ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 NĂM 2011-2012 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ            ĐỀ  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA                 NĂM HỌC 2011-2012

 

I / MA TRẬN:

 

        Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

 

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1. Tìm x biết :

 

 

Vận dụng các quy tắc để giải toán tìm x biết

 

 

Số câu

 

 

2

 

2

Số điểm Tỉ lệ %

 

 

1

 

1,0 = 10%

2. Tổng ba góc của một tam giác

Biết định lí tổng ba góc của một tam giác

Tính được số đo các góc trong của tam giác

 

 

 

Số câu

1

1

 

 

2

Số điểm Tỉ lệ %

1

1

 

 

2,0 = 20%

3. Tập hợp Q các số hữu tỉ.

 

 

Vận dụng được quy tắc các phép tính trong Q để làm BT.

 

 

Số câu

 

 

4

 

4

Số điểm Tỉ lệ %

 

 

2

 

2,0 = 20%

4. Đại lượng tỉ lệ thuận

 

 

Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ thuận.

 

 

Số câu

 

 

2

 

1

Số điểm Tỉ lệ %

 

 

2

 

2,0 = 20%

5. Hai tam giác bằng nhau.

 

 

 

Biết vậndụng các trường hợp bằng nhau của tam giácđể chứng minh  hai tam giác bằng nhau

 

Số câu

 

 

 

1

1

1

 


Số điểm Tỉ lệ %

 

 

 

2,0

2,0 = 20%

6. Đồ thị hàm số y = ax ( a0)

 

 

Biết vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax (a 0)

 

 

Số câu

 

 

2

 

2

Số điểm Tỉ lệ %

 

 

1

 

1,0 = 10%

Tổng số câu

1

1

10

         1

12

Tổng số điểm %

1,0 = 10%

  1,0 = 10%

 6.0 = 60%

2,0 = 20%

10 = 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ ĐỀ:

1

 


 

 

PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ            ĐỀ  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA                 NĂM HỌC 2011-2012

 

Môn: Toán  - lớp 7

Thời gian làm bài : 90 phút

 

Câu 1: (2,0 điểm )

 a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác .

 b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ

Câu 2: (2,0 điểm )

 Thực hiện phép tính sau:

   a)             b)

          c) 2,9 +  3,7 +  (- 4,2) + (-2,9) + 4,2

   d)

Câu 3: (2,0 điểm )

 1) Tìm x biết :

    a) x -    b) x +

 2)Tìm hai số x, y biết :   và  x + y = 10

Câu 4: (2,0 điểm )

 1) cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

 

x

3

-1

1

2

-2

y

 

 

 

4

 

 

 2) Cho hàm số  y = f(x) = 3x

        a) vẽ đồ thị hàm số y = 3x  

         b) Trong hai điểm A( -1;- 3) ; B(; 1) những điểm nào thuộc đồ thị hàm số

              y = f(x) = 3x

Câu 5: (2,0 điểm )

 Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E  sao cho ME = MA.

 a) Chứng minh:

 b) Chứng minh:AB //CE

 

- HẾT -

1

 


 

 

PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ         HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA                 NĂM HỌC 2011-2012

 

Môn toán – lớp 7

 

 

Câu

Nội dung

Điểm

 

 

Câu 1

a)     Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800

b)    Ta có :( đối đỉnh)

    Vì : x + = 900

                         x = 500

1

0,5

0,25

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2

a) =

            =           

b) =

                              =       

c) 2,9 +  3,7 +  (- 4,2) + (-2,9) + 4,2

    = [ 2,9 + (-2,9)] + [(- 4,2) + 4,2 ] + 3,7

    = 3,7

d)==

                     =    

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu  3

1) Tìm x biết :

a) x -   x =

                   x =

b) x + x =

                    x =

2)Tìm hai số x, y biết :

= 

x = 4

0,25

 

 

0,25

0,25

 

0,25

 

 

 

0,5

 

0,25

1

 


 

y = 6 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4

1/

x

3

-1

1

2

-2

y

6

-2

2

4

-4

                           ( Mỗi ô 0,25đ x 4 = 1 điểm)

