Dưới đây là nội dung của bộ đề HÓA 2020.
CẢ COMBO 7 BỘ SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI LÀ 500.000Đ VÀ TẶNG KÈM BỘ TÀI LIỆU 11700 BT VÀ 9000 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CHỌN LỌC TỪ BỘ ĐỀ 2019. LIÊN HỆ NGAY ZALO O937-351-107
1)100 đề thi thử 2020 môn Hóa các trường, sở giáo dục trên cả nước file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZXi7BrVkaqtjcthHh72iaV-cU5JRpKcx
2)30 đề thi thử 2020 môn Hóa biên soạn bởi nhóm Gv ĐH Y Dược file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jggtmowNZ1b4LtFTrs5tqENZc7wdrTjO
3)20 đề thi thử 2020 môn Hóa biên soạn bởi giáo viên Lê Phạm Thành file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CTDnpR8O3IMy4zhECxcHnS8I4HbKyPzj
4)30 đề thi thử 2020 môn Hóa sách CCBook - giáo viên Phạm Văn Thuận file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xKpoYnSCQKdc-u4SAstF4hWnXrGL4AZ1
5)20 đề thi thử 2020 môn Hóa sách Megabook - giáo viên Trần Trọng Tuyền file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19_J9547gUuy7-ByNJnF--RXUb9IHK1UI
6)20 đề thi thử 2020 môn Hóa sách Penbook nhóm giáo viên Hocmai file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15mLnCfnfGn_i-fSoibeey-ctSQjktFCw
7)35 đề thi thử 2020 môn Hóa sách nhóm giáo viên Moon – Nguyễn Đăng Thi Quỳnh
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1INbXeny0zIvO1ItEHwD5XIJPLMzAIOwL
ĐẶC BIỆT NẾU ĐĂNG KÝ CẢ COMBO 7 BỘ SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI LÀ 500.000Đ VÀ TẶNG KÈM BỘ TÀI LIỆU 11700 BT VÀ 9000 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CHỌN LỌC TỪ BỘ ĐỀ 2019
LIÊN HỆ NGAY ZALO O937-351-107ĐỀ THI SỐ 20
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:


Câu 1. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vonfram. B. Crom. C. Sắt. D. Đồng.
Câu 2. Cấu hình e lớp ngoài cùng nào ứng với kim loại kiềm
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Loại phân bón hoá học có tác dụng làm cho cành lá khoẻ, hạt chắc, quả hoặc củ to là
A. phân đạm. B. phân lân. C. phân kali. D. phân vi lượng.
Câu 4. Cho este có công thức cấu tạo: CH2=C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là
A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat. C. Metyl metacrylic. D. Metyl acrylic.
Câu 5. Dung dịch chất nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch KOH dư, thu được kết tủa nâu đỏ?
A. CuCl2. B. AlCl3. C. FeCl3. D. Ba(HCO3)2.
Câu 6. Amino axit nào sau đây có hai nhóm amino?
A. Valin. B. Axit glutamic. C. Lysin. D. Alanin.
Câu 7. Tại sao nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ?
A. Nhẹ, bền đối với không khí và nước. B. Có màu trắng bạc, đẹp.
C. Dẫn điện tốt. D. Dễ dát mỏng, dễ kéo sợi.
Câu 8. Crom không phản ứng với chất nào sau đây?
A. dung dịch H2SO4 loãng đun nóng. B. dung dịch NaOH đặc, đun nóng.
C. dung dịch HNO3 đặc, đun nóng. D. dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng.
Câu 9. Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?
A. Polietilen. B. Tinh bột. C. Tơ visco. D. Tơ tằm.
Câu 10. Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng phương pháp
A. Nhiệt luyện. B. Thuỷ luyện. C. Điện phân dung dịch. D. Điện phân nóng chảy.
Câu 11. Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ( X ( Y ( Sobitol.
X, Y lần lượt là
A. xenlulozơ, glucozơ. B. tinh bột, etanol. C. mantozơ, etanol. D. saccarozơ, etanol.
Câu 12. Đồng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. H2SO4 đặc, nóng. B. HCl. C. H2SO4 loãng.