Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng  KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010

Trường THCS Nguyễn Khuyến        Môn: Toán        lớp 7

     Thời gian làm bài: 90  phút (không kể giao đề)

 

ĐỀ CHÍNH THỨC:

 

 

Bài 1 ( 2 điểm). Thực hiện phép tính :

a)     2        

b)                 

 

Bài 2 (3 điểm) . Tìm x biết

 a)   

          b) |x – 1,5| = 2  

          c)

Bài 3( 1,5điểm ). Có 2 vòi nước, mỗi vòi chảy vào một bể cạn (bể không có nước). Biết 2 bể có thể tích bằng nhau; vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ; vòi thứ hai chảy đầy bể trong 7 giờ; và mỗi giờ vòi thứ nhất chảy vào bể nhiều hơn vòi thứ hai là 4 lít nước. Tìm số lít nước mỗi vòi chảy trong một gi.

Bài 4( 3,5điểm ). Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn, và AB < AC. Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Vẽ BE vuông góc với AD tại E. Tia BE cắt cạnh AC tại F.

 a) Chứng minh AB = AF.

 b) Qua F vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AE tại H. Lấy điểm K nằm giữa D và C sao cho FH = DK. Chứng minh DH = KF và DH // KF.

 c) Chứng minh góc ABC lớn hơn góc C.

---------Hết---------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng  KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010

Trường THCS Nguyễn Khuyến   Môn:  Môn: Toán        lớp 7  

     Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1. (2điểm)

 a)   Biến đổi  2 = =                    (0,5đ)

     =                     (0,5đ)

 b) =                   (0,5đ)

     Tính trong ngoặc bằng 0 kết quả bằng 0                           (0,5đ)

  Bài 2. (3 điểm)

 a)    =                                     (0,5đ)

     Tính được  x =                                  (0,5đ)

 b)   |x – 1,5| = 2 Tính được  x = 3,5                              (0,5đ)

              x = - 0,5                             (0,5đ)

 c/   =>                     (0,5đ)

            x = 2                          (0,5đ)

Bài 3( 1,5điểm ) Gọi x( lít ), y( lít ) thứ tự là số lít nước vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy trong 1 giờ.

Lập luận  được 5x = 7y                                                                                                     (0đ5)

                                                         (0đ75)

Trong 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy vào bể 14 lít nước, và vòi thứ hai chảy vào bể 10 lít nước.

                                                                                                                                           (0đ25)

 Bài 4( 3,5điểm )                                                            * Hình vẽ đúng cho cả 3 câu:      (0đ5)

a) ∆ABE = ∆AFE ( g-c-g)                                                                                                                 (0đ75)

 suy ra AB = AF                                                                                                                 (0đ25)

b) ∆HDF = ∆KFD ( c-g-c)                                                                                                 (0đ75 )

 suy ra HD = KF                                                                                                                 (0đ25)

            HD // KF                                                                                                                (0đ25)

c) ABD = AFD( c-g-c) suy ra:ABD =AFD (1)                                                      (0đ25)                     

 DFC có AFD là góc ngoài nên AFD > C (2)                                                (0đ25)                                   

Từ (1) (2) có : ABD > C hay: ABC > C                                                                (0đ25)

 

 Cách khác:    ;                                                                   (0đ25)

                                                                                                    (0đ5)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 7 CỰC HAY

Đăng ngày 12/4/2011 5:22:49 PM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 257 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 7 CỰC HAY, Toán 7. . tailieuhoctap giới thiệu tới bạn đọc tài liệu ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 7 CỰC HAY .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 7 CỰC HAY thuộc danh mục Toán 7 được giới thiệu bởi bạn Loan Nguyễn Thị đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Toán 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010 Trường THCS Nguyễn Khuyến Môn: Toán lớp 7 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC: Bài 1 ( 2 điểm), thêm nữa Thực hiện phép tính : 2 Bài 2 (3 điểm) , bên cạnh đó Tìm x biết a) b) |x – 1,5| = 2 c) Bài 3( 1,5điểm ),còn cho biết thêm Có 2 vòi nước, mỗi vòi chảy vào một bể

http://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-thi-va-dap-an-toan-hoc-ki-1-lop-7-cuc-hay.i90mxq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 7


Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010
Trường THCS Nguyễn Khuyến Môn: Toán lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC:


Bài 1 ( 2 điểm). Thực hiện phép tính :
2


Bài 2 (3 điểm) . Tìm x biết
a) 
b) |x – 1,5| = 2
c) 
Bài 3( 1,5điểm ). Có 2 vòi nước, mỗi vòi chảy vào một bể cạn (bể không có nước). Biết 2 bể có thể tích bằng nhau; vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ; vòi thứ hai chảy đầy bể trong 7 giờ; và mỗi giờ vòi thứ nhất chảy vào bể nhiều hơn vòi thứ hai là 4 lít nước. Tìm số lít nước mỗi vòi chảy trong một giờ.
Bài 4( 3,5điểm ). Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn, và AB < AC. Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Vẽ BE vuông góc với AD tại E. Tia BE cắt cạnh AC tại F.
a) Chứng minh AB = AF.
b) Qua F vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AE tại H. Lấy điểm K nằm giữa D và C sao cho FH = DK. Chứng minh DH = KF và DH // KF.
c) Chứng minh góc ABC lớn hơn góc C.
---------Hết---------Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010
Trường THCS Nguyễn Khuyến Môn: Môn: Toán lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1. (2điểm)
a) Biến đổi 2 = = (0,5đ)
 = (0,5đ)
b) = (0,5đ)
Tính trong ngoặc bằng 0 kết quả bằng 0 (0,5đ)
Bài 2. (3 điểm)
a) = (0,5đ)
Tính được x = (0,5đ)
b) |x – 1,5| = 2 Tính được x = 3,5 (0,5đ)
x = - 0,5 (0,5đ)
c/ => (0,5đ)
 x = 2 (0,5đ)
Bài 3( 1,5điểm ) Gọi x( lít ), y( lít ) thứ tự là số lít nước vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy trong 1 giờ.
Lập luận được 5x = 7y (0đ5)
 (0đ75)
Trong 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy vào bể 14 lít nước, và vòi thứ hai chảy vào bể 10 lít nước.
(0đ25)
Bài 4( 3,5điểm ) * Hình vẽ đúng cho cả 3 câu: (0đ5)
a) ∆ABE = ∆AFE ( g-c-g) (0đ75)
suy ra AB = AF (0đ25)
b) ∆HDF = ∆KFD ( c-g-c) (0đ75 )
suy ra HD = KF (0đ25)
HD // KF (0đ25)
c) ∆ABD = ∆ AFD( c-g-c) suy ra:ABD =AFD (1) (0đ25)
∆DFC có AFD là góc ngoài nên AFD > C (2) (0đ25)
Từ (1) (2) có : ABD > C hay: ABC > C (0đ25)

Cách khác: ; (0đ25)
 (0đ5)