BẢN TỰ NHẬN XÉT HKI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀI HẢI                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA CBGV

HỌC KỲ I - Năm học 2012 – 2013

 

-         Họ và tên : CHẾ VĂN Ý                                                   Năm sinh : 1976

-         Trình độ đào tạo : Trung cấp Thư Viện                               Năm vào ngành: 1997

-         Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoài Hải.

-         Nhiệm vụ đưc phân công :  CB Thư Viện

1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, tiêu cực.

b. Chấp hành chính sách pháp luật Nhà nước

- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng,  pháp luật của Nhà nước.

c. Việc chấp hành qui chế của ngành, qui định của cơ quan

- Đảm bảo ngày giờ công, không đi trễ về sớm, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp, trong trường.

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống

- Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sáng, giản dị, lành mạnh, trung thực trong công việc, luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong giáo viên, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh .

đ. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực, quan hệ

- Luôn giữ vững sự đoàn kết , thống nhất trong tập thể Hội đồng Sư phạm, luôn trung thực trong công tác, tận tình phục vụ nhân dân, phục vụ học sinh.

2/ Kết quả công tác được giao :

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc;

- Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

b. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

- Xem việc tự học , tự rèn là một việc làm thường xuyên nhằm mang lại giá trị , hiệu quả trong công việc cũng như tư duy cuộc sống.

- Luôn có ý thức trách nhiệm và nghiêm khắc với bản thân trong công việc.

- Luôn nêu cao tinh thần tự phê để cùng nhau tiến bộ.

- Phát huy tốt vai trò người CB thư viện nhằm phát huy hết khả năng kho sách , vốn tài liệu, thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu về chuyên môn giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

3/ Khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ :

- Có đủ khả năng đảm nhiệm tốt công việc hiện nay.

4/ Tóm tắt ưu- khuyết điểm

-         Ưu điểm :

             +Ý thức tổ chức kỉ luật cao

        + Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

       -    Tồn tại:   

           + Đôi lúc còn hơi chủ quan trong công việc.


 

5/Tự đánh giá xếp loại :

  1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống :  Tốt
  2. Chuyên môn nghiệp vụ :  Tốt

* Xếp loại chung :  Tốt

 

                                                                                Hoài Hải, ngày 1 / 01 / 2013

                              Người tự đánh giá

                                                                                                                CBTV.

 

 

 

                                                                                                          CHẾ VĂN Ý

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Tổ        Nhận xét đánh giá của Hiệu trưởng


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

…………………………………………….

………………………………………….

       Hoài Hải, ngày       tháng      năm 2013


  Hoài Hải, ngày       tháng      năm 2013                                                                                                                                                 

 

                             Tổ trưởng                                    

 

                                                                                                    

 


 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 1/2/2013 11:32:56 AM | Thể loại: KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi BẢN TỰ NHẬN XÉT HKI, KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN. . tailieuhoctap chia sẽ tới các bạn tài liệu BẢN TỰ NHẬN XÉT HKI .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi BẢN TỰ NHẬN XÉT HKI trong danh mục KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN được giới thiệu bởi thành viên Ý Chế Văn đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào mục KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀI HẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA CBGV HỌC KỲ I - Năm học 2012 – 2013 Họ và tên : CHẾ VĂN Ý Năm sinh : 1976 Trình độ huấn luyện : Trung cấp Thư Viện Năm vào ngành: 1997 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoài Hải, cho biết thêm Nhiệm vụ được phân công : CB Thư Viện 1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống a, bên cạnh đó Nhận thức tư tưởng, chính trị

https://tailieuhoctap.com/dethikiemdiemcanhan/ban-tu-nhan-xet-hki.tb8tyq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀI HẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA CBGV
HỌC KỲ I - Năm học 2012 – 2013

Họ và tên : CHẾ VĂN Ý Năm sinh : 1976
Trình độ đào tạo : Trung cấp Thư Viện Năm vào ngành: 1997
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoài Hải.
Nhiệm vụ được phân công : CB Thư Viện
1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống
a. Nhận thức tư tưởng, chính trị
- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, tiêu cực.
b. Chấp hành chính sách pháp luật Nhà nước
- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
c. Việc chấp hành qui chế của ngành, qui định của cơ quan
- Đảm bảo ngày giờ công, không đi trễ về sớm, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp, trong trường.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống
- Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sáng, giản dị, lành mạnh, trung thực trong công việc, luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong giáo viên, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh .
đ. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực, quan hệ
- Luôn giữ vững sự đoàn kết , thống nhất trong tập thể Hội đồng Sư phạm, luôn trung thực trong công tác, tận tình phục vụ nhân dân, phục vụ học sinh.
2/ Kết quả công tác được giao :
a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc;
- Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
b. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
- Xem việc tự học , tự rèn là một việc làm thường xuyên nhằm mang lại giá trị , hiệu quả trong công việc cũng như tư duy cuộc sống.
- Luôn có ý thức trách nhiệm và nghiêm khắc với bản thân trong công việc.
- Luôn nêu cao tinh thần tự phê để cùng nhau tiến bộ.
- Phát huy tốt vai trò người CB thư viện nhằm phát huy hết khả năng kho sách , vốn tài liệu, thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu về chuyên môn giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
3/ Khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ :
- Có đủ khả năng đảm nhiệm tốt công việc hiện nay.
4/ Tóm tắt ưu- khuyết điểm
Ưu điểm :
+Ý thức tổ chức kỉ luật cao
+ Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
- Tồn tại:
+ Đôi lúc còn hơi chủ quan trong công việc.

5/Tự đánh giá xếp loại :
Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống : Tốt
Chuyên môn nghiệp vụ : Tốt
* Xếp loại chung : Tốt

Hoài Hải, ngày 1 / 01 / 2013
Người tự đánh giá
CBTV.CHẾ VĂN Ý


Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Tổ Nhận xét đánh giá của Hiệu trưởng

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………….
………………………………………….
Hoài Hải, ngày tháng năm 2013 Hoài Hải, ngày tháng năm 2013

Tổ trưởng