Bài kiểm tra hóa học 9 - HKII - Bài số 2 - Đề 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Trường THCS ....................

Môn hóa học

KIỂM TRA VIẾT - BÀI SỐ 2 - HỌC KÌ II

 

Lớp: 9 ...  STT: ...  Họ và tên: .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề bài

 Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc câu đúng

Câu 1. Thủy phân chất béo (C17H35COO)3C3H5 bằng dung dịch NaOH thu được muối có CTHH là:

a. (C17H35COO)2Na b. C17H35Na  c. C17H35CONa d. C17H35COONa

Câu 2. Công thức cấu tạo viết gọn của axit axetic là:

a. CH2COOH  b. CH3COH  c. CH3COOH  d. C2H5OH

Câu 3. Cho axit axetic tác dụng với rượu etylic thu được chất nào sau đây:

a. CH3COOC2H5 b. CH3CH2COOC2H5  c. RCOONa  d. C2H5ONa

Câu 4. Glixerol có CTHH nào sau đây?

a. C3H5OH  b. C3H5(OH)2  c. C3H5(OH)3 d. C3H5(OH)4

Câu 5. Axit axetic phản ứng với CuO sinh ra muối có CTHH là:

a. (CH3COO)2Cu     b. (CH3COO)2CU c. (CH3CO)2Cu d. CH3COOCu

Câu 6. Rượu etylic phản ứng với chất nào sinh ra etylat natri?

a. O2   b. Cả c và d  c. Natri   d. Natri hidroxit

Câu 7. Axit axetic phản ứng với chất nào sau đây sinh ra khí làm vẩn đục nước vôi trong? a. Na2CO3                            b. Mg                                          c. Cả a và b                            d. a và b đều sai

Câu 8. Sơ đồ phản ứng các hợp chất hữu cơ:

Chất C có CTCT là:

a. CH3COOC2H5   b. CH3COONa c. C2H5OH   d. CH3COOH

Tự luận

Câu 9.

a. Có 2 chất lỏng là rượu etylic và axit axetic. Hãy trình bày cách nhận biết ra mỗi chất đựng trong các bình mất nhãn.

b. Viết phương trình hóa học điều chế rượu etylic và axit axetic từ đường glucozơ.

Câu 10. Cho Na dư tác dụng với 10,6 g hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic, sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc).

a. Viết phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.

c. Thêm vào X một lượng axit sunfuric đặc rồi đun nóng. Tính khối lượng este thu được. Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%.

Bài làm

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/28/2012 9:33:14 PM | Thể loại: Kiểm tra 45 phút - Bài số 2 | Lần tải: 74 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Bài kiểm tra hóa học 9 - HKII - Bài số 2 - Đề 4, Kiểm tra 45 phút - Bài số 2. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Bài kiểm tra hóa học 9 - HKII - Bài số 2 - Đề 4 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài kiểm tra hóa học 9 - HKII - Bài số 2 - Đề 4 trong danh mục Kiểm tra 45 phút - Bài số 2 được chia sẽ bởi user Trình Phan Văn đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Kiểm tra 45 phút - Bài số 2 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo

https://tailieuhoctap.com/dethikiemtra45phutbaiso2/bai-kiem-tra-hoa-hoc-9-hkii-bai-so-2-de-4.ahy4xq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi