Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


nhờ thầy cô giải giúp em với!.

Câu 1: Đốt cháy  hoàn toàn 1,55 gam photpho rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với 400ml dd NaOH 0,3M,sau đó đem cô cạn dd thì thu được m gam chất rắn khan. giá trị m là:

A. 6,48              B. 7,54                   C. 8,12                   D. 9.96

Câu 2: Nung hỗn hợp X gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn Y có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của X. Thành phần % khối lượng của CaCO3 trong X là

A. 60%                  B. 54,5%                   C. 45,5%                    D. 40%

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 12 lít hỗn hợp hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 41,4 lít CO2, thành phần % thể tích của hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn là ( các thể tích khí đo ở cùng đktc)

A. 55,0%             B. 51,7%                  C. 48,3%                   D. 45,0%

Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm H2, CO, C4H10. Để đốt cháy hoàn toàn 17,92 lít X cần 76,16 lít O2. thành phần % thể tích C4H10 trong X là

A. 62,5%              B. 54,4%                C. 48,7%                D. 45,2%

 

* nhờ thầy cô giải chi tiết theo pp đường chéo ạ!   gmail của em là:  bcdcute@gmail.com

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

nhờ thầy cô giải giúp

Đăng ngày 8/15/2011 9:36:45 PM | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi nhờ thầy cô giải giúp, Hóa học. .

http://tailieuhoctap.com/dethihoahoc/nho-thay-co-giai-giup.7uaaxq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học


nhờ thầy cô giải giúp em với!.
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,55 gam photpho rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với 400ml dd NaOH 0,3M,sau đó đem cô cạn dd thì thu được m gam chất rắn khan. giá trị m là:
A. 6,48 B. 7,54 C. 8,12 D. 9.96
Câu 2: Nung hỗn hợp X gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn Y có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của X. Thành phần % khối lượng của CaCO3 trong X là
A. 60% B. 54,5% C. 45,5% D. 40%
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 12 lít hỗn hợp hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 41,4 lít CO2, thành phần % thể tích của hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn là ( các thể tích khí đo ở cùng đktc)
A. 55,0% B. 51,7% C. 48,3% D. 45,0%
Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm H2, CO, C4H10. Để đốt cháy hoàn toàn 17,92 lít X cần 76,16 lít O2. thành phần % thể tích C4H10 trong X là
A. 62,5% B. 54,4% C. 48,7% D. 45,2%

* nhờ thầy cô giải chi tiết theo pp đường chéo ạ! gmail của em là: bcdcute@gmail.com