Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


 

 

 

Em nhờ thầy ĐINH VĂN HƯNG cùng thầy cô và các bạn giải giúp câu c và d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD  Chú ý  FI = IE = IB = IC

c. góc FIB = 1800- 2.góc IBF

góc FED = góc FEB + góc DEB = góc FCB + góc DAB = (900 – góc FBC)+(900 – góc ABD)

 

= 1800- 2.góc IBF

    Góc FIB = góc FED => IDEF nội tiếp =>  góc EDM = góc EFI = góc FEI

    góc IDE = góc IEM ( kề bù với 2 góc bằng nhau)

    Tam giác IED đồng dạng với tam giác IEM

    IE2 = ID.IM => IE là tiếp tuyến của (DEM)

d. Ta có IE2 = ID.IM => IB2 = ID.IM = ID(ID + DM) = ID2 + ID.DM

=> IB2 – ID2 = ID.DM => (IB-ID)(IB+ID) =ID.DM

=> DC.BD = ID.DM(1)

Vì PN//EF => góc PNC = góc FEA

Mà góc FEA = góc PBC ( FECB nội tiếp)

    Góc PNC = góc PBC => tam giác DBP đồng dạng tam giác DNC

    DB.DC = DP.DN (2)

Từ (1)(2) => DM.ID = DP.DN => PINM nội tiếp

    dpcm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Nguyen Hoàng Thùy Chi

Đăng ngày 3/29/2018 5:12:01 PM | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Nguyen Hoàng Thùy Chi, Hình học 9. .

http://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/nguyen-hoang-thuy-chi.gptz0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hình học 9

Em nhờ thầy ĐINH VĂN HƯNG cùng thầy cô và các bạn giải giúp câu c và d
/HD Chú ý FI = IE = IB = IC
c. góc FIB = 1800- 2.góc IBF
góc FED = góc FEB + góc DEB = góc FCB + góc DAB = (900 – góc FBC)+(900 – góc ABD)

= 1800- 2.góc IBF
Góc FIB = góc FED => IDEF nội tiếp => góc EDM = góc EFI = góc FEI
góc IDE = góc IEM ( kề bù với 2 góc bằng nhau)
Tam giác IED đồng dạng với tam giác IEM
IE2 = ID.IM => IE là tiếp tuyến của (DEM)
d. Ta có IE2 = ID.IM =>IB2 = ID.IM = ID(ID + DM) = ID2 + ID.DM
=>IB2– ID2 = ID.DM => (IB-ID)(IB+ID) =ID.DM
=> DC.BD = ID.DM(1)
Vì PN//EF => góc PNC = góc FEA
Mà góc FEA = góc PBC ( FECB nội tiếp)
Góc PNC = góc PBC => tam giác DBP đồng dạng tam giác DNC
DB.DC = DP.DN (2)
Từ (1)(2) => DM.ID = DP.DN => PINM nội tiếp
dpcm


/