Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Nguyễn Văn Tề

Bài 1:  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB < AC). Đường tròn đường kính BC cắt AB, AC theo thứ tự tại E và F. Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D.

a) Chứng minh rằng tứ giác BEFC nội tiếp và AH vuông góc với BC.

b) Chứng minh AE. AB = AF. AC

Bài 2:  Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O; R). Về phía ngoài tam giác dựng tam giác đều ACD. BD cắt đường tròn tại E và cắt đường cao AH của tam giác ABC tại M.

a) Chứng minh tứ giác ADCM nội tiếp.

b) Tính DE theo R.

Bài 3: Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi. Vẽ tiếp tuyến (d) của (O) tại B. Các đường thẳng AC, AD cắt (d) lần lượt tại P và Q.

Chứng minh tứ giác CPQD là tứ giác nội tiếp.

Bài 4Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AC. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt cát cạnh AB, AC theo thứ tự tại E và D.

a) Chứng minh AD. AC = AE.AB.

Bài 5: Cho đường tròn (O; R) có dây  . Vẽ đường tròn (M) đường kính BC. Lấy điểm   ( A ở ngoài (O)). AB, AC cắt (O) tại D và E. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC, AH cắt DE tại I.

a) Chứng minh AD. AB = AE. AC.

b) Chứng minh I là trung điểm của DE.

c) AM cắt DE tại K. Chứng minh IKMH nội tiếp.

Bài 6: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B và C là hai tiếp điểm). Vẽ   tại D cắt (O) tại E. Vẽ   tại F và   tại H. Gọi  M là giao điểm của DF và BE, N là giao điểm của HF và CE.

a) Chứng minh tứ giác EFCH, EGBD nội tiếp.

b) Chứng minh 

c) Chứng minh tứ giác EMFN nội tiếp

Bài 7: Cho đường tròn (O; R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho ) OA = 3R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB và AC đến đường tròn (O) với B, C là hai tiếp điểm.

a) Chứng minh tứ giác OBAC là một tứ giác nội tiếp.

b) Từ B vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn (O) tại điểm D khác B. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E khác D. Chứng minh 

c) Chứng minh: BC. CE = AC. BE (X)

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

bai ôn tập hình 9

Đăng ngày 12/21/2016 12:52:45 PM | Thể loại: tai liệu | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi bai ôn tập hình 9, tai liệu. Bài 1: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB... Chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng tài liệu bai ôn tập hình 9 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu bai ôn tập hình 9 thuộc chuyên mục tai liệu được giới thiệu bởi thành viên Tề Nguyễn Văn đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào thể loại tai liệu , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Địa lí ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Bài 1: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB

http://tailieuhoctap.com/dethitailieu/bai-on-tap-hinh-9.t3lq0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi tai liệu


Bài 1: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB < AC). Đường tròn đường kính BC cắt AB, AC theo thứ tự tại E và F. Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D.
a) Chứng minh rằng tứ giác BEFC nội tiếp và AH vuông góc với BC.
b) Chứng minh AE. AB = AF. AC
Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O; R). Về phía ngoài tam giác dựng tam giác đều ACD. BD cắt đường tròn tại E và cắt đường cao AH của tam giác ABC tại M.
a) Chứng minh tứ giác ADCM nội tiếp.
b) Tính DE theo R.
Bài 3: Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi. Vẽ tiếp tuyến (d) của (O) tại B. Các đường thẳng AC, AD cắt (d) lần lượt tại P và Q.
Chứng minh tứ giác CPQD là tứ giác nội tiếp.
Bài 4: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AC. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt cát cạnh AB, AC theo thứ tự tại E và D.
a) Chứng minh AD. AC = AE.AB.
Bài 5: Cho đường tròn (O; R) có dây . Vẽ đường tròn (M) đường kính BC. Lấy điểm ( A ở ngoài (O)). AB, AC cắt (O) tại D và E. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC, AH cắt DE tại I.
a) Chứng minh AD. AB = AE. AC.
b) Chứng minh I là trung điểm của DE.
c) AM cắt DE tại K. Chứng minh IKMH nội tiếp.
Bài 6: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B và C là hai tiếp điểm). Vẽ tại D cắt (O) tại E. Vẽ tại F và tại H. Gọi M là giao điểm của DF và BE, N là giao điểm của HF và CE.
a) Chứng minh tứ giác EFCH, EGBD nội tiếp.
b) Chứng minh
c) Chứng minh tứ giác EMFN nội tiếp
Bài 7: Cho đường tròn (O; R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho ) OA = 3R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB và AC đến đường tròn (O) với B, C là hai tiếp điểm.
a) Chứng minh tứ giác OBAC là một tứ giác nội tiếp.
b) Từ B vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn (O) tại điểm D khác B. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E khác D. Chứng minh
c) Chứng minh: BC. CE = AC. BE (X)