TIẾT 1: CHỦ ĐỀ 1: Ý NGHĨA TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHỌN NGHỀ CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC

Mục tiêu:
+ Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề có cơ sở khoa học.
+ Nêu được dự đinh ban đầu và lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS.
+ Bước đầu có ý thức chọn nghề có cơ sở khoa học.
B. Chuẩn bị:
C. Tiến trình lên lớp :

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng


* Họat động 1: Tìm hiểu 3 nguyên tắc chọn nghề.

- Năm học lớp 9 có đặc trưng gì khác các năm học trước?
- Sau khi học xong lớp 9 các em sẽ làm gì? Ta thử phân tích các con đường mà mình đi tiếp trong tương lai sẽ có triển vọng như thế nào?
- Khi chọn nghề cần tự đặt ra và tự trả lời 3 câu hỏi:
+ Tôi thích nghề gi?
+ Tôi làm được nghề gì?
+ Tôi cần làm nghề gì?
- Gv hướng dẫn hs thảo luận 3 câu hỏi trên.tìm mối quan hệ chặt chẽ giữa 3 câu hỏi trên.
- Gv gợi ý
- Gv kể 1 số câu chuyện bổ sung về vai trò của hứng thú và năng lực nghề nghiệp
Gv cũng cần nhấn mạnh thêm trong cuộc sống,nhiêù khi tuy không hứng thú với nghề, nhưng do gíác ngộ được ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề thì con người vẫn làm tốt công việc.
- HS thảo luận các hướng đi sau khi học xong lớp 9. thảo luận tính ưu khuyết của từng hướng đi ( ở nhà, học tiếp lớp 10 PTTH, đi làm thuê, đi học nghề, …)
- Thảo luận: nếu phải học nghề để đi làm thì nên chọn nghề gì?

-Thảo luận để tìm mối quan hệ chặt chẽ giữa 3 nguyên tắc chọn nghề
- Tìm ví dụ để chứng minh rằng không được vi phạm 3 nguyên tắc chọn nghề.

Tìm ví dụ để chứng minh rằng không được vi phạm 3 nguyên tắc chọn nghề
Những nguyên tắc khi chọn nghề:

Nguyên tắc 1: không chọn những nghề mà bản thân không yêu thích.
Nguyên tắc 2: không chọn những nghề mà bản thân không có điều kiện tâm lý,thể chất hay xã hội để đáp ứng yêu cầu của nghề .
Nguyên tắc 3: không chọn những nghề nằm ngoài kế họach phát triển kinh tế -xã hội của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

- Gv trình bày tóm tắc 4 ý nghĩa của việc chọn nghề.
- Gv đánh giá trả lời của các tổ có xếp lọai.thông qua đánh giá ,gv nhấn mạnh nọi dung cơ bản cần thiết.

+ Mỗi tổ rút thăm phiếu trình bày ý nghĩa
+ chọn nghề cử người trình bày và tổ bổ sung.

Ý nghĩa của việc chọn nghề :
1. Tìm hiểu một số nghề mà mình yêu thích, nắm chắc những yêu cầu của nghề đó đặc ra trước người lao động
2. Học thật tốt các môn học có liên quan đến việc học nghề với hái độ vui vẻ, thoải mái thích thú.
3. Rèn luyện một số kỹ năng, kỷ xảo lao động trong nghề phải có.
4. Tìm hiểu nhu cầu năng lực của nghề và điều kiện theo học đào tạo nghề đó.


* Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi

- Gv tổ chức cho các tổ chức thi tìm ra những bài hát, bài thơ hoặc một chuyện ngắn nói về sự nhiệt tình lao động xây dựng đất nước của những người trong các nghề khác nhau.


*Hoạtđộng 4

Củng cố: GV cho học sinh viết thu hoạch

- Em nhận thức được nhũng điều gì qua buổi giáo dục hướng nghiệp này ?
- Hãy nêu ý kiến của mình:
+ Em yêu thích nghề gì?
+ Những nghề nào phù hợp với khả năng của em?
+ Hiện nay ở quê em nghề nào đang cần nhân lực ?D. Dặn dò:
- Tìm hiểu về định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước .

* Rút kinh nghiệm:


TIẾT 2: CHỦ ĐỀ 2: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-
XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG

A. Mục tiêu:
- Biết một số thông tin cơ bản về hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương
- Quan tâm đến những lĩnh vực lao động nghề nghiệp cần phát triển
B. Chuẩn bị:
C. Tiến trình lên lớp:

Hđ của GV-HS
Nội dung


Hoạt động 1: tìm hiểu về phương