dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Giáo viênTôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI

MÔN :TOÁN  LỚP 6

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

*****************

Bài 1(1,5 điểm):

a)  So sánh: 2225 và  3151

b)So sánh không qua quy đồng:

 

Bài 2 (1,5  điểm): Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau:

a)

b)

 

Bài 3 (1,5 điểm): Cho A = .Tìm giá tr của n để:

a) A là một phân s.

b) A là một s nguyên.

 

Bài 4 (1,5 điểm):

a)Tìm số tự nhiên n để phân số đạt giá trị lớn nhất .Tìm giá trị lớn nhất đó.

b)Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:

Bài 5 (1,5 điểm):Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại. Hãy cho biết gi nào đựng cam, gi nào đựng xoài?

 

Bài 6 (2,5 điểm): Cho góc AOB và góc BOC là hai góc k bù . Biết góc BOC bằng năm lần góc AOB.

a) Tính số đo mỗi góc.

b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.

c) Trên cùng nửa mặt phẳng b là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, v thêm n tia phân biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất c bao nhiêu góc?

 


 


Giáo viênTôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  LỚP 6

Bài 1(1,5 điểm):

 a) 2225 = 23.75 = 875 ;   3151 > 3150 mà 3150  = 32.75 = 975                                    (0,5điểm)

 

  975  >  875  nên: 3150 > 2225 .Vậy: 3151 > 3150 > 2225                                       (0,25điểm)                                                     (0,25điểm)

 

 Bài 2(1,5 điểm):

               

 

 

 Bài 3(1,5 điểm):

là phân s khi: n-2Z , n+3Z và n+30

                                           nZ và n-3                                                     (0,25điểm)

  A là s nguyên khi n+3Ư(5) n+3

                                                   n                                    

Bài 4 (1,5 điểm):

                                            

B đạt giá trị lớn nhất khi đạt giá trị lớn nhất. Vì 11>0 và không đổi  nên                                                                     đạt giá trị lớn nhất khi:2n - 5> 0 và đạt giá trị nh nhất 2n - 5 = 1 n = 3

                                                                                                                          (  0,25điểm)


Giáo viênTôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng

 

Vậy:B đạt giá trị lớn nhất là khi n = 3                                         (0,25điểm)

 

b) Từta có:     (x,y N)                                     (0,25điểm)

Suy ra: y(2x-1) = 54 do đó yƯ(54) = , vì 54 là s chẵn mà 2x-1 là s l nên y là ước chẵn của 54. Vậy y

Ta có bảng sau:

 

y

2

6

18

54

2x-1

27

9

3

1

x

14

5

2

1


 

Vậy (x;y)                                                               (0,25điểm)

 Bài 5(1,5 điểm):  

Tổng s xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg)                        (0,25điểm)

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng s xoài và cam còn lại là s chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên gi cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

                                                                                                                           (0,25điểm)               

Trong các s65; 71; 58; 72; 93 ch có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy gi cam bán đi là gi 71 kg.                                                                        (0,25điểm)

Sxoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg)                                                   (0,25điểm)

S cam còn lại : 288:4 = 72(kg)                                                                      (0,25điểm)

Vậy: các gi cam là gi đựng 71 kg ; 72 kg .

         các gi xoài là gi đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.                                         (0,25điểm)

Bài 6(2,5 điểm:)              Vẽ hình đúng

 

 

 

                                                                                                                        

 

a)Vì góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù nên: AOB + BOC =1800           (0,25điểm)                    

mà BOC = 5AOB nên: 6AOB = 1800                                                               (0,25điểm)                    

Do đó: AOB = 1800 : 6 = 300 ; BOC = 5. 300 = 1500                                         (0,5điểm)                                                                    b)Vì OD là tia phân giác của góc BOC nên BOD = DOC =BOC = 750.       (0,25điểm) Vì góc AOD và góc DOC là hai góc kề bù nên: AOD + DOC =1800              (0,25điểm)

 Do đó  AOD =1800 - DOC = 1800-  750 = 1050                                               (0,25điểm)                                 c) Tất c có n+4 tia phân biệt. C 1 tia trong n+4 tia đó tạo với n+4 - 1= n+3 tia còn lại th


Giáo viênTôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng

 

ành n+3 góc.Có n+4 tia nên tạo thành  (n+4)(n+3) góc,  nhưng như thế mỗi góc được tính hai lần .Vậy có tất c góc                                                      (0,5điểm)                                               

*Chú ý :Học sinh có thể giải cách khác, nếu chính xác thì hưởng trọn số điểm câu đó.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/2/2011 8:24:04 PM | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 314 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6, Số học 6. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6 thuộc thể loại Số học 6 được giới thiệu bởi bạn An Nguyễn Tiến tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Số học 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN :TOÁN LỚP 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ***************** Bài 1(1,5 điểm): a) So sánh: 2225 và 3151 b)So sánh ko qua quy đồng: Bài 2 (1,5 điểm): Không quy đồng hãy tính hợp lý những tổng sau: a) b)  Bài 3 (1,5 điểm): Cho A = , nói thêm Tìm giá trị của n để: a) A là một phân số, thêm nữa b) A là một số nguyên, nói thêm Bài 4 (1,5 điểm): a)Tìm số ngẫu nhiên

https://tailieuhoctap.com/dethisohoc6/de-thi-chon-hoc-sinh-nang-khieu-lop-6.kj4twq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thiĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
MÔN :TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
*****************
Bài 1(1,5 điểm):
a) So sánh: 2225 và 3151
b)So sánh không qua quy đồng:

Bài 2 (1,5 điểm): Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau:
a)
b) 

Bài 3 (1,5 điểm): Cho A = .Tìm giá trị của n để:
a) A là một phân số.
b) A là một số nguyên.

Bài 4 (1,5 điểm):
a)Tìm số tự nhiên n để phân số  đạt giá trị lớn nhất .Tìm giá trị lớn nhất đó.
b)Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:
Bài 5 (1,5 điểm):Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bài 6 (2,5 điểm): Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù . Biết góc BOC bằng năm lần góc AOB.
a) Tính số đo mỗi góc.
b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.
c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm n tia phân biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc?

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6
Bài 1(1,5 điểm):
a) 2225 = 23.75 = 875 ; 3151 > 3150 mà 3150 = 32.75 = 975 (0,5điểm)

975 > 875 nên: 3150 > 2225 .Vậy: 3151 > 3150 > 2225 (0,25điểm)  (0,25điểm)

Bài 2(1,5 điểm):
 


Bài 3(1,5 điểm):
là phân số khi: n-2Z , n+3Z và n+30
nZ và n-3 (0,25điểm)

A là số nguyên khi n+3Ư(5) n+3
 n
Bài 4 (1,5 điểm):

B đạt giá trị lớn nhất khi  đạt giá trị lớn nhất. Vì 11>0 và không đổi nên  đạt giá trị lớn nhất khi:2n - 5> 0 và đạt giá trị nhỏ nhất  2n - 5 = 1 n = 3
( 0,25điểm)
Vậy:B đạt giá trị lớn nhất là khi n = 3 (0,25điểm)

b) Từta có: (x,y N) (0,25điểm)
Suy ra: y(2x-1) = 54 do đó yƯ(54) = , vì 54 là số chẵn mà 2x-1 là số lẻ nên y là ước chẵn của 54. Vậy y 
Ta có bảng sau:

y
2
6
18
54

2x-1
27
9
3
1

 x
14
5
2
1


Vậy (x;y)  (0,25điểm)
Bài 5(1,5 điểm):
Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) (0,25điểm)
Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.
(0,25điểm)
Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .
Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. (0,25điểm)
Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) (0,25điểm)
Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) (0,25điểm)
Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .
các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg. (0,25điểm)
Bài 6(2,5 điểm:) Vẽ hình đúng

a)Vì góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù nên: AOB + BOC =1800 (0,25điểm)