2/ a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x

Cho x = 1 y = 3

       A (1;3)

 

 

 

 

 

 

b) A( -1;- 3) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 3x

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) CM:

xét ABM VÀ ECM 

ta có: MB = MC (gt)

        (hai góc đối đỉnh)

MA = ME (GT)

Suy ra : (c-g-c)

b) CM: AB //CE

ta có ( cm câu a)

nên: (slt)

suy ra : AB //CE (đpcm)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

0,25

 

--Hết--

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/7/2011 4:46:18 PM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 1677 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 NĂM 2011-2012 CÓ MA TRẬN VÀĐÁP ÁN, Toán 7. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người đề thi ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 NĂM 2011-2012 CÓ MA TRẬN VÀĐÁP ÁN .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 NĂM 2011-2012 CÓ MA TRẬN VÀĐÁP ÁN trong chuyên mục Toán 7 được chia sẽ bởi user Lộc Nguyễn Hữu đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Toán 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA NĂM HỌC 2011-2012 I / MA TRẬN: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng           Cấp độ thấp Cấp độ cao   1, cho biết thêm Tìm x biết :   Vận dụng những luật lệ để giải toán tìm

https://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-thi-hoc-ky-i-mon-toan-7-nam-2011-2012-co-ma-tran-va-dap-an.hegnxq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA NĂM HỌC 2011-2012

I / MA TRẬN:

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Tìm x biết :


Vận dụng các quy tắc để giải toán tìm x biếtSố câu


2

2

Số điểm Tỉ lệ %


1

1,0 = 10%

2. Tổng ba góc của một tam giác
Biết định lí tổng ba góc của một tam giác
Tính được số đo các góc trong của tam giác
Số câu
1
1


2

Số điểm Tỉ lệ %
1
1


2,0 = 20%

3. Tập hợp Q các số hữu tỉ.


Vận dụng được quy tắc các phép tính trong Q để làm BT.Số câu


4

4

Số điểm Tỉ lệ %


2

2,0 = 20%

4. Đại lượng tỉ lệ thuận


Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ thuận.Số câu


2

1

Số điểm Tỉ lệ %


2

2,0 = 20%

5. Hai tam giác bằng nhau.Biết vậndụng các trường hợp bằng nhau của tam giácđể chứng minh hai tam giác bằng nhau


Số câu1
1

Số điểm Tỉ lệ %2,0
2,0 = 20%

6. Đồ thị hàm số y = ax ( a0)


Biết vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax (a 0)Số câu


2

2

Số điểm Tỉ lệ %


1

1,0 = 10%

Tổng số câu
1
1
10
 1
12

Tổng số điểm %
 1,0 = 10%
 1,0 = 10%
 6.0 = 60%
2,0 = 20%
10 = 100%


II/ ĐỀ:


PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA NĂM HỌC 2011-2012

Môn: Toán - lớp 7
Thời gian làm bài : 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm )
a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác .
b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ
Câu 2: (2,0 điểm )
Thực hiện phép tính sau:
a) b) 
c) 2,9 + 3,7 + (- 4,2) + (-2,9) + 4,2
d)
Câu 3: (2,0 điểm )
1) Tìm x biết :
a) x -  b) x + 
2)Tìm hai số x, y biết :  và x + y = 10
Câu 4: (2,0 điểm )
1) cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x
3
-1
1
2
-2

y42) Cho hàm số y = f(x) = 3x
a) vẽ đồ thị hàm số y = 3x
b) Trong hai điểm A( -1;- 3) ; B(; 1) những điểm nào thuộc đồ thị hàm số
y = f(x) = 3x
Câu 5: (2,0 điểm )
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.
a) Chứng minh: 
b) Chứng minh:AB //CE

- HẾT -PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS THÔNG HÒA NĂM HỌC 2011-2012

Môn toán – lớp 7


Câu
Nội dung
ĐiểmCâu 1
Tổng ba góc của một tam