ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ I HAY

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/4/2014 5:37:08 AM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 639 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.42 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ I HAY, Toán 8. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng đề thi ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ I HAY .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , đề thi ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ I HAY trong chuyên mục Toán 8 được chia sẽ bởi user Hiền Nguyễn Thị đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Toán 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo SƯU TẦM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 8 NĂM HỌC 2014 - 2015 Câu 1 Thực hiện phép tính: a,còn cho biết thêm x2(x – 2x3) b, bên cạnh đó (x2 + 1)(5 – x)c, thêm nữa (x – 2)(x2 + 3x – 4) d, bên cạnh đó (x – 2)(x – x2 + 4) e) 2x(x2 + x + 1) f) (x – 2)(x2 + 2x + 4) g) 5x3( x – 2 ) h) ( x – 5 ) , cho biết thêm ( x + 5 )  k) ( 2x – 3y )2  Câu 2: Tính nhanh: a, ngoài ra

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/de-cuong-toan-8-ki-i-hay.rf52zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


SƯU TẦM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 8 NĂM HỌC 2014 - 2015
Câu 1 Thực hiện phép tính:
a. x2(x – 2x3) b. (x2 + 1)(5 – x) c. (x – 2)(x2 + 3x – 4) d. (x – 2)(x – x2 + 4)
e) 2x(x2 + x + 1)
f) (x – 2)(x2 + 2x + 4)
g) 5x3( x – 2 )
h) ( x – 5 ) .( x + 5 ) 
 k) ( 2x – 3y )2

Câu 2: Tính nhanh:
a. 1012 b. 97.103 c. 772 + 232 + 77.46 d. 1052 – 52
Câu 3 Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a. 1 – 2y + y2 b. (x + 1)2 – 25 c. 1 – 4x2 d. 8 – 27x3 e. 27 + 27x + 9x2 + x; f. 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3
g. x3 + 8y3; h) 5x2 – 10x ; i) - 2x + 1 + x2 ; k) 3x2 – 3xy – 7x + 7y
Câu 4 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. 3x2 – 6x + 9x2b. 10x(x – y) – 6y(y – x) c. 3x2 + 5y – 3xy – 5x d. 3y2 – 3z2 + 3x2 + 6xy
e. 16x3 + 54y3 f. x2 – 25 – 2xy + y2 g. x5 – 3x4 + 3x3 – x2. x2 – 2xy + y2 – z2
Câu 4 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 2x2 + 3x – 5 b. 16x – 5x2 – 3; c. x2 + 4x + 3; d. x2 – 4x – 5; e. 16x – 5x2 – 3; f. x2 – 7x + 10;
g. x2 – 6x + 8 = 0 h. x2 + 3x + 2 k. x2 – 7x + 12 l. x2 – 12x + 27
Câu 5 Tìm x , biết :
1.( x + 2 ).( x – 3 ) – x .( x – 5 ) = 2 2.  3. 2(x+5) – x2 - 5x = 0
Câu 6 Làm tính chia: 1 2. (x3 + 2x4 -3x2 + 5x – 2 ) : (x2 + 1 – x)
Câu 7 Rút gọn biểu thức: 1. 
2. 2(x – y)(x + y) + (x + y)2 + ( x – y)2 3. 2x( x +3 ) – x( 2x – 1 )
Câu 8 Cho biểu thức. A= ( + - : (1 - )
Tìm điều kiện để giá trị phân thức A được xác định.
Rút gọn phân thức A rồi tính giá trị của biểu thức tại x= - 4
Câu 9 Cho biểu thức 
Rút gọn biểu thức P. b) Tính giá trị của biểu thức P tại x = 
Câu 10Cho biểu thức: P = 
a, Rút gọn P b, Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên
Câu 11 Cho biểu thức (với x ( 0; x ( -2; x ( 2 )
Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4
c ) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Câu 12 Cho biểu thức: 
Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?
Rút gọn biểu thức A. c) Tìm giá trị của biểu thức A tại x = 1.
Câu 13 Cho biểu thức:  (với  và )
Rút gọn biểu thức M. b) Tính giá trị của biểu thức M khi 
Câu 14 Đa thức f(x) khi chia cho dư 4, khi chia cho  dư . Tìm phần dư khi chia f(x) cho 
Câu 15 Tìm đa thức f(x) biết rằng f(x) chia cho x – 3 thì dư 2, f(x) chia cho x + 4 thì dư 9, còn f(x) chia cho x2 +x - 12 thì được thương là x2 + 3 và còn dư.
Câu 16 Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức:  .
Tính giá trị của biểu thức: 
Câu 17 Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức:  .
Tính giá trị của biểu thức: 
Câu 18 Cho tam giác ABC vuông