Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề kiểm tra HKI (2008 - 2009)

Đăng ngày 5/4/2009 8:17:10 PM | Thể loại: Tin học 12 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề kiểm tra HKI (2008 - 2009), Tin học 12. . tailieuhoctap giới thiệu đến mọi người thư viện Đề kiểm tra HKI (2008 - 2009) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Đề kiểm tra HKI (2008 - 2009) thuộc chuyên mục Tin học 12 được giới thiệu bởi user Thảo Trần Thị Bích đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào mục Tin học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi Tin học Tin học 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Họ và tên: ……………………,còn cho biết thêm Lớp: 12C kiểm tra học ki i, kế tiếp là Môn: Tin hoc 12 Đề số 1  Câu 1: Hãy cho biết CSDL và hệ QTCSDL là gì? Câu 2: Trình bày những thao tác để tạo một bản ghi mới trong Access? Câu 3: Trong Access, dữ liệu được thể hiện dưới dạng gì? Hãy mô tả các đặc trưng cơ bản của bảng như Trường (cột), Bản ghi (dòng), Khóa chính, ngoài ra Câu 4: Với bảng HOC_SINH:  Em hãy chỉ ra những thao tác a)Sắp xếp những bản ghi tăng

http://tailieuhoctap.com/dethitinhoc12/de-kiem-tra-hki-2008-2009.e8hbuq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tin học 12


Họ và tên: ……………………..................
Lớp: 12C
kiểm tra học ki i. Môn: Tin hoc 12
Đề số 1

Câu 1: Hãy cho biết CSDL và hệ QTCSDL là gì?
Câu 2: Trình bày các thao tác để tạo một bản ghi mới trong Access?
Câu 3: Trong Access, dữ liệu được thể hiện dưới dạng gì? Hãy mô tả các đặc trưng cơ bản của bảng như Trường (cột), Bản ghi (dòng), Khóa chính.
Câu 4: Với bảng HOC_SINH:

Em hãy chỉ ra các thao tác a)Sắp xếp các bản ghi tăng dần theo điểm Toán
b)Lọc danh sách các bạn chưa là đoàn viên
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên: ……………………..................
Lớp: 12C
kiểm tra học ki i. Môn: Tin hoc 12
Đề số 2

Câu 1: Hãy cho biết CSDL và hệ QTCSDL là gì?
Câu 2: Trình bày các thao tác để tạo một bản ghi mới trong Access?
Câu 3: Trong Access, dữ liệu được thể hiện dưới dạng gì? Hãy mô tả các đặc trưng cơ bản của bảng như Trường (cột), Bản ghi (dòng), Khóa chính.
Câu 4: Với bảng HOC_SINH:

Em hãy chỉ ra các thao tác a)Sắp xếp các bản ghi giảm dần của điểm Tin
b)Lọc danh sách các học sinh Nam
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................................................................................