ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 11/7/2013 6:00:10 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 181 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY, Toán 8. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY trong thể loại Toán 8 được chia sẽ bởi thành viên Dâu Nguyễn Văn đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Toán 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Đề thi học kỳ I Môn toán lớp 8 Năm học 2009-2010 I)Phần trắc nghiệm: Bài 1: ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: Câu 1: Kết quả phân tích đa thức 4x – 4 – x2 thành nhân tử là: A,còn cho biết thêm ( x – 2)2 B, cho biết thêm – ( x – 2)2 C, thêm nữa – ( x + 2)2 D, ngoài ra ( - x – 2)2 Câu 2: Mẫu thức chung của hai phân thức vàbằng: A, thêm nữa

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/de-kiem-tra-hoc-ki-i-toan-8-hay.m35hzq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Đề thi học kỳ I
Môn toán lớp 8
Năm học 2009-2010
I)Phần trắc nghiệm:
Bài 1: ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả phân tích đa thức 4x – 4 – x2 thành nhân tử là:
A. ( x – 2)2 B. – ( x – 2)2
C. – ( x + 2)2 D. ( - x – 2)2
Câu 2: Mẫu thức chung của hai phân thức vàbằng:
A. 2( 1 – x )2 B. x(1 – x )2
C. 2x( 1 – x ) D. 2x( 1 – x )2
Câu 3: Kết quả phép tính (2x2 – 32) : ( x – 4 ) là:
A.2(x – 4) B.2( x + 4)
C.( x + 4) D.( x – 4 )
Câu 4: Với x = 105 thì giá trị của biểu thức x2 – 10x + 25 bằng:
A. 1000 B.10000
C. 1025 D.10025
Câu 5: Kết quả phép cộng là:
A. B
CD.
Câu 6: Cho ABC vuông tại A. Có AC = 3 cm, BC = 5 cm. Diện tích của ABC bằng:
A. 12 cm2 B. 10 cm2
C. 6 cm2 D. 15 cm2
Cău 7: Giá trị của biểu thức A = - 2x3y2 tại x = 1, y = -1 là:
A.12 B. -12
C. 2 D. -2
Câu 8: Độ dài hai đường chéo của một hình thoi bằng 4cm và 6cm. Độ dài cạnh hình thoi đó là:
A. 13 cm B. cm
C. 52 cm D. cmBài 2.(1 điểm). Điền dấu “x” vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng với các khẳng định sau:

Các khẳng định
Đúng
Sai

a)
Nếu một tứ giác có hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình chữ nhật.b)
Nếu một hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau thì nó là hình thoi.c)
Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.
d)
Trong hình thoi, hai cạnh bên không bằng nhau.II)Phần tự luận:
Bài 3.( 2 điểm)
a) Phân tích thành nhân tử: x3 + 4x - 4x2 – xy2
b) Tìm x biết : 3(x +4) – x2 – 4x = 0
Bài 4 : ( 2 điểm)
Cho biểu thức :
A= 
a)Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.
b)Tính giá trị của A khi x = 2010.
Bài 5 : ( 3 điểm)
Cho hình bình hành ABCD ; gọi E,F theo thứ tự là trung điểm cạnh AB và CD. Đường chéo AC cắt DE ở M và cắt BF ở N.
Chứng minh tứ giác DEBF là hình bình hành.
Chứng minh CM = MN = NC
Biết diện tích hình bình hành ABCD là 12cm2.. Tính diện tích tam giác BEF.

Đáp án - biểu điểm
Bài 1: 2 điểm - đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
D
B
B
A
C
D
B

Bài 2 : 1 điểm đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
Sai
Đúng
Đ