ĐE VA ĐAP AN THI KY 2 CO MA TRAN ĐE TOÁN 11-2011

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

 

 

Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị                                       Đề kiểm tra học kì  2010-2011

Trường THPT Lê Lợi                                                        Môn : Toán 11

                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút

                          Nội dung

    A. Ma trận nhận thức:

 

 

 

Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng

Tầm quan trọng

(Mức cơ bản trọng tâm của   KTKN)

Trọng số

(Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)

Tổng điểm

(Theo ma trận nhận thức)

Tổng điểm

(Theo thang điểm 10)

I.1.Giới  hạn của dãy số

8

2

16

     1

I.2.Giới hạn của hàm số

9

1

9

1

I.3.Giới hạn của hàm số

15

2

30

1

II.1.Hàm số liên tục

9

2

18

1

II.2. Hàm số liên tục

10

3

30

1

III. Đạo hàm

15

2

30

1

IV. Phương trình tiếp tuyến

12

3

36

1

V.1.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

12

3

36

1

V.2.Góc

10

3

30

1

V.3. Khoảng cách

10

4

40

1

 Tổng

100%

 

275

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

B.Ma trận đề :

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (TỰ LUẬN)

Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức nhận thức

Cộng

1

Câu    Điểm

2

Câu Điểm

3

Câu   Điểm

4

Câu    Điểm

Chủ đề I

Số câu 3

Số điểm 2

Tỉ lệ  20 %

1b        1 

 

1a        1

 

1c       1  

 

 

Số câu:3

2 điểm

=20%

Chủ đề II

Số câu 2

Số điểm 2

Tỉ lệ 20 %

 

2             1

 

4 1

 

 

Số câu:2

2 điểm

=20%

Chủ đề III

Số câu 1

Số điểm 1

Tỉ lệ  10 %

 

5a           1

 

 

Số câu:1

1 điểm

=10%

Chủ đề IV

Số câu 1

Số điểm 1,5

Tỉ lệ   15   %

 

 

5b        1

 

Số câu:1

1,5điểm

=15%

Chủ đề V

Số câu 3

Số điểm 3

Tỉ lệ  30%

 

 

3a         1

3b           1

 

3c               1

Số câu:3

3 điểm

=30%

Tổng số câu 13

Tổng số điểm 10

Tỉ lệ  100%

Số câu 1

Số điểm 1

Tỉ lệ  10 %

Số câu 5

Sốđiểm 5

Tỉ lệ 50 %

Số câu  3

Số điểm 3

Tỉ lệ 30 %

Số câu 1

Số điểm 1

Tỉ lệ 10 %

Số câu 10

Số điểm 10

 

C.Đề bài:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị                Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2010-2011

  Trường THPT Lê Lợi                                          Môn : Toán 11

                                                                         (Thời gian làm bài: 90 phút.)

 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )  

    Câu 1: (3điểm) Tính các giới hạn sau:

       a) ;             b) ;              c) .

   Câu 2: (1điểm) Xét tính liên tục của hàm số tại x = 0

   Câu 3: (3điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có  SA(ABCD)ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Gọi K là hình chiếu vuông góc của O trên SC.

        a) Chứng minh: và .

        b) Tính khoảng cách giữa BC và  SD.

       c) Tính SA biết góc giữa (SBC) và (SDC)  bằng .

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm )

Thí sinh học chương trình  nào thì phải làm theo phần đó.

1. Theo chương trình Cơ bản :

Câu 4A: (2điểm) Cho hàm s :   (1)

a)Tìm x để 

b)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ th (1)biết tiếp điểm có hoành độ bằng

Câu 5A(1điểm) Chứng minh rằng phương trình có nghiệm thực âm .

 

2. Theo chương trình Nâng cao :

Câu 4B: (2điểm) Cho hàm số (*)

a)Tìm x để 

b)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ th (*) biết tiếp điểm có hoành độ bằng

 

Câu 5B: (1điểm) Chứng minh phương trình sau luôn có nghiệm thực với mi m:

               

 

 

-------------------------Hết-----------------------------

 

 

Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

  Họ và tên thí sinh: ……………………………………SBD: ………                     

 

 

 

 

 


 

Đáp án: Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2010-2011

Đáp án gồm 3 trang .

Câu

Học sinh viết được

Điểm

 

1

 

 

a) Ta có                                                     

b) Vì    , và khi ta có

 

Nên ta có 

 

c) Ta có    

  =   

 

 

1

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

 

   0,5

 

 

   0,5

 

 

 

2

    Xét   tại x = 0

   Ta có

     và

         . Nên không tồn tại

        Suy ra hàm số không  liên tục tại x = 0

 

 

 

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

3

 

 

 

 

Vẽ hình đúng

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trang 1

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 


 

a)     Theo giả thiết SA(ABCD) nên , mặt khác dáy hình vuông nên do đó  (đpcm)

Theo chứng  minh trên ta có cùng với  suy ra      (đpcm)

 

b)     Vì BC song song với AD nên BD song song mp(SAD) ,do đó d(BC,SD) = d(BC,(SAD)) = d(B,(SAD))

Mà BA vuông goc với mp(SAD) do BA vừa vg AD vừa vg SA.

Suy ra BA = a = d(BC,SD)

c) Theo câu a)   nên : do đó góc giữa 2 mp đó là góc giữa 2 đt KB , KD.

