Xin nhờ các thầy cô bài hình!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Cho tam giác ABC vuông tại A, đường tròn tâm O đường kính AB cắt đường tròn tâm O' đường kính AC tại điểm thứ hai D.

a/ Chứng minh B, C, D thẳng hàng, từ đó suy ra hệ thức:

b/ Gọi M là điểm chính giữa cung CD không chứa A, AM cắt BC tại I. Chứng minh tam giác ABI cân.

c/ Qua A vẽ một đường thẳng cắt đường tròn (O) và đường tròn (O') theo thứ tự tại E và F sao cho A nằm giữa E và F. Chứng minh BE + EF + FC (AB + AC).

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/30/2018 10:06:31 PM | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô bài hình!, Hình học 9. .

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/xin-nho-cac-thay-co-bai-hinh.iluz0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Cho tam giác ABC vuông tại A, đường tròn tâm O đường kính AB cắt đường tròn tâm O` đường kính AC tại điểm thứ hai D.
a/ Chứng minh B, C, D thẳng hàng, từ đó suy ra hệ thức: 
b/ Gọi M là điểm chính giữa cung CD không chứa A, AM cắt BC tại I. Chứng minh tam giác ABI cân.
c/ Qua A vẽ một đường thẳng cắt đường tròn (O) và đường tròn (O`) theo thứ tự tại E và F sao cho A nằm giữa E và F. Chứng minh BE + EF + FC ( (AB + AC).