Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Cho đoạn thẳng OO' = 4 cm. Vẽ hai đường tròn tâm O bán kính 3 cm và tâm O' bán kính 3 cm cắt nhau tại hai điểm A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là OO' vẽ hai bán kính OC và O'D song song với nhau (C khác A, C khác B). Gọi D' là điểm đối xứng của D qua O'.

a) Chứng minh AB, OO', CD' cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

b) Chứng minh A là trực tâm của tam giác BCD.

c) Xác định vị trí của C để diện tích tứ giác OCDO' là lớn nhất và tìm diện tích lớn nhất đó.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Xin nhờ các thầy cô giúp bài hình!

Đăng ngày 4/7/2018 8:35:34 PM | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô giúp bài hình!, Hình học 9. .

http://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/xin-nho-cac-thay-co-giup-bai-hinh.jczz0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hình học 9


Cho đoạn thẳng OO` = 4 cm. Vẽ hai đường tròn tâm O bán kính 3 cm và tâm O` bán kính 3 cm cắt nhau tại hai điểm A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là OO` vẽ hai bán kính OC và O`D song song với nhau (C khác A, C khác B). Gọi D` là điểm đối xứng của D qua O`.
a) Chứng minh AB, OO`, CD` cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
b) Chứng minh A là trực tâm của tam giác BCD.
c) Xác định vị trí của C để diện tích tứ giác OCDO` là lớn nhất và tìm diện tích lớn nhất đó.