Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


TRƯỜNG:

LỚP:

HỌ VÀ TÊN:

KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: LỊCH SỬ-LỚP 8

THỜI GIAN: 45 PHÚT

 

 

I.TRẮC NGHIỆM : (3đ)

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng .( Câu 1-4)

Câu 1: (0,5đ) Nguyên nhân của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là :

 1. Các thuộc địa này tìm cách mở rộng sang phía Tây
 2. Thực đân Anh ngăn cản công thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ phát triển
 3. Thực dân Anh lần lượt thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ
 4. Ở Bắc Mĩ rất giàu tài nguyên

Câu 2: (0,5đ) Xã hội Pháp trước cách mạng gồm những đẳng cấp:

 1. Tăng lữ, quý tộc và tư sản
 2. Tăng lữ, tư sản và công nhân
 3. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba
 4. Quý tộc, tư sản và đẳng cấp thứ ba

Câu 3: (0,5đ) Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở Italia, Đức, cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản:

 1. Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp phát triển ở các nước này
 2. Mở đường chochủ nghĩa tư bản phát triển
 3. Cách mạngdo giai cấp tư sản lãnh đạo
 4. Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân

Câu 4: (0,5đ) Tại sao không phải là một nước mà là nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc:

 1. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh
 2. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh
 3. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông
 4. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thoả hiệp

Câu 5: (1đ) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ …..dưới đây cho đúng với câu nói của Hồ Chí Minh:

               - cách mạng                                              - thuộc địa

               - tư bản                                                     - cộng hoà

               - công nông                                               - giai cấp

Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh…………………,cách mệnh không đến nơi, tiếng là…………………..và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục ( tức tước đoạt) ……………………ngoài thì áp bức…………………

                                                                                                  ( Hồ Chí Minh)

II. TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 1: (3đ) Vì sao Công xã Pari là nhà nước kiểu mới?

Câu 2: (1,5đ) Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905-1907?

Câu 3: (2,5đ) Trình bày nội dung, kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị?

                                 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

đề kiểm tra sử 8 kì 1 cực hot

Đăng ngày 12/1/2010 1:42:54 PM | Thể loại: Lịch sử | Lần tải: 4 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi đề kiểm tra sử 8 kì 1 cực hot, Lịch sử. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu đề kiểm tra sử 8 kì 1 cực hot .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện đề kiểm tra sử 8 kì 1 cực hot trong chủ đề Lịch sử được giới thiệu bởi user Nga Nguyễn Thị tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Lịch sử , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Lịch sử ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập TRƯỜNG: LỚP: HỌ VÀ TÊN: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: LỊCH SỬ-LỚP 8 THỜI GIAN: 45 PHÚT  I, kế tiếp là TRẮC NGHIỆM : (3đ) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng , bên cạnh đó ( Câu 1-4) Câu 1: (0,5đ) Nguyên nhân của cuộc chiến giành giật độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là : Các thuộc địa này tìm cách mở rộng sang phía Tây Thực đân Anh ngăn cản công thương của những thuộc địa ở Bắc Mĩ phát triển Thực dân Anh lần lượt xây dựng thương

http://tailieuhoctap.com/dethilichsu/de-kiem-tra-su-8-ki-1-cuc-hot.hurbwq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Lịch sử


TRƯỜNG:
LỚP:
HỌ VÀ TÊN:
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: LỊCH SỬ-LỚP 8
THỜI GIAN: 45 PHÚTI.TRẮC NGHIỆM : (3đ)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng .( Câu 1-4)
Câu 1: (0,5đ) Nguyên nhân của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là :
Các thuộc địa này tìm cách mở rộng sang phía Tây
Thực đân Anh ngăn cản công thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ phát triển
Thực dân Anh lần lượt thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ
Ở Bắc Mĩ rất giàu tài nguyên
Câu 2: (0,5đ) Xã hội Pháp trước cách mạng gồm những đẳng cấp:
Tăng lữ, quý tộc và tư sản
Tăng lữ, tư sản và công nhân
Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba
Quý tộc, tư sản và đẳng cấp thứ ba
Câu 3: (0,5đ) Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở Italia, Đức, cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản:
Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp phát triển ở các nước này
Mở đường chochủ nghĩa tư bản phát triển
Cách mạngdo giai cấp tư sản lãnh đạo
Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân
Câu 4: (0,5đ) Tại sao không phải là một nước mà là nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc:
Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh
Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh
Vì Trung Quốc đất rộng, người đông
Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thoả hiệp
Câu 5: (1đ) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ …..dưới đây cho đúng với câu nói của Hồ Chí Minh:
- cách mạng - thuộc địa
- tư bản - cộng hoà
- công nông - giai cấp
“ Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh…………………,cách mệnh không đến nơi, tiếng là…………………..và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục ( tức tước đoạt) ……………………ngoài thì áp bức…………………”
( Hồ Chí Minh)
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1: (3đ) Vì sao Công xã Pari là nhà nước kiểu mới?
Câu 2: (1,5đ) Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905-1907?
Câu 3: (2,5đ) Trình bày nội dung, kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị?