TEST 15 Minutes 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS CAO VIÊN

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

MÔN : TIẾNG ANH 9

Thời gian làm bài: 15 phút

 

Họ và tên: ............................................................. Lớp: 9 .....

 

 

I- Choose the word has the underlined part is pronounced differently from the others:

 

1.

A.climate

B.comprise

C.divide

D.impress

2.

A.depend

B.rest

C.impress

D.seperate

3.

A.notice

B.know

C.ghost

D.soil

4.

A.compulsory

B.friendly

C.bye

D.busy

5.

A.option

B.question

C.federation

D.population

6.

A.primary

B.table

C.pray

D.day

7.

A.wanted

B.decided

C.needed

D.looked

8.

A. school

B. machine

C. children

D. chemistry

 

IV- Give the correct form of the verbs:

  1. What ……………you …………………..(do) last weekend?
  2. I ……………………(go).to the theater with my family last weekend.
  3. They …………………..to Maryam’s farewell party last night. (not come)
  4. I wish I ……………………………..(be) there for you.
  5. Lan wishes she……………………….. (speak) English well.
  6. They wish they……………….. (visit) Ha Noi someday.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 10/23/2015 10:45:51 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 139 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi TEST 15 Minutes 1, Tiếng Anh 9. .

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh9/test-15-minutes-1.zohe0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
 BÀI KIỂM TRA SỐ 1
MÔN : TIẾNG ANH 9
Thời gian làm bài: 15 phút


Họ và tên: ............................................................. Lớp: 9 .....


I- Choose the word has the underlined part is pronounced differently from the others:

1.
A.climate
B.comprise
C.divide
D.impress

2.
A.depend
B.rest
C.impress
D.seperate

3.
A.notice
B.know
C.ghost
D.soil

4.
A.compulsory
B.friendly
C.bye
D.busy

5.
A.option
B.question
C.federation
D.population

6.
A.primary
B.table
C.pray
D.day

7.
A.wanted
B.decided
C.needed
D.looked

8.
A. school
B. machine
C. children
D. chemistry


IV- Give the correct form of the verbs:
What ……………you …………………..(do) last weekend?
I ……………………(go).to the theater with my family last weekend.
They …………………..to Maryam’s farewell party last night. (not come)
I wish I ……………………………..(be) there for you.
Lan wishes she……………………….. (speak) English well.
They wish they……………….. (visit) Ha Noi someday.