Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Student’s name: ________________________          Class: ____

 

TEST 15 minutes

 1. Correct the mistakes in these sentences: (Hãy sửa lỗi các câu sau)
 1. We are fine, thanks you.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. That is a eraser.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Where are you live?

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. I live in Le Loi street.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. I’m ten year old.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. What your name?

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. My name Long.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. No, this is my bag.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. I fine, thank.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1.                      How are you? I’m twelve.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Put the words in their correct orders: (Sắp xếp lại các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh)
 1. live / do / where / you / ?

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. not / is / this / book / my / .

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. in / Hue / live / I / .

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. is / classroom / this / your / ?

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. book / your / close / .

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Choose the correct word in parentheses: (Viết lại các câu sau, chọn từ đúng trong ngoặc)
 1. Is this (you / your) pen?

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. No, this isn’t (I / my) pen.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. How old are (you / your)?

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. (I / My) name is Linh.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. That is (my / I) book.

…………………………………………………………………………………………………………………

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

TEST 15 minutes

Đăng ngày 10/13/2009 10:30:39 AM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 45 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi TEST 15 minutes, Tiếng Anh 6. .

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh6/test-15-minutes.d6cxuq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 6


TEST 15 minutes
Correct the mistakes in these sentences: (Hãy sửa lỗi các câu sau)
We are fine, thanks you.
…………………………………………………………………………………………………………………
That is a eraser.
…………………………………………………………………………………………………………………
Where are you live?
…………………………………………………………………………………………………………………
I live in Le Loi street.
…………………………………………………………………………………………………………………
I’m ten year old.
…………………………………………………………………………………………………………………
What your name?
…………………………………………………………………………………………………………………
My name Long.
…………………………………………………………………………………………………………………
No, this is my bag.
…………………………………………………………………………………………………………………
I fine, thank.
…………………………………………………………………………………………………………………
How are you? I’m twelve.
…………………………………………………………………………………………………………………
Put the words in their correct orders: (Sắp xếp lại các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh)
live / do / where / you / ?
…………………………………………………………………………………………………………………
not / is / this / book / my / .
…………………………………………………………………………………………………………………
in / Hue / live / I / .
…………………………………………………………………………………………………………………
is / classroom / this / your / ?
…………………………………………………………………………………………………………………
book / your / close / .
…………………………………………………………………………………………………………………
Choose the correct word in parentheses: (Viết lại các câu sau, chọn từ đúng trong ngoặc)
Is this (you / your) pen?
…………………………………………………………………………………………………………………
No, this isn’t (I / my) pen.
…………………………………………………………………………………………………………………
How old are (you / your)?
…………………………………………………………………………………………………………………
(I / My) name is Linh.
…………………………………………………………………………………………………………………
That is (my / I) book.
…………………………………………………………………………………………………………………