
2015

Diện tích (Nghìn ha)
7489,4
7761,2
7816,2
7830,6

Sản lượng ( Nghìn tấn)
40005,6
43737,8
44 974,6
45 105,5


Theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2010-2015?
A. Kết hợp. B. Cột . C. Miền. D. Đường.
Câu 50: Phát biểu nào sau đây không đúng về vấn đề việc làm của nước ta hiện nay?
A. Vấn đề việc làm được giải quyết theo nhiều hướng. .
B. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn ở nông thôn.
C. Khu vực công nghiệp tạo ra nhiều việc làm nhất.
D. Là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn của nước ta.
Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh, thành nào sau đây?