Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Ongdolang 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015

TỈNH BẮC NINH – LẦN 2

Môn: TIẾNG ANH

 

(Hoàng Ngọc Hiền – THPT Yên Phong số 2 – Bắc Ninh; Email: ongdolang@gmail.com)

 

Câu

132

209

357

485

570

628

1

D

B

B

C

D

D

2

A

A

C

D

C

D

3

A

D

C

C

B

C

4

A

C

D

A

D

A

5

A

B

B

D

D

B

6

C

B

D

B

A

A

7

B

C

B

A

B

A

8

B

A

B

C

A

A

9

B

B

A

D

D

A

10

A

B

D

C

C

A

11

C

B

D

D

D

D

12

B

A

A

C

C

B

13

A

D

A

B

D

D

14

B

A

B

A

B

C

15

A

B

C

C

A

C

16

A

C

C

B

B

B

17

D

C

A

A

B

C

18

C

C

C

B

C

A

19

B

C

B

B

C

C

20

B

C

C

B

A

A

21

A

B

B

D

B

D

22

C

A

D

A

D

B

23

D

C

A

D

A

D

24

C

B

C

C

C

D

25

B

D

A

D

B

B

26

C

A

C

D

C

B

27

A

D

B

D

A

D

28

D

C

C

A

A

B

29

D

A

C

C

C

A

30

C

B

A

B

B

C

31

C

B

B

B

C

A

32

B

B

A

C

C

C

33

C

C

C

C

B

B

34

C

C

A

D

D

C

35

C

A

C

B

D

C

36

A

D

A

D

B

D

37

B

A

A

B

D

B

38

A

A

D

A

C

B

39

C

D

D

A

C

C

40

D

A

A

D

A

A

41

A

B

C

B

C

C

42

D

B

B

C

C

C

43

B

D

D

B

D

A

44

D

A

B

A

B

B

45

D

D

B

A

B

D

46

B

D

D

D

A

A

47

C

D

D

A

D

D

48

D

C

D

C

D

D

49

B

D

D

A

A

B

50

D

C

C

C

A

A

51

D

A

D

B

B

B

52

D

C

D

C

C

C

53

A

B

B

C

A

B

54

D

C

D

A

B

C

55

D

D

B

D

D

D

56

A

D

A

B

B

C

57

A

D

A

B

A

D

58

B

A

D

A

D

D

59

C

D

B

D

A

A

60

D

D

C

D

B

B

61

C

A

B

A

D

D

62

B

A

A

A

C

C

63

B

B

A

B

A

A

64

C

C

C

C

A

B

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Đáp án đề thi thử THPT Tỉnh Bắc Ninh lần 2 - Tháng 5 - 2015

Đăng ngày 5/25/2015 3:33:39 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 54 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Đáp án đề thi thử THPT Tỉnh Bắc Ninh lần 2 - Tháng 5 - 2015, Hóa học 12. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Đáp án đề thi thử THPT Tỉnh Bắc Ninh lần 2 - Tháng 5 - 2015 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đáp án đề thi thử THPT Tỉnh Bắc Ninh lần 2 - Tháng 5 - 2015 thuộc chuyên mục Hóa học 12 được chia sẽ bởi bạn Xá Nguyễn Văn đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Hóa học 12 , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mụ còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TỈNH BẮC NINH – LẦN 2 Môn: TIẾNG ANH (Hoàng Ngọc Hiền – THPT Yên Phong số 2 – Bắc Ninh; Email: ongdolang@gmail, tiếp theo là com)   Câu 132 209 357 485 570 628  1 D B B C D D  2 A A C D C D  3 A D C C B C  4 A C D A D A 

http://tailieuhoctap.com/dethihoahoc12/dap-an-de-thi-thu-thpt-tinh-bac-ninh-lan-2-thang-5-2015.kxxj0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 12ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
TỈNH BẮC NINH – LẦN 2
Môn: TIẾNG ANH

(Hoàng Ngọc Hiền – THPT Yên Phong số 2 – Bắc Ninh; Email: ongdolang@gmail.com)


Câu
132
209
357
485
570
628

1
D
B
B
C
D
D

2
A
A
C
D
C
D

3
A
D
C
C
B
C

4
A
C
D
A
D
A

5
A
B
B
D
D
B

6
C
B
D
B
A
A

7
B
C
B
A
B
A

8
B
A
B
C
A
A

9
B
B
A
D
D
A

10
A
B
D
C
C
A

11
C
B
D
D
D
D

12
B
A
A
C
C
B

13
A
D
A
B
D
D

14
B
A
B
A
B
C

15
A
B
C
C
A
C

16
A
C
C
B
B
B

17
D
C
A
A
B
C

18
C
C
C
B
C
A

19
B
C
B
B
C
C

20
B
C
C
B
A
A

21
A
B
B
D
B
D

22
C
A
D
A
D
B

23
D
C
A
D
A
D

24
C
B
C
C
C
D

25
B
D
A
D
B
B

26
C
A
C
D
C
B

27
A
D
B
D
A
D

28
D
C
C
A
A
B

29
D
A
C
C
C
A

30
C
B
A
B
B
C

31
C
B
B
B
C
A

32
B
B
A
C
C
C

33
C
C
C
C
B
B

34
C
C
A
D
D
C

35
C
A
C
B
D
C

36
A
D
A
D
B
D

37
B
A
A
B
D
B

38
A
A
D
A
C
B

39
C
D
D
A
C
C

40
D
A
A
D
A
A

41
A
B
C
B
C
C

42
D
B
B
C
C
C

43
B
D
D
B
D
A

44
D
A
B
A
B
B

45
D
D
B
A
B
D

46
B
D
D
D
A
A

47
C
D
D
A
D
D

48
D
C
D
C
D
D

49
B
D
D
A
A
B

50
D
C
C
C
A
A

51
D
A
D
B
B
B

52
D
C
D
C
C
C

53
A
B
B
C
A
B

54
D
C
D
A
B
C

55
D
D
B
D
D
D

56
A
D
A
B
B
C

57
A
D
A
B
A
D

58
B
A
D
A
D
D

59
C
D
B
D
A
A

60
D
D
C
D
B
B

61
C
A
B
A
D
D

62
B
A
A
A
C
C

63
B
B