 TR.h1: góc BKD =60o ta có

vô lí

TR.h2 thì

T 2 tam giác vuông đồng dạng CKO và CAS suy ra SA = a

   

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 0,5

 

 

0,5

 

 

0,25

 

   4

CBản

a)

TXĐ D = R

hoặc

 

 

 0,5

 

 0,5

 

 

  b)

Pt tt có dạng :

Vậy pttt :

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

5A

CBản

§Æt ,

Đây là h/s liên tục trên R

f(0)=1, f(2) = - 1

f(0).f(2) = - 1 < 0

ph­¬ng tr×nh f(x)=cã nghiÖm trong kho¶ng (2 ; 0)

ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm ©m.

 

 

 

0,25

0,25

0,25

 

0,25

 

NCao

4B

 

 

 

 

 

a)      TXĐ D =

Để đúng với moị

Vậy với moị thì

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

 

 

 

 

 Trang 2

 

 

 


 

b)

 Pt tt có dạng :

vậy pttt

0,25

 

0,25

 

 

 0,25

 

 

0,25

5B

NCao

 Xét hàm số  liên tục trên R.

 Ta có

 

        có ít nhất một nghiệm

 

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Chú ý : học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 3

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/4/2011 9:30:31 PM | Thể loại: Toán 11 | Lần tải: 213 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐE VA ĐAP AN THI KY 2 CO MA TRAN ĐE TOÁN 11-2011, Toán 11. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn tài liệu ĐE VA ĐAP AN THI KY 2 CO MA TRAN ĐE TOÁN 11-2011 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , đề thi ĐE VA ĐAP AN THI KY 2 CO MA TRAN ĐE TOÁN 11-2011 trong chuyên mục Toán 11 được giới thiệu bởi user Thành Lê Đình tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Toán 11 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu   Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị Đề kiểm tra học kì 2010-2011 Trường THPT Lê Lợi Môn : Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút Nội dung : A, tiếp theo là Ma trận nhận thức: Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Tầm quan trọng (Mức căn bản trọng tâm của KTKN) Trọng số (Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN) Tổng điểm (Theo ma trận nhận thức) Tổng điểm (Theo thang điểm 10)  I,còn cho biết thêm 1, bên cạnh đó Giới hạn của dãy số 8

https://tailieuhoctap.com/dethitoan11/de-va-dap-an-thi-ky-2-co-ma-tran-de-toan-11-2011.rcczwq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi

Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị Đề kiểm tra học kì 2010-2011
Trường THPT Lê Lợi Môn : Toán 11
Thời gian làm bài: 90 phút
Nội dung :
A. Ma trận nhận thức:Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng
(Mức cơ bản trọng tâm của KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)
Tổng điểm
(Theo ma trận nhận thức)
Tổng điểm
(Theo thang điểm 10)

I.1.Giới hạn của dãy số
8
2
16
 1

I.2.Giới hạn của hàm số
9
1
9
1

I.3.Giới hạn của hàm số
15
2
30
1

II.1.Hàm số liên tục
9
2
18
1

II.2. Hàm số liên tục
10
3
30
1

III. Đạo hàm
15
2
30
1

IV. Phương trình tiếp tuyến
12
3
36
1

V.1.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
12
3
36
1

V.2.Góc
10
3
30
1

V.3. Khoảng cách
10
4
40
1

 Tổng
100%

275
10


B.Ma trận đề :
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (TỰ LUẬN)
Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng


1
Câu Điểm
2
Câu Điểm
3
Câu Điểm
4
Câu Điểm


Chủ đề I
Số câu 3
Số điểm 2
Tỉ lệ 20 %
1b 1

1a 1

1c 1


Số câu:3
2 điểm
=20%

Chủ đề II
Số câu 2
Số điểm 2
Tỉ lệ 20 %

2 1

4 1


Số câu:2
2 điểm
=20%

Chủ đề III
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10 %

5a 1


Số câu:1
1 điểm
=10%

Chủ đề IV
Số câu 1
Số điểm 1,5
Tỉ lệ 15 %


5b 1

Số câu:1
1,5điểm
=15%

Chủ đề V
Số câu 3
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%


3a 1
3b 1

3c 1
Số câu:3
3 điểm
=30%

Tổng số câu 13
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ 100%
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10 %
Số câu 5
Sốđiểm 5
Tỉ lệ 50 %
Số câu 3
Số điểm 3
Tỉ lệ 30 %
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10 %
Số câu 10
Số điểm 10


C.Đề bài:


Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2010-2011
Trường THPT Lê Lợi Môn : Toán 11
(Thời gian làm bài: 90 phút.)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )
Câu 1: (3điểm) Tính các giới hạn sau:
a) ; b)  ; c) .
Câu 2: (1điểm) Xét tính liên tục của hàm số tại x = 0
Câu 3: (3điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD) và ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Gọi K là hình chiếu vuông góc của O trên SC.
a) Chứng minh: và .
b) Tính khoảng cách giữa BC và SD.
c) Tính SA biết góc giữa (SBC) và (SDC) bằng .
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm )
Thí sinh học chương trình nào thì phải làm theo phần đó.
1. Theo chương trình Cơ bản :
Câu 4A: (2điểm) Cho hàm số :  (1)
a)Tìm x để 
b)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (1)biết tiếp điểm có hoành độ bằng
Câu 5A(1điểm) Chứng minh rằng phương trình  có nghiệm thực âm .

2. Theo chương trình Nâng cao :
Câu 4B: (2điểm) Cho hàm