Bài 2 Giải hệ phương trình: 
Hướng dẫn

Với  thay vào PT(1) ta có PT: 
Với  thay vào PT(1) ta có PT: 
PT(**) vô nghiệm vì ĐKXĐ: 
Giải PT(*) ĐKXĐ: 
Đặt ta có  ta có hệ PT:
Giải hệ PT

Đặt  ta có hệ phương trình

( em giải tiếp nhé, phần 2 mình gửi sau)