đề thi học kỳ 2 môn sinh lớp 9 có đáp án ma trận

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II

Môn sinh học 9

Tên chủ đề(nội dung chương)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng cấp độ thấp

Vận dụng cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

TL

TN

TL

1.ng dụng di truyền học

Nêu được Khái niệm kĩ thuật gen, các khâu của kĩ thuật gen.

Hiểu ý nghĩa to lớn của công nghệ gen với đời sống qua 1 ví dụ

 

 

15% = 1,5điểm

 

1/2 câu

1 điểm

1 câu

0,5điểm

 

 

 

 

 

2. Sinh vật và môi trường

Biết ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

 

 

 

5% = 0,5điểm

1 câu

0,5 điểm

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ sinh thái

Nêu được khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái

Cho ví dụ về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn.

Quan hệ giữa các loài sinh vật

 

 

40% = 4 điểm

1 câu

0,5 điểm

1 câu

1 điểm

1 câu

0,5điểm

1 câu

2 điểm

 

 

 

 

4. Con người, dân số và môi trường.

 

Các tác nhân, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

 

Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương

15% = 1,5 điểm

 

 

1 câu

0,5điểm

 

 

 

 

1 câu

1 điểm

5. Bảo vệ môi trường

 

 

 

Các dạng TNTN

Học sinh đề xuất được các biện pháp để bảo vệ thiên nhiên hoang dã.

 

25% = 2,5 điểm

 

 

1 câu

0,5điểm

 

 

1 câu

2 điểm

 

 

Tổng:10 câu

10 điểm

4 + 1/2  câu

30% = 3 điểm

3 + 1/2  câu

40% = 4 điểm

1 câu

20% = 2 điểm

1 câu

10% = 10 điểm

 

 

 


Tr­êng thcs lam ®iÒn                KIỂM TRA HỌC KÌ II

Hä vµ tªn:………………………                        Môn : Sinh học 9

Líp:………….                                 Thêi gian lµm bµi: 45 phót

§iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn

A. TRẮC NGHIỆM(3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cây có lớp bần dày vào mùa đông là do ảnh hưởng của nhân tố:

A. Đất

B. Ánh sáng

C. Nhiệt độ

D. Các cây sống xung quanh

Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là quan hệ cộng sinh?

A. Ấu trùng trai bám trên da cá

B. Vi khuẩn trong nốt sần cây họ đậu

C. Địa y bám trên cành cây

D. Cây Tầm gửi sống trên cây hồng

Câu 3 : Dùng vi khuẩn E.coli để sản xuất hoocmon insulin là ứng dụng

A. Công nghệ gen

B . Công nghệ tế bào

C. Phương pháp chọn lọc cá thể

D. Phương pháp chọn lọc hàng loạt

Câu 4 : Ví dụ nào sau đây không phải là một quần thể sinh vật

A. Các cá thể cá trôi cùng sống ở 1 ao

B. Các cá thể lúa trong một ruộng

C. Các cá thể ốc bươu cùng sống ở 1 ao

D.  Các cá thể cá trôi ở 2 ao cạnh nhau

Câu 5 : Trong các loại tài nguyên sau, thuộc loại tài nguyên tái sinh là :

A. Tài nguyên đất

B. Dầu mỏ

C. Tài nguyên khoáng sản

D. Năng lượng gió

Câu 6 : Một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí là

A. Chất thải rắn

B. Khí thải từ hoạt động GTVT

C. Khí Biogas

D. Nước thải sinh hoạt

 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1( 3 điểm ):

a)    Thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ?

b)    Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)?

Câu 2(2điểm ): Qua các bài thực hành tìm hiểu môi trường, em hãy nhận xét tình hình môi trường nước ở địa phương và đưa ra một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống?

Câu 3 ( 2 điểm ): Qua các kiến thức đã học, em hãy cho biết, nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

 

 


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

A-  TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

B

A

D

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

B-   PHẦN TỰ LUẬN

Câu

Đáp án

Điểm

1

Hệ sinh thái: Là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định bao gồm quẫn xã và khu vực sinh sống của quần xã (sinh cảnh)

VD: Một khu rừng, một cái ao,….

Ví dụ về chuỗi thức ăn: Viết đúng mỗi chuỗi thức ăn với đủ các thành phần được 0,5 điểm, không đúng 1 trong các mối quan hệ dinh dưỡng, không đủ thành phần thì không tính điểm

0,25

 

0,25

 

 

2

2

Môi trường địa phương đang bị ô nhiễm:

+ Nguồn nước bị bẩn do rác thải, nước thải sinh hoạt

+ Đất bị ô nhiễm do sử ụng quá nhiều thuốc BVTV trong trồng trọt

+ Nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm cả môi trường đất, nước, không khí

Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp hạn chế ô nhiễm:

+ Xử lí nước thải sinh hoạt, chăn nuôi trước khi thải ra môi trường

+ Phân loại, vứt rác đúng nơi quy định

+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đân trong công tác bảo vệ môi trường sống chung.

1

 

 

 

1

 

3

Biện pháp nhà nước ta đã và đang làm để bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Bảo vệ, trồng rừng, cấm khai thác các khu rừng già, rừng đầu nguồn, xử lí nghiêm minh vi phạm nếu bị phát hiện.

+ Cấm săn bắn động vật hoang dã

+ Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia để bảo vệ các loài sinh vật.

+ Ứng dụng KHCN vào việc nhân giống, bảo tồn nguồn gen sinh vật

 

0,25

 

0,25

0,25

 

0,25

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/21/2015 10:07:16 AM | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 367 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi đề thi học kỳ 2 môn sinh lớp 9 có đáp án ma trận, Sinh học 9. . tailieuhoctap chia sẽ tới cộng đồng thư viện đề thi học kỳ 2 môn sinh lớp 9 có đáp án ma trận .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , đề thi đề thi học kỳ 2 môn sinh lớp 9 có đáp án ma trận trong chuyên mục Sinh học 9 được giới thiệu bởi user Hảo Hoàng Thị Thanh đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào danh mục Sinh học 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Sinh học Sinh học 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn sinh học 9 Tên chủ đề(nội dung chương) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao   TNKQ TL TNKQ TL TN TL TN TL  1, tiếp theo là Ứng dụng di truyền học Nêu được Khái niệm kĩ thuật gen, những khâu của kĩ thuật gen, ngoài ra Hiểu ý nghĩa to lớn của công nghệ gen với đời sống qua 1 thí dụ   

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc9/de-thi-hoc-ky-2-mon-sinh-lop-9-co-dap-an-ma-tran.6h18zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II
Môn sinh học 9
Tên chủ đề(nội dung chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1.Ứng dụng di truyền học
Nêu được Khái niệm kĩ thuật gen, các khâu của kĩ thuật gen.
Hiểu ý nghĩa to lớn của công nghệ gen với đời sống qua 1 ví dụ



15% = 1,5điểm

1/2 câu
1 điểm
1 câu
0,5điểm






2. Sinh vật và môi trường
Biết ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật




5% = 0,5điểm
1 câu
0,5 điểm








3. Hệ sinh thái
Nêu được khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái
Cho ví dụ về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn.
Quan hệ giữa các loài sinh vật



40% = 4 điểm
1 câu
0,5 điểm
1 câu
1 điểm
1 câu
0,5điểm
1 câu
2 điểm





4. Con người, dân số và môi trường.

Các tác nhân, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương

15% = 1,5 điểm


1 câu
0,5điểm




1 câu
1 điểm

5. Bảo vệ môi trường



Các dạng TNTN
Học sinh đề xuất được các biện pháp để bảo vệ thiên nhiên hoang dã.


25% = 2,5 điểm


1 câu
0,5điểm


1 câu
2 điểm



Tổng:10 câu
10 điểm
4 + 1/2 câu
30% = 3 điểm
3 + 1/2 câu
40% = 4 điểm
1 câu
20% = 2 điểm
1 câu
10% = 10 điểm





Trường thcs lam điền KIỂM TRA HỌC KÌ II
Họ và tên:……………………… Môn : Sinh học 9
Lớp:…………. Thời gian làm bài: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên

A. TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cây có lớp bần dày vào mùa đông là do ảnh hưởng của nhân tố:
A. Đất
B. Ánh sáng
C. Nhiệt độ
D. Các cây sống xung quanh

Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là quan hệ cộng sinh?
A. Ấu trùng trai bám trên da cá
B. Vi khuẩn trong nốt sần cây họ đậu
C. Địa y bám trên cành cây
D. Cây Tầm gửi sống trên cây hồng

Câu 3 : Dùng vi khuẩn E.coli để sản xuất hoocmon insulin là ứng dụng
A. Công nghệ gen
B . Công nghệ tế bào
C. Phương pháp chọn lọc cá thể
D. Phương pháp chọn lọc hàng loạt

Câu 4 : Ví dụ nào sau đây không phải là một quần thể sinh vật
A. Các cá thể cá trôi cùng sống ở 1 ao
B. Các cá thể lúa trong một ruộng
C. Các cá thể ốc bươu cùng sống ở 1 ao
D. Các cá thể cá trôi ở 2 ao cạnh nhau

Câu 5 : Trong các loại tài nguyên sau, thuộc loại tài nguyên tái sinh là :
A. Tài nguyên đất
B. Dầu mỏ
C. Tài nguyên khoáng sản
D. Năng lượng gió

Câu 6 : Một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí là
A. Chất thải rắn
B. Khí thải từ hoạt động GTVT
C. Khí Biogas
D. Nước thải sinh hoạt


B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1( 3 điểm ):
Thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ?
Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)?
Câu 2(2điểm ): Qua các bài thực hành tìm hiểu môi trường, em hãy nhận xét tình hình môi trường nước ở địa phương và đưa ra một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống?
Câu 3 ( 2 điểm ): Qua các kiến thức đã học, em hãy cho biết, nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?



ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B