Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

 

Phần 1: Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm

Câu 1. Điều kiện để biểu thức  xác định là

        A.x<2 B.x>2 C.x≠2 D.x=2

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,đồ thị hàm số y = x +1 đi qua điểm

        A.M(1;0) B.N(0;1) C.P(3;2) D.Q(-1;-1)

Câu 3. Điều kiện để hàm số y = (m-2)x + 8 nghịch biến trên R là

        A.m 2 B.m > 2 C.m < 2 D.m 2

Câu 4. Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có tổng 2 nghiệm bằng 5

        A.x2 -10x -5 = 0 B.x2 - 5x +10 = 0 C. x2 + 5x -1 = 0 D. x2 - 5x1 = 0

Câu 5. Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có 2 nghiệm trái dâu

        A.-x2 + 2x -3 = 0 B.5x2 - 7x -2 = 0 C.3x2 - 4x +1= 0 D.x2 + 2x + 1= 0

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết BH = 4cm và CH = 16cm độ dài đường cao AH  bằng

        A.8cm B.9cm C.25cm D.16cm

Câu 7. Cho đường tròn có chu vi bằng 8cm bán kính đường tròn đã cho bằng

        A.4cm B.2cm C.6cm D.8cm

Câu 8. Cho hình nón có bán kính bằng 3 cm chiều cao bằng 4cm diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

        A.24π cm2 B. 12π cm2 C. 20π cm2 D. 15π cm2

Phần 2: Tự luận (8,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức ( với x > 0 và x ≠ 1)

1)     Rút gọn biểu thức P

2)     Tìm các giá trị của x sao cho 3P = 1+ x

Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình x2 – x + m + 1 = 0 (m là tham số)

1)     Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

2)     Gọi x1, x2 là 2 nghiệm phân biệt của phương trình. Tìm các giá trị của m sao cho

              x12 + x1x2 + 3x2 = 7

Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình

Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M (M khác B), đường tròn tâm F đường kính HC cắt AC tại N (N khác C)

1)     Chứng minh AM.AB = AN.AC và AN.AC = MN2

2)     Gọi I là trung điểm của EF, O là giao điểm của AHMN. Chứng minh IO vuông góc với đường thẳng MN

3)     Chứng minh 4(EN2 + FM2) = BC2 + 6AH2

Câu 5. (1,0 điểm) Giải phương trình

 

----------------------------Hết----------------------------


HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

Phần 1: Trắc nghiệm (2,0 điểm)

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

C

D

B

A

A

D

 

Phần 2: Tự luận (8,0 điểm)

 

Câu 1. (1,5 điểm)

1)      

  

2)    

 

Câu 2. (1,5 điểm)

1)    

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

2)     Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:

Cách 1:

  Ta có hệ:

(thỏa mãn điều kiện)

Cách 2:

 . Do đó:

  Từ đó tìm x2 rồi tìm m.

 

Câu 3. (1,0 điểm)

  Điều kiện:


 

(thỏa mãn điều kiện)

 

Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M (M khác B), đường tròn tâm F đường kính HC cắt AC tại N (N khác C)

1)     Ta có: (các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

  Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác vuông AHB và AHC, có:

  AH2 = AM.AB và AH2 = AN.AC

 AM.AB = AN.AC

  Mặt khác, tứ giác AMHN có ba góc vuông nên là hình chữ nhật

 AH = MN

 AN.AC = MN2.

2)     Tứ giác AMHN là hình chữ nhật, có O là giao điểm của AH và MN

 O là trung điểm của AH và MN

  Dễ thấy EMO = EHO (c.c.c)

  Chứng minh tương tự được

 ME // NF MEFN là hình thang vuông

  Lại có OI là đường trung bình của hình thang vuông MEFN

3)     Đặt MN = AH = h; x, y lần lượt là bán kính của (E) và (F). Ta có:

 4(EN2 + FM2) = 4[(ME2 + MN2) + (ME2 + MN2)] = 4(x2 + y2 + 2h2)

  BC2 + 6AH2  = (HB + HC)2 + 6h2 = HB2 + HC2 + 2.HB.HC + 6h2

    = 4x2 + 4y2 + 2h2 + 6h2 = 4(x2 + y2 + 2h2)

  Vậy 4(EN2 + FM2) = BC2 + 6AH2.

 

 

 


Câu 5. (1,0 điểm)

 Điều kiện:

Cách 1: Lời giải của thầy Nguyễn Minh Sang:

 Đặt , phương trình trên trở thành:

  

  Với

 Với

Vậy .

Cách 2: Lời giải của thầy Nguyễn Văn Thảo:

Đặt: ta có phương trình:

Vậy phương trình có tập nghiệm: .

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề & HD Toán vào 10 Nam Định 2017-2018

Đăng ngày 6/9/2017 9:10:27 AM | Thể loại: Tỉnh Nam Định | Lần tải: 273 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề & HD Toán vào 10 Nam Định 2017-2018, Tỉnh Nam Định. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu Đề & HD Toán vào 10 Nam Định 2017-2018 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi Đề & HD Toán vào 10 Nam Định 2017-2018 trong danh mục Tỉnh Nam Định được giới thiệu bởi thành viên Phương Đỗ Việt tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Tỉnh Nam Định , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi ĐỀ VÀO 10 ĐẠI TRÀ Toán học Tỉnh Nam Định ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút   Phần 1: Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án ấy vào bài làm Câu 1, nói thêm Điều kiện để biểu thức  xác định là A,còn cho biết thêm x2C, bên cạnh đó x≠2D, nói thêm x=2 Câu 2, ngoài ra Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

http://tailieuhoctap.com/dethitinhnamdinh/de-hd-toan-vao-10-nam-dinh-2017-2018.1pju0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tỉnh Nam Định


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút


Phần 1: Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm
Câu 1. Điều kiện để biểu thức  xác định là
A.x<2 B.x>2 C.x≠2 D.x=2
Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,đồ thị hàm số y = x +1 đi qua điểm
A.M(1;0) B.N(0;1) C.P(3;2) D.Q(-1;-1)
Câu 3. Điều kiện để hàm số y = (m-2)x + 8 nghịch biến trên R là
A.m ≥ 2 B.m > 2 C.m < 2 D.m ≠ 2
Câu 4. Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có tổng 2 nghiệm bằng 5
A.x2 -10x -5 = 0 B.x2 - 5x +10 = 0 C. x2 + 5x -1 = 0 D. x2 - 5x – 1 = 0
Câu 5. Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có 2 nghiệm trái dâu
A.-x2 + 2x -3 = 0 B.5x2 - 7x -2 = 0 C.3x2 - 4x +1= 0 D.x2 + 2x + 1= 0
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết BH = 4cm và CH = 16cm độ dài đường cao AH bằng
A.8cm B.9cm C.25cm D.16cm
Câu 7. Cho đường tròn có chu vi bằng 8cm bán kính đường tròn đã cho bằng
A.4cm B.2cm C.6cm D.8cm
Câu 8. Cho hình nón có bán kính bằng 3 cm chiều cao bằng 4cm diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng
A.24π cm2 B. 12π cm2 C. 20π cm2 D. 15π cm2
Phần 2: Tự luận (8,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức  ( với x > 0 và x ≠ 1)
Rút gọn biểu thức P
Tìm các giá trị của x sao cho 3P = 1+ x
Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình x2 – x + m + 1 = 0 (m là tham số)
Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt
Gọi x1, x2 là 2 nghiệm phân biệt của phương trình. Tìm các giá trị của m sao cho
x12 + x1x2 + 3x2 = 7
Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M (M khác B), đường tròn tâm F đường kính HC cắt AC tại N (N khác C)
Chứng minh AM.AB = AN.AC và AN.AC = MN2
Gọi I là trung điểm của EF, O là giao điểm của AH và MN. Chứng minh IO vuông góc với đường thẳng MN
Chứng minh 4(EN2 + FM2) = BC2 + 6AH2
Câu 5. (1,0 điểm) Giải phương trình 

----------------------------Hết----------------------------
HƯỚNG DẪN GIẢI:

Phần 1: Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
B
C
D
B
A
A
D


Phần 2: Tự luận (8,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)




Câu 2. (1,5 điểm)

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có: 
Cách 1:

Ta có hệ: 
 (thỏa mãn điều kiện)
Cách 2:
. Do đó:

Từ đó tìm x2 rồi tìm m.

Câu 3. (1,0 điểm)
Điều kiện: 

 (thỏa mãn điều kiện)

Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M (M khác B), đường tròn tâm F đường kính HC cắt AC tại N (N khác C)

Ta có