Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ĐỀ THI HC KỲ II   ( Năm học: 2009 – 2010 )

Môn:  Toán  6

Thời gian: 90 phút

I / Trắc nghiệm ( 3 điểm )

   Câu 1: Số nghịch đảo của phân số là: ( 0,5đim )

A.   B.  C.  D.

   Câu 2: Tích bằng:  ( 0,5đim )

A.  B.  C.  D.

   Câu 3: của  45 bằng:  ( 0,5đim )

A. 15  B. 30   C. 45  D. 90

   Câu 4: Các câu sau đúng hay sai:  ( 1,5đim )

a/ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia chung gốc.

b/ Nếu  thì tia Oy nằm giữa hai tia

c/ Tia phân giác của góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng  nhau.

II / Tự luận ( 7 điểm )

   Câu 5: Thực hiện phép tính ( 2 điểm )

a/

b/

c/

   Câu 6: Tìm x biết ( 1 điểm )

a/   b/

   Câu 7: ( 2 điểm ) Lớp 6A có 48 học sinh, số học sinh Giỏi  bằng  số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng 300% số học sinh Giỏi. Số học sinh Trung Bình chiếm  số học sinh Khá. Còn lại là học sinh Yếu. Tính số học sinh Yếu.

   Câu 8: ( 2 điểm ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho = ; =  1200 .

a/ Tính

b/ Vẽ tia phân giác Ot của góc  . Tính góc   

GVBM

 

 Lê  Phước Hòa


ĐÁP ÁN TOÁN 6 NĂM HC 2009 - 2010

( Hc k II )

I/ TRC NGHIM

Câu 1: C           0,5đ

Câu 2: D           0,5đ

Câu 3: B            0,5đ

Câu 4: a/ Sai           0,5đ

b/ Đúng           0,5đ

c/ Đúng           0,5đ

Câu 5:

a/       0,5 đ

b/      0,75 đ

c/      0.75 đ

C âu 6: ( 1 điểm )

 a/      b/

               

          

 

C âu 7:

 

S hc sinh Giỏi là

( học sinh )   0,5đ

S hc sinh Khá là

6 . 300% = 18 ( hc sinh )  0,5đ

S hc sinh Trung Bình là

( hc sinh )   0,5đ

S hc sinh Yếu là

( hc sinh )    0,5đ

 

 

 


 

 

Câu 8:

Vì tia Oy nm gia hai tia Ox và Oz nên

 

          

                 

                     0,5đ

Vì Ot là tia phân giác của góc yOz nên

   0,5đ

Vì tia Oy nm gia hai tia Ox và Ot nên

                  

                       0,5đ

 

 

 

GVBM

 

 

Lê Phước Hòa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

MA TRN TOÁN 6

( Hc k II )

 

STT

Nội dung chính

Nhn biết

Thông hiu

Vn dng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

 

1

Các phép tính v phân s

Chn kết qu đúng

 

 

 

 

Tính GTBT, tìm x.

S câu hỏi

2

 

 

 

 

2

S đim

1

 

 

 

 

3

 

 

2

Tia phân giác,  góc, tính góc

 

 

Chn đúng, sai

 

 

Tính góc

S câu hỏi

 

 

1

 

 

1

S đim

 

 

1,5

 

 

2

 

 

 

3

Tìm giá trị

phân số của

một số cho

trước

Chn kết qu đúng

 

 

 

 

Tìm số

học sinh chưa biết

S câu hỏi

1

 

 

 

 

1

S đim

0,5

 

 

 

 

2

4

Tng só câu hỏi

3

 

1

 

 

4

Tng đim

1,5

 

1,5

 

 

7

 

 

GVBM

 

 

 

Lê Phước Hòa.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

đề thi học kì II toán 6 tham khảo

Đăng ngày 3/5/2013 9:17:52 PM | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 54 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi đề thi học kì II toán 6 tham khảo, Mầm non. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện đề thi học kì II toán 6 tham khảo .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi đề thi học kì II toán 6 tham khảo trong chủ đề Mầm non được chia sẽ bởi user Hoa Phuoc tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào mục Mầm non , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem ĐỀ THI HỌC KỲ II ( Năm học: 2009 – 2010 ) Môn: Toán 6 Thời gian: 90 phút I / Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: Số nghịch đảo của phân số là:( 0,5điểm ) A, bên cạnh đó B, thêm nữa C, tiếp theo là D, tiếp theo là Câu 2: Tích bằng: ( 0,5điểm ) A, cho biết thêm B, nói thêm là C, thêm nữa D, bên cạnh đó Câu 3: của 45 bằng: ( 0,5điểm ) A, nói thêm là 15 B, nói thêm 30

http://tailieuhoctap.com/dethimamnon/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6-tham-khao.9cczyq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Mầm non


ĐỀ THI HỌC KỲ II ( Năm học: 2009 – 2010 )
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút
I / Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Câu 1: Số nghịch đảo của phân số là: ( 0,5điểm )
A. B. C. D. 
Câu 2: Tích bằng: ( 0,5điểm )
A. B. C. D. 
Câu 3: của 45 bằng: ( 0,5điểm )
A. 15 B. 30 C. 45 D. 90
Câu 4: Các câu sau đúng hay sai: ( 1,5điểm )
a/ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia chung gốc.
b/ Nếu thì tia Oy nằm giữa hai tia 
c/ Tia phân giác của góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
II / Tự luận ( 7 điểm )
Câu 5: Thực hiện phép tính ( 2 điểm )
a/ 
b/ 
c/ 
Câu 6: Tìm x biết ( 1 điểm )
a/ b/ 
Câu 7: ( 2 điểm ) Lớp 6A có 48 học sinh, số học sinh Giỏi bằng số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng 300% số học sinh Giỏi. Số học sinh Trung Bình chiếm số học sinh Khá. Còn lại là học sinh Yếu. Tính số học sinh Yếu.
Câu 8: ( 2 điểm ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho = ; = 1200 .
a/ Tính 
b/ Vẽ tia phân giác Ot của góc . Tính góc 
GVBM

Lê Phước Hòa

ĐÁP ÁN TOÁN 6 NĂM HỌC 2009 - 2010
( Học kỳ II )
I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1: C 0,5đ
Câu 2: D 0,5đ
Câu 3: B 0,5đ
Câu 4: a/ Sai 0,5đ
b/ Đúng 0,5đ
c/ Đúng 0,5đ
Câu 5:
a/ 0,5 đ
b/ 0,75 đ
c/ 0.75 đ
C âu 6: ( 1 điểm )
a/ b/ 
 


C âu 7:

Số học sinh Giỏi là
 ( học sinh ) 0,5đ
Số học sinh Khá là
6 . 300% = 18 ( học sinh ) 0,5đ
Số học sinh Trung Bình là
 ( học sinh ) 0,5đ
Số học sinh Yếu là
 ( học sinh ) 0,5đ


Câu 8:

Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên 0,5đ
Vì Ot là tia phân giác của góc yOz nên
 0,5đ
Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot nên


 0,5đGVBM


Lê Phước Hòa.MA TRẬN TOÁN 6
( Học kỳ II )

STT
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL1
Các phép tính về phân số
Chọn kết quả đúng
Tính GTBT, tìm x.


Số câu hỏi
2
2


Số điểm
1
32
Tia phân giác, góc, tính góc


Chọn đúng, sai


Tính góc


Số câu hỏi


1


1


Số điểm


1,5


2
3
Tìm giá trị
phân số của
một số cho
trước
Chọn kết quả đúng
Tìm số
học sinh chưa biết


Số câu hỏi