de kiem tra hoc ky II - sinh hoc 9 - co ma tran va dap an

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


KIM TRA HỌC KÌ II - MÔN SINH HỌC 9

( Năm học 2009 - 2010)

 

I. MA TRẬN ĐỀ

 

Các chủ đề chính

Các mức độ nhận thức

 

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Sinh vật và môi trường

Chương I.

 

Câu 2

2,0

 

1 câu

2,0

 

Chương II

Câu 4

2,0

 

 

1 Câu

2,0

 

Chương III

 

Câu 3

2,5

 

1 Câu

2,5

 

Chương IV

 

Câu 1

2,0

Câu 5

1,5

2 Câu

3,5

 

Tổng

1 Câu

2,0

3 Câu

6,5

1 Câu

1,5

5 Câu

10,0

 

II ĐỀ

Câu 1: (2 điểm) trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có kh năng chịu đựng cao với s thay đội nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Câu 2: (2 điểm) Quần th người khác với quần th sinh vật những đặc điểm nào? Nêu ý nghĩa của tháp dân s?

Câu 3: (2,5 điểm) Vì sao nói ô nhiễm môi trường ch yếu do hoạt động của con người gây ra? Nêu những biện pháp hạn chế ô nhiễm.

Câu 4: (2 điểm) Vì sao cần có luật bảo v môi trường? Nêu một s nội dung cơ bản trong luật bảo v môi trường của Việt Nam.

Câu 5: (2 điểm) người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau( A,B là trội hoàn toàn so với a,b). B có tóc thẳng, mắt xanh, m có tóc xoăn, mắt đen. Con sinh ra có đặc điểm gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. ĐÁP ÁN

Câu 1: (2điểm) Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt. Nhóm sinh vật hằng nhiệt có kh năng chịu đựng cao so với s thay đổi của môi trường.

- Vì sinh vật hằng nhiệt có kh năng duy trì nhiệt độ cơ th ổn định, không thay đổi theo s thay đổi theo nhiệt độ của môi trường ngoài. Đó là nh cơ th sinh vt hằng nhiệt đã phát triển cơ chế điều hòa và xuất hiện trung tâm điều hòa nhiệt b não.

Câu 2 (2 điểm) Quần th người ngoài những đặc điểm chung của quần th sinh vật như: giới tính, lứa tuổi, mật đốinh sản, t vong. quần th người còn có những đặc trưng mà các quần th khác không có. Đó là đặc trưng v kinh tế - xã hội như pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa . . . s khác nhau đó là do con người có lao động và có tư duy.

- Việc nghiên cứu tháp tuổi để có kế hoạch điều chỉnh mức tăng, giảm dân s.

Câu 3: (2,5 điểm) Ô nhiễm môi trường ch yếu do hoạt động của con người gây ra. Những hoạt động của con người để phục v cho nhu cầu cuộc sốnggây ra ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm do các chất khí thải ra t các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt, các khí độc hại cho cơ th sinh vật: khí CO, SO2, CO2, NO2 . . . và bụi. S dụng hóa chất độc hại và chất độc hóa học, s dụng chất phóng x, thải ra chất thải rắn.

- Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường: Lắp đặt các thiết b lọc khí cho các nhà máy, s dụng nhiều năng lượng mới không gây ra khí thải, tạo b lắng và lọc nước thải, xây dựng nhà máy x lí rác, chôn lấp và đốt rác một cách khoa học. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa họcđể d báo và tìm biện pháp phòng tránh, xây dựng công viên cây xanh, trồng cây, giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người v ô nhiễm và cách phòng chống . . .

Câu 4: (2 điểm) - Cần có luật bảo v môi trường vì luật bảo v môi trường được ban hành nhằm ngăn chặn, khắc phục các hậu qu xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường t nhiên.

- Một s nội dung cơ bản của luật:

 + Cá nhân và tập th phải có trách nhiệm gi cho môi trường sạch và xanh.

 + Cá nhân, tập th phải có trách nhiệm x lí chất thải đúng quy trình để chống suy thoái và ô

 nhiễm môi trường.

 + Cấm nhập khẩu chất thải vào Việt Nam.

 + S dụngtiết kiệm tài nguyên.

 

Câu 5: (1,5điểm) Vì theo quy định gen A và B trội so với gen a và b.

    Sơ đồ:

  P:      AABB    x     aabb

  GP      AB    ab

  F1           AaBb         Tóc xoăn, mắt đen. 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 10/4/2010 10:45:28 PM | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 93 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi de kiem tra hoc ky II - sinh hoc 9 - co ma tran va dap an, Sinh học 9. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người thư viện de kiem tra hoc ky II - sinh hoc 9 - co ma tran va dap an .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu de kiem tra hoc ky II - sinh hoc 9 - co ma tran va dap an trong danh mục Sinh học 9 được chia sẽ bởi bạn Lưu Phạm Văn đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Sinh học 9 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Sinh học Sinh học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo TRA HỌC KÌ II - MÔN SINH HỌC 9 ( Năm học 2009 - 2010) I, nói thêm MA TRẬN ĐỀ Các chủ đề chính Các mức độ nhận thức  Tổng   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng   Sinh vật và môi trường Chương I, bên cạnh đó  Câu 2 2,0  1 câu 2,0   Chương II Câu 4

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc9/de-kiem-tra-hoc-ky-ii-sinh-hoc-9-co-ma-tran-va-dap-an.6o32vq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


TRA HỌC KÌ II - MÔN SINH HỌC 9
( Năm học 2009 - 2010)

I. MA TRẬN ĐỀ

Các chủ đề chính
Các mức độ nhận thức

Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng


Sinh vật và môi trường
Chương I.

Câu 2
2,0

1 câu
2,0


Chương II
Câu 4
2,0


1 Câu
2,0


Chương III

Câu 3
2,5

1 Câu
2,5


Chương IV

Câu 1
2,0
Câu 5
1,5
2 Câu
3,5


Tổng
1 Câu
2,0
3 Câu
6,5
1 Câu
1,5
5 Câu
10,0


II ĐỀ
Câu 1: (2 điểm) trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đội nhiệt độ của môi trường? Tại sao?
Câu 2: (2 điểm) Quần thể người khác với quần thể sinh vật ở những đặc điểm nào? Nêu ý nghĩa của tháp dân số?
Câu 3: (2,5 điểm) Vì sao nói ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra? Nêu những biện pháp hạn chế ô nhiễm.
Câu 4: (2 điểm) Vì sao cần có luật bảo vệ môi trường? Nêu một số nội dung cơ bản trong luật bảo vệ môi trường của Việt Nam.
Câu 5: (2 điểm) Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau( A,B là trội hoàn toàn so với a,b). Bố có tóc thẳng, mắt xanh, mẹ có tóc xoăn, mắt đen. Con sinh ra có đặc điểm gì?
III. ĐÁP ÁN
Câu 1: (2điểm) Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt. Nhóm sinh vật hằng nhiệt có khả năng chịu đựng cao so với sự thay đổi của môi trường.
- Vì sinh vật hằng nhiệt có khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định, không thay đổi theo sự thay đổi theo nhiệt độ của môi trường ngoài. Đó là nhờ cơ thể sinh vật hằng nhiệt đã phát triển cơ chế điều hòa và xuất hiện trung tâm điều hòa nhiệt ở bộ não.
Câu 2 (2 điểm) Quần thể người ngoài những đặc điểm chung của quần thể sinh vật như: giới tính, lứa tuổi, mật đốinh sản, tử vong. Ở quần thể người còn có những đặc trưng mà các quần thể khác không có. Đó là đặc trưng về kinh tế - xã hội như pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa . . . sự khác nhau đó là do con người có lao động và có tư duy.
- Việc nghiên cứu tháp tuổi để có kế hoạch điều chỉnh mức tăng, giảm dân số.
Câu 3: (2,5 điểm) Ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Những hoạt động của con người để phục vụ cho nhu cầu cuộc sốnggây ra ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm do các chất khí thải ra từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt, các khí độc hại cho cơ thể sinh vật: khí CO, SO2, CO2, NO2 . . . và bụi. Sử dụng hóa chất độc hại và chất độc hóa học, sử dụng chất phóng xạ, thải ra chất thải rắn.
- Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường: Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy, sử dụng nhiều năng lượng mới không gây ra khí thải, tạo bể lắng và lọc nước thải, xây dựng nhà máy xử lí rác, chôn lấp và đốt rác một cách khoa học. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa họcđể dự báo và tìm biện pháp phòng tránh, xây dựng công viên cây xanh, trồng cây, giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng chống . . .
Câu 4: (2 điểm) - Cần có luật bảo vệ môi trường vì luật bảo vệ môi trường được ban hành nhằm ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.
- Một số nội dung cơ bản của luật:
+ Cá nhân và tập thể phải có trách nhiệm giữ cho môi trường sạch và xanh.
+ Cá nhân, tập thể phải có trách nhiệm xử lí chất thải đúng quy trình để chống suy thoái và ô
nhiễm môi trường.
+ Cấm nhập khẩu chất thải vào Việt Nam.