DE THI HOC KI II (TOAN 6)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/18/2012 3:56:26 PM | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 219 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.22 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi DE THI HOC KI II (TOAN 6), Toán 6. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6.uqj3xq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Trường THCS Lê Quý Đôn
KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 6
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ, tên:.............................................................................lớp 6……..

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

ĐỀ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Phân số bằng phân số là:
A. B. C. D. 
Câu 2. Phân số nào sau đây là tối giản?
A. B. C. D. 
Câu 3. Tổng bằng :
A. B. C. D. 
Câu 4. Kết quả của phép trừ là:
A. 0 B. C. D. 
Câu 5. Viết hỗn số 5 dưới dạng phân số là:
A. B. C. D. 
Câu 6. Kết quả của phép chia là:
A. B. C. D. 


Câu 7. Đổi số thập phân 0,08 ra phân số được là:
A. B. C. D. 
Câu 8. Phân số tối giản của phân số là:
A. B. C. D.
Câu 9. Góc bẹt là góc có số đo bằng:
A. 900 B. 1000 C. 1800 D. 1200
Câu 10. Góc vuông là góc có số đo bằng:
A. 1000 B. 900 C. 1800 D. 600
Câu 11. Góc nhỏ hơn góc vuông gọi là góc:
A. Góc tù B. Góc bẹt C. Góc nhọn D. Góc vuông
Câu 12. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng:
A. 900 B. 600 C. 1000 D. 1800
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a/ (13 + 49) – (13 – 135 + 49)
b/ 
c/ 
Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x biết:
a/ 3.x + 17 = 92
b/ 
Bài 3 (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .
Tính 
Tia Oz có là tia phân giác của không? Vì sao?
Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của .
Bài 4 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức:


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – MÔN TOÁN 6

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ ):

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
B
C
C
A
D
A
A
D
C
B
C
A


PHẤN TỰ LUẬN( 7 đ):
1. Thực hiện phép tính (2,5 điểm)
a/ ( 13 + 49) – (13 – 135 + 49)
= 13 + 49 – 13 + 135 – 49 (0,)
= 13 – 13 + 49 – 49 + 135 (0,)
= 0 + 0 + 135 = 135 (0,)
b/
= (0,)
= (0,)
= (0,)
c/
= (0,)
= (0,)
= (0,)
2. Tìm x biết : ( 1,5 điểm )
a/ 3.x + 17 = 92
3.x = 92 - 17 (