Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

De thi chon HSG tinh Nghe an

Đăng ngày 10/23/2013 10:47:14 PM | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.03 M | File type: xls
0 lần xem

đề thi De thi chon HSG tinh Nghe an, Sinh học 9. .

http://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc9/de-thi-chon-hsg-tinh-nghe-an.zvrgzq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Sinh học 9


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
(Đến ngày 30/06/2013)I. ÔNG TRƯƠNG MẠNH HẢI(BÊN A)


II. ĐẠI DIỆN DNTN THÔNG NHÂM (BÊN B)
Ông: Ngô Văn Thông Chức vụ: Giám đốc
Bà: Chức vụ:
Cùng nhau tiến hành đối chiếu công nợ đến hết ngày 31/05/2013 như sau: 31/06/2013 như sau:
TT Nội dung ĐVT Số lượng Giá cước (đồng/tấn) Đơn giá (đồng/viên) Thành tiền

1 Phát sinh trong kỳ (Bên B nợ bên A) " 8,800,000 "
Ngày 19/06 chở tấp lô Hoàng Mai xe 37C 00488 Viên " 2,200 " " 2,000 " " 4,400,000 "
Ngày 21/06 chở tấp lô Hoàng mai xe 37C 00488 Viên " 2,200 " " 2,000 " " 4,400,000 "

Số dư cuối kỳ (bên B nợ bên A) " 8,800,000 "
(Bằng chữ: Tám triệu tám trăm ngìn đồng chẵn )
Tính đến ngày 30/06/2013 DNTN Thông Nhâm nợ Ông Trương Mạnh Hải số tiền là: 8800000 đ


DNTN THÔNG NHÂM ÔNG TRƯƠNG MẠNH HẢI
Kế toán trưởng Giám đốc