Dưới đây là nội dung của bộ đề HÓA 2020.
CẢ COMBO 7 BỘ SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI LÀ 500.000Đ VÀ TẶNG KÈM BỘ TÀI LIỆU 11700 BT VÀ 9000 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CHỌN LỌC TỪ BỘ ĐỀ 2019. LIÊN HỆ NGAY ZALO O937-351-107
1)100 đề thi thử 2020 môn Hóa các trường, sở giáo dục trên cả nước file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZXi7BrVkaqtjcthHh72iaV-cU5JRpKcx
2)30 đề thi thử 2020 môn Hóa biên soạn bởi nhóm Gv ĐH Y Dược file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jggtmowNZ1b4LtFTrs5tqENZc7wdrTjO
3)20 đề thi thử 2020 môn Hóa biên soạn bởi giáo viên Lê Phạm Thành file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CTDnpR8O3IMy4zhECxcHnS8I4HbKyPzj
4)30 đề thi thử 2020 môn Hóa sách CCBook - giáo viên Phạm Văn Thuận file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xKpoYnSCQKdc-u4SAstF4hWnXrGL4AZ1
5)20 đề thi thử 2020 môn Hóa sách Megabook - giáo viên Trần Trọng Tuyền file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19_J9547gUuy7-ByNJnF--RXUb9IHK1UI
6)20 đề thi thử 2020 môn Hóa sách Penbook nhóm giáo viên Hocmai file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15mLnCfnfGn_i-fSoibeey-ctSQjktFCw
7)35 đề thi thử 2020 môn Hóa sách nhóm giáo viên Moon – Nguyễn Đăng Thi Quỳnh
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1INbXeny0zIvO1ItEHwD5XIJPLMzAIOwL
ĐẶC BIỆT NẾU ĐĂNG KÝ CẢ COMBO 7 BỘ SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI LÀ 500.000Đ VÀ TẶNG KÈM BỘ TÀI LIỆU 11700 BT VÀ 9000 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CHỌN LỌC TỪ BỘ ĐỀ 2019
LIÊN HỆ NGAY ZALO O937-351-107
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THAM KHẢO (Đề có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020
ĐỀ SỐ 10
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 1 mol saccarozơ trong môi trường axit thu được
A. 1 mol glucozơ và 1 mol fructozơ. B. 2 mol glucozơ.
C. 2 mol glucozơ và 2 mol fructozơ. D. 2 mol fructozơ.
Câu 42: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?
A. Ca. B. Na. C. Ba. D. Cu.
Câu 43: Nước có tính cứng tạm thời có chứa anion nào sau đây?
A. HCO3-. B. SO42- và Cl-. C. Ca2+ và Mg2+. D. NO3-.
Câu 44: Dung dịch nào sau đây làm cho quỳ tím chuyển sang màu hồng?
A. Axit glutamic. B. Glysin. C. Lysin. D. Đimetylamin.
Câu 45: Thành phần chính của khoáng vật magiezit là magie cacbonat. Công thức của magie cacbonat là
A. Mn(NO3)2. B. MnCO3. C. MgCO3. D. Mg3(PO4)2.
Câu 46: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng). B. Cu(OH)2 (ở nhiệt độ thường).
C. Dung dịch NaOH (đun nóng). D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
Câu 47: Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?
A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi sinh hoạt. B. Quá trình quang hợp của cây xanh.
C. Quá trình đốt nhiên liệu động cơ ô tô. D. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao.
Câu 48: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH?
A. Ba