Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

BO ĐỀ THI HOC KY II CÁC NĂM

Đăng ngày 4/21/2014 1:51:56 PM | Thể loại: Toán 9 | Lần tải: 62 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 6.31 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi BO ĐỀ THI HOC KY II CÁC NĂM, Toán 9. . tailieuhoctap giới thiệu tới các bạn đề thi BO ĐỀ THI HOC KY II CÁC NĂM .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện BO ĐỀ THI HOC KY II CÁC NĂM thuộc thể loại Toán 9 được chia sẽ bởi user Hải Nguyễn Thanh tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào mục Toán 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH VĂN KHỐI 6 – 2012 - 2013 A,còn cho biết thêm Cấu trúc: Thì hiện tại đơn Thì tương lai gần Thì hiện tại tiếp diễn Giới từ So sánh hơn/ So sánh nhất của tính từ, bên cạnh đó Lời đề nghị Các từ chỉ đại lượng bất định: little, a little, few, a few Các mẫu câu theo từng doanh nghiệp bài học (9-16) - Mô tả người - Hỏi đáp về màu nhan sắc - Hỏi đáp về cảm giác - Hỏi đáp với “ would like”

http://tailieuhoctap.com/dethitoan9/bo-de-thi-hoc-ky-ii-cac-nam.d48szq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 9


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH VĂN KHỐI 6 – 2012 - 2013
A.Cấu trúc:
Thì hiện tại đơn
Thì tương lai gần
Thì hiện tại tiếp diễn
Giới từ
So sánh hơn/ So sánh nhất của tính từ.
Lời đề nghị
Các từ chỉ đại lượng bất định: little, a little, few, a few
Các mẫu câu theo từng đơn vị bài học (9-16)
- Mô tả người
- Hỏi đáp về màu sắc
- Hỏi đáp về cảm giác
- Hỏi đáp với “ would like”
- “A”, “An”, “Any” và “Some”
- Hỏi về đồ ăn, thức uống ưa thích
- Mua và bán: số lượng, giá cả
- Hỏi về mức độ thường xuyên
- Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên
- Hỏi đáp về thời tiết
- Mẫu câu đề nghị
- Các mẫu câu để hỏi về quê quán, quốc tịch, ngôn ngữ
1. Thì hiện tại đơn:
1. Mẫu câu:

Loại câu
Với động từ thường
Với động từ “to be”


-Dùng cho chủ ngữ số nhiềunhư :they,you,brothers,..
và từ I
- Dùng cho chủ ngữ số ít như: she , he, it, Lan,her mother,..

-Dùng cho chủ ngữ số nhiều như: they , we, you, brothers,..
- Dùng cho chủ ngữ số ít như: she , he, it, Lan,her mother,.
Với chủ ngữ I thì:


Khẳng định

S+ V +........

S + V-s/es +........
Thêm “es” sau động từ tận cùng là:
o, s, x, ch, sh, z

S + are +…….

S + is +……


I am +…..

Phủ định
S + do not (don`t) + V+....

S +does not (doesn`t)
+ V +....
S + are not +….
(are not = aren’t)
S + is not (isn’t) + ….


I am not +….

Nghi vấn
Do + S + V +...?

Does + S + V+.......?

Are + S +…?
Is + S + ….?

Are you +….?


Trả lời

Yes, S + do.
No, S+ don`t.


Yes, S + does.
No, S + doesn`t.


Yes, S + are.
No, S + aren’t.

Yes, S + is.
No, S + isn’t.


Yes, I am.
No, I am not.

2. Trạng từ đi kèm theo: always, constantly, usually, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely( hiếm khi) never, every +…….
3. Cách dùng: diễn tả thói quen, sự thật hiễn nhiên, chân lý,
4. Ví dụ:
- Với động từ “to be”:
……………………………………………………………………………………………………..Khẳng định
……………………………………………………………………………………………………..Phủ định
……………………………………………………………………………………………………..Nghi vấn
……………………………………………………………………………………………………..Trả lời
- Với động từ thường:
……………………………………………………………………………………………………..Khẳng định
……………………………………………………………………………………………………..Phủ định
……………………………………………………………………………………………………..Nghi vấn
……………………………………………………………………………………………………..Trả lời2. The near future (thì tương lai gần):
1. Mẫu câu:

Loại câu
- Nếu chủ ngữ I : am
- Nếu chủ ngữ số ít như: she , he, it, Lan,her mother,.. : is
- Nếu chủ ngữ số nhiều như: they , we, you, her sisters, brothers,..: are

Khẳng định
S + am / is / are + going to + V +………..


Phủ định
 S + am not / isn’t / aren’t + going to + V +…….


Nghi vấn
 Am / Is / Are + S + going to + V +………?Trả lời
 Yes, S + am / is / are.
No, S + am not / isn’t / aren’t .

2. Trạng từ đi kèm theo: tonight, tomorrow, someday, soon, next-…, in the future, ...
3. Cách dùng: - diễn tả 1 hành động sắp sửa xảy ra hoặc 1 dự định sắp tới.
4. Ví dụ:1 - He is going to see a movie tonight.
Is he going to see a movie tonight?
He is not going to see a movie tonight.
Ví dụ 2:……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
3.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN:
1. Mẫu câu:

Loại câu
- Nếu chủ ngữ I : am
- Nếu chủ ngữ số ít như: she , he, it, Lan,her mother,.. : is
- Nếu chủ ngữ số nhiều như: they , we, you, her