Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS CAO VIÊN

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

MÔN : TIẾNG ANH 9

Thời gian làm bài: 15 phút

 

Họ và tên: ............................................................. Lớp: 9 .....

 

 

I- Choose the word has the underlined part is pronounced differently from the others:

 

1.

A.climate

B.comprise

C.divide

D.impress

2.

A.depend

B.rest

C.impress

D.seperate

3.

A.notice

B.know

C.ghost

D.soil

4.

A.compulsory

B.friendly

C.bye

D.busy

5.

A.option

B.question

C.federation

D.population

6.

A.primary

B.table

C.pray

D.day

7.

A.wanted

B.decided

C.needed

D.looked

8.

A. school

B. machine

C. children

D. chemistry

 

IV- Give the correct form of the verbs:

  1. What ……………you …………………..(do) last weekend?
  2. I ……………………(go).to the theater with my family last weekend.
  3. They …………………..to Maryam’s farewell party last night. (not come)
  4. I wish I ……………………………..(be) there for you.
  5. Lan wishes she……………………….. (speak) English well.
  6. They wish they……………….. (visit) Ha Noi someday.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

TEST 15 Minutes 1

Đăng ngày 10/23/2015 10:45:51 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 139 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi TEST 15 Minutes 1, Tiếng Anh 9. .

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh9/test-15-minutes-1.zohe0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 9


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
 BÀI KIỂM TRA SỐ 1
MÔN : TIẾNG ANH 9
Thời gian làm bài: 15 phút


Họ và tên: ............................................................. Lớp: 9 .....


I- Choose the word has the underlined part is pronounced differently from the others:

1.
A.climate
B.comprise
C.divide
D.impress

2.
A.depend
B.rest
C.impress
D.seperate

3.
A.notice
B.know
C.ghost
D.soil

4.
A.compulsory
B.friendly
C.bye
D.busy

5.
A.option
B.question
C.federation
D.population

6.
A.primary
B.table
C.pray
D.day

7.
A.wanted
B.decided
C.needed
D.looked

8.
A. school
B. machine
C. children
D. chemistry


IV- Give the correct form of the verbs:
What ……………you …………………..(do) last weekend?
I ……………………(go).to the theater with my family last weekend.
They …………………..to Maryam’s farewell party last night. (not come)
I wish I ……………………………..(be) there for you.
Lan wishes she……………………….. (speak) English well.
They wish they……………….. (visit) Ha Noi someday.