Xin nhờ các thầy cô giúp bài hình!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Cho đoạn thẳng OO' = 4 cm. Vẽ hai đường tròn tâm O bán kính 3 cm và tâm O' bán kính 3 cm cắt nhau tại hai điểm A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là OO' vẽ hai bán kính OC và O'D song song với nhau (C khác A, C khác B). Gọi D' là điểm đối xứng của D qua O'.

a) Chứng minh AB, OO', CD' cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

b) Chứng minh A là trực tâm của tam giác BCD.

c) Xác định vị trí của C để diện tích tứ giác OCDO' là lớn nhất và tìm diện tích lớn nhất đó.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/7/2018 8:35:34 PM | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô giúp bài hình!, Hình học 9. .

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/xin-nho-cac-thay-co-giup-bai-hinh.jczz0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Cho đoạn thẳng OO` = 4 cm. Vẽ hai đường tròn tâm O bán kính 3 cm và tâm O` bán kính 3 cm cắt nhau tại hai điểm A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là OO` vẽ hai bán kính OC và O`D song song với nhau (C khác A, C khác B). Gọi D` là điểm đối xứng của D qua O`.
a) Chứng minh AB, OO`, CD` cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
b) Chứng minh A là trực tâm của tam giác BCD.
c) Xác định vị trí của C để diện tích tứ giác OCDO` là lớn nhất và tìm diện tích lớn nhất đó.