Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Së gi¸o dôc - ®µo t¹o

Nam ®Þnh

®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt n¨m HäC 2012 - 2013

M«n: To¸n

Thêi gian lµm bµi: 120 phót .

                                 Đề thi này có 01 trang

 

PhÇn I- Tr¾c nghiÖm (2,0 ®iÓm)

H·y chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng vµ viÕt ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n ®ã vµo bµi lµm.

Câu 1: Điều kiện để biểu thức có nghĩa là

A. 

B.

C. 

D. .

Câu 2: Giao điểm của đồ thị hai hàm số y = x - 3 và y = -2x + 3 có tọa độ là

A. (0;-3) .

B. (0;3).

C.  (2;-1).

D. (2;-1).

Câu 3: Phương trình x2x - 2012m = 0 có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi 

A. .

B. .

C.  .

D. .

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình

A. .

B. .

C.  .

D. .

Câu 5: Đường thẳng nào sau đây có đúng một điểm chung với đồ thị hàm số y = 4x2?

A. y = 4x - 1.

B. y = 4x .

C.  y = 5x - 3.

D. y = 3x .

Câu 6: Cho đường tròn (O;R) nội tiếp hình vuông ABCD, khi đó diện tích hình vuông ABCD bằng

A. 2R2.

B. R2.

C. 2R2.

D. 4R2.

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AC = 3, BC = 5, khi đó có giá trị bằng

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 8: Mặt cầu với bán kính 3cm có diện tích là

A. (cm2).

B. (cm2).

C. (cm2).

D. (cm2).

PhÇn II- Tù luËn (8,0 ®iÓm)

Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức A =   (với x >0 và ).

        1) Rút gọn biểu thức A.

2) Chứng minh rằng A - 2 > 0 với mọi x thỏa mãn điều kiện x >0 và .

Câu 2. (1,5 điểm)

        1) Giải phương trình x4 + x2 - 6 = 0

       2) Tìm các giá trị của tham số m để hai đường thẳng y = (m2 + 1)x + m + 2 và y = 5x + 2 song song với nhau.

Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  .

Câu 4. (3,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Vcác tia tiếp tuyến Ax, By ( Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB). Trên nửa đường tròn đã cho lấy điểm M không trùng với A và B, tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại E và F.

1) Chứng minh AEMO nội tiếp.

2) Chứng minh EO2 = AE.EF.

3) Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB), gọi K là giao điểm của EB và MH. Tính tỉ số .

Câu 5. (1,0 điểm) Giải phương trình:

.........    HÕt

Hä vµ tªn thÝ sinh: ........................................................ Sè b¸o danh: ............................................................

Gi¸m thÞ sè 1: ............................................................... Gi¸m thÞ sè 2: ..........................................................

 


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2012 - 2013

PHẦN 1: Trắc nghiệm. (2đ). Mỗi câu 0,25 đ

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

D

C

C

B

A

D

A

B

PHẦN 2: Tự luận (8đ)

Câu 1. (1,5 điểm)  

 

Đáp án

Điểm

1)

1,0đ

+ Tính được

 

+ Thực hiện phép chia và tính được

 

2)

0,5đ

+ Ta có

+ Vì với x >0 và nên . Do đó A - 2 > 0

 

 

Câu 2. (1,5 điểm)  

 

Đáp án

Điểm

1)

0,75

+ Đặt t = x2 điều kiện phương trình đã cho trở thành

 

+ Giải phương trình tìm được

 

+ Đối chiếu điều kiện ta được thỏa mãn. Từ đó tìm được

 

2)

0,75

+ Điều kiện để hai đường thẳng song song là

 

+ Giải điều kiện tìm được

 

+ Giải điều kiện tìm được .

Đối chiếu điều kiện và kