Đề thi HKI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Phần 1: MA TRẬN

 

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng ở cấp độ thấp

Vận dụng ở cấp độ cao

Chương I Các thí nghiệm của Men đen

(7 tiết)

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

2 câu

 

1 Câu

 

1 câu

 

 

 

 

 

 

3 câu= 2,5đ

1 câu =0,25đ

 

 

Chương II Nhiễm sắc thể

(7 tiết)

 

2 câu

 

 

 

1 câu

 

1 câu

 

 

 

 

 

2 câu=0,5đ

2 câu = 2,75đ

 

 

Chương III: ADN và Gen

(6 tiết)

 

3 câu

 

 

 

 

 

 

 

1 câu

 

3 câu =0,75đ

 

 

1 câu= 1đ

Chương IV: Biến dị

(7 tiết)

 

 

 

2 câu

 

 

1 câu

 

1 câu

 

 

 

2 câu=0,5đ

1 câu=0,25đ

1 câu =1,5đ

Tổng số câu: 16.

Tổng số điểm 10= 100%

Số câu: 8

Số điểm: 3,75đ

Số câu: 5

Số điểm: 3,5đ

Số câu: 1

Số điểm: 0,25đ

Số câu: 2

Số điểm: 2,5đ

 

Phần 2: ĐỀ THI

 

TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ            KIỂM TRA HỌC KỲ I (2011-2012)

LỚP: 9                    MÔN: SINH HỌC

HỌ VÀ TÊN:……………………..            THỜI GIAN: 60 PHÚT

 

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

GIÁM THỊ

 

ĐỀ:

A / TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1:

Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở:

A. Cây đậu Hà lan                     B. Cây đậu Hà Lan và nhiều loài khác

C. Ruồi giấm                              D.Trên nhiều loài côn trùng

Câu 2:

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:

A. Cặp gen tương phản                       B. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản

C. Hai cặp tính trạng tương phản       D. Cặp tính trạng tương phản

Câu 3: Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:

A. Hạt vàng, vỏ trơn                        B. Hạt vàng, vỏ nhăn

          C. Hạt xanh, vỏ trơn                        D. Hạt xanh, vỏ nhăn

Câu 4: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

          A. Vào kì trung gian     B. Kì đầu                     C. Kì giữa                D. Kì sau

Câu 5: Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:

A. Một crômatit           B. Một NST đơn          C. Một NST kép      D. cặp crômatit

Câu 6: Thành phần hoá học của NST bao gồm:

A. Phân tử Prôtêin                                   B. Phân tử ADN      

C. Prôtêin và phân tử ADN                    D. Axit và bazơ

Câu 7: Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:

A. A, U, G, X                                         B. A, T, G, X

C. A, D, R, T                                           D. U, R, D, X

Câu 8: Chiều xoắn của phân tử ADN là:

A. Chiều từ trái sang phải                                       

B. Chiều từ phải qua trái

C. Cùng với chiều di chuyển của kim đồng hồ  

D. Xoắn theo mọi chiều khác nhau

Câu 9: Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở:

A. Trong nhân tế bào                                   B. Trên phân tử ADN

C. Trên màng tế bào                                    D. Tại ribôxôm của tế bào chất

Câu 10: Cơ chế dẫn đến phát sinh đột biến gen là:

 1. Hiện tượng co xoắn của NST trong phân bào
 2. Hiện tượng tháo  xoắn của NST trong phân bào

C. Rối loạn trong quá trinh tự nhân đôicủa ADN

D.Sự phân li của NST trong nguyên phân

Câu 11: Loại biến dị không di truyền được cho thế hệ sau là:

         A. Đột biến gen                               B. Đột biến NST

C. Biến dị tổ hợp                             D. Thường biến

Câu 12: Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:

A. Mất đoạn đầu trên NST số 21           

B. Lặp đoạn giữa trên NST số 23

C. Đảo đoạn trên NST giới tính X        

D. Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23

 

B/ TỰ LUẬN : ( 7 đ)

Câu 1: Trình bày quy luật phân li độc lập ?(2đ)

Câu 2: Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân ?(2,5đ)

Câu 3: Thế nào là thường biến ? cho ví dụ ?(1,5đ)

Câu 4: Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau: (1đ)

Mạch 1 :  - A - T  - G - X  - T - A - G  - T  - X - A  - G -

Hãy viết đoạn mạch 2 bổ sung với nó ?

Hãy viết đoạn mạch ARN được hình thành, do mạch 2 của phân tử ADN trên làm khuôn tạo ra ?

 

 

*******************************

 

HƯỚNG DẪN CHẤM

 

A / TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)

   Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ

 

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

D

A

C

B

B

B

A

D

C

D

A

 

B/ TỰ LUẬN : ( 7 đ)

Câu 1:  Quy luật phân li độc lập: Lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản di truyền độc lập với nhau tì F2 cho tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó.(2đ)

Câu 2: Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân:(2,5đ)

 

Các kì

Những biến đổi cơ bản của NST

Kì đầu

- NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt.

- Các NST đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.

Kì giữa

- Các NST kép đóng xoắn cực đại.

- Các NST kép xếp thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau

- Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.

Kì cuối

- Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc.

- Kết quả: Từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống như tế bào mẹ.

Câu 3:  (1,5đ)

+ Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

+ Thường biến thường biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.

Ví dụ : Cây rau muống ở trên cạn lá thường nhỏ, cọng nhỏ hơn so với cây rau muống sống ở dưới nước.

 

 

Câu 4:( 1đ)

       Mạch 1 :  - A - T  - G - X  - T - A - G  - T  - X - A  - G -

Mạch bổ sung       Mạch 2:  - T  - A - X - G  - A - T  - X - A  - G  - T  - X -

Mạch ARN được hình thành từ mạch 2:

                                             - A - U - G - X - U -  A - G  - U  - X  - A  - G -

 

 

**********************************

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 10/5/2016 4:30:17 PM | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 76 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề thi HKI, Sinh học 9. Phần 1: MA TRẬN Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ở cấp độ thấp Vận dụng ở cấp độ cao Chương I Các thí nghiệm của Men đen (7 tiết) TN TL TN TL TN TL TN TL  2 câu 1 Câu 1 câu    3 câu= 2,5đ 1 câu =0,25đ  Chương II Nhiễm sắc thể (7 tiết) 2 câu  1... tailieuhoctap.com chia sẽ đến các bạn tài liệu Đề thi HKI .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Đề thi HKI thuộc chuyên mục Sinh học 9 được giới thiệu bởi thành viên Cường Uy tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào mục Sinh học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Sinh học Sinh học 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Phần 1: MA TRẬN Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ở cấp độ thấp Vận dụng ở cấp độ cao Chương I Các thể nghiệm của Men đen (7 tiết) TN TL TN TL

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc9/de-thi-hki.7n5n0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phần 1: MA TRẬN

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng ở cấp độ thấp
Vận dụng ở cấp độ cao

Chương I Các thí nghiệm của Men đen
(7 tiết)

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL2 câu

1 Câu

1 câu3 câu= 2,5đ
1 câu =0,25đChương II Nhiễm sắc thể
(7 tiết)

2 câu1 câu

1 câu


2 câu=0,5đ
2 câu = 2,75đChương III: ADN và Gen
(6 tiết)

3 câu1 câu


3 câu =0,75đ


1 câu= 1đ

Chương IV: Biến dị
(7 tiết)2 câu


1 câu

1 câu
2 câu=0,5đ
1 câu=0,25đ
1 câu =1,5đ

Tổng số câu: 16.
Tổng số điểm 10= 100%
Số câu: 8
Số điểm: 3,75đ
Số câu: 5
Số điểm: 3,5đ
Số câu: 1
Số điểm: 0,25đ
Số câu: 2
Số điểm: 2,5đ


Phần 2: ĐỀ THI

TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2011-2012)
LỚP: 9 MÔN: SINH HỌC
HỌ VÀ TÊN:…………………….. THỜI GIAN: 60 PHÚT

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
GIÁM THỊ


ĐỀ:
A / TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:
Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở:
A. Cây đậu Hà lan B. Cây đậu Hà Lan và nhiều loài khác
C. Ruồi giấm D.Trên nhiều loài côn trùng
Câu 2:
Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:
A. Cặp gen tương phản B. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản
C. Hai cặp tính trạng tương phản D. Cặp tính trạng tương phản
Câu 3: Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:
A. Hạt vàng, vỏ trơn B. Hạt vàng, vỏ nhăn
C. Hạt xanh, vỏ trơn D. Hạt xanh, vỏ nhăn
Câu 4: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:
A. Vào kì trung gian B. Kì đầu C. Kì giữa D. Kì sau
Câu 5: Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:
A. Một crômatit B. Một NST đơn C. Một NST kép D. cặp crômatit
Câu 6: Thành phần hoá học của NST bao gồm:
A. Phân tử Prôtêin B. Phân tử ADN
C. Prôtêin và phân tử ADN D. Axit và bazơ
Câu 7: Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:
A. A, U, G, X B. A, T, G, X
C. A, D, R, T D. U, R, D, X
Câu 8: Chiều xoắn của phân tử ADN là:
A. Chiều từ trái sang phải
B. Chiều từ phải qua trái
C. Cùng với chiều di chuyển của kim đồng hồ
D. Xoắn theo mọi chiều khác nhau
Câu 9: Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở:
A. Trong nhân tế bào B. Trên phân tử ADN
C. Trên màng tế bào D. Tại ribôxôm của tế bào chất
Câu 10: Cơ chế dẫn đến phát sinh đột biến gen là:
Hiện tượng co xoắn của NST trong phân bào
Hiện tượng tháo xoắn của NST trong phân bào
C. Rối loạn trong quá trinh tự nhân đôicủa ADN
D.Sự phân li của NST trong nguyên phân
Câu 11: Loại biến dị không di truyền được cho thế hệ sau là:
A. Đột biến gen B. Đột biến NST
C. Biến dị tổ hợp D. Thường biến
Câu 12: Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:
A. Mất đoạn đầu trên NST số 21
B. Lặp đoạn giữa trên NST số 23
C. Đảo đoạn trên NST giới tính X
D. Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23

B/ TỰ