Test 15 minutes

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

I/ Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất cho các câu sau.

  1. It is hot in the__________.

a. Spring                     b. Summer              c. Autumn                 d. Winter

2. Look! The little girls ____________ table tennis.

          a. play                         b. playing                c. is playing              d. are playing

3. They are going to visit Ha Long Bay______ two days.

          a. for                            b. at                        c. on                          d. of

4. ________ are you going now ? – To the market.

          a. How                         b. What                   c. Where                   d. When

5. My mother is a teacher. She _________ English at school.

          a. teach                        b. teaches                c. teaching                 d. to teach

 

II/ Đọc đoạn văn sau, rồi đánh dấu T cho câu đúng, F cho câu sai với nội dung bài.

It is six o’clock in the evening. Many people are at home. They are having dinner. They are watching TV. They are listenning to music. But Mrs Helen is going to work. She is a doctor and she works at night in the hospital. Today she is late. The hospital is not near her house, so she usually goes by car. She drives. Mrs Helen is in her car now. She’s driving fast.

 

Ex: It is six p.m.                                             _T_

   1. Many people are not working.                ___

   2. Mrs Helen is a night doctor.                   ___

   3. The hospital is near her house.                ___

  4. She goes to work by motorbike.              ___

   5. She is driving fast.                                  ___

 

III/ Điền mỗi chỗ trống một từ thích hợp, dùng từ cho sẵn.

 

finishes

are

students

has

big

in

yard

grade

on

street

Here is a photo of my school. It’s a__________ school. It’s__________ the city. It’s on Tran Phu__________. In my school, there is a big__________ and there__________ a lot of trees around it. My school__________ two floors and thirty classroom with 1,200__________. My classroom is__________ the second floor. I’m in__________ 6, class 6A. Our class starts at 7.00 and__________ at 11.30.

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/12/2016 3:21:19 PM | Thể loại: Sinh học | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Test 15 minutes, Sinh học. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến đọc giả tài liệu Test 15 minutes .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Test 15 minutes trong thể loại Sinh học được chia sẽ bởi user Tim Cho Đang đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Sinh học , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Sinh học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập I/ Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất cho những câu sau, tiếp theo là It is hot in the__________, nói thêm a,còn cho biết thêm Spring b, kế tiếp là Summer c, cho biết thêm Autumn d, nói thêm Winter 2, tiếp theo là Look! The little girls ____________ table quần vợt, bên cạnh đó a, bên cạnh đó play b, bên cạnh đó playing c, nói thêm is playing d,còn cho biết thêm are playing 3, bên cạnh đó They are going to visit Ha Long Bay______ two days, kế tiếp là a,còn cho biết thêm for b, nói thêm at c, ngoài ra on d, nói thêm là of 4, nói thêm ________ are you going

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc/test-15-minutes.eldl0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


I/ Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất cho các câu sau.
It is hot in the__________.
a. Spring b. Summer c. Autumn d. Winter
2. Look! The little girls ____________ table tennis.
a. play b. playing c. is playing d. are playing
3. They are going to visit Ha Long Bay______ two days.
a. for b. at c. on d. of
4. ________ are you going now ? – To the market.
a. How b. What c. Where d. When
5. My mother is a teacher. She _________ English at school.
a. teach b. teaches c. teaching d. to teach

II/ Đọc đoạn văn sau, rồi đánh dấu T cho câu đúng, F cho câu sai với nội dung bài.
It is six o’clock in the evening. Many people are at home. They are having dinner. They are watching TV. They are listenning to music. But Mrs Helen is going to work. She is a doctor and she works at night in the hospital. Today she is late. The hospital is not near her house, so she usually goes by car. She drives. Mrs Helen is in her car now. She’s driving fast.

Ex: It is six p.m. _T_
1. Many people are not working. ___
2. Mrs Helen is a night doctor. ___
3. The hospital is near her house. ___
4. She goes to work by motorbike. ___
5. She is driving fast. ___

III/ Điền mỗi chỗ trống một từ thích hợp, dùng từ cho sẵn.

finishes
are
students
has
big

in
yard
grade
on
street

Here is a photo of my school. It’s a__________ school. It’s__________ the city. It’s on Tran Phu__________. In my school, there is a big__________ and there__________ a lot of trees around it. My school__________ two floors and thirty classroom with 1,200__________. My classroom is__________ the second floor. I’m in__________ 6, class 6A. Our class starts at 7.00 and__________ at 11.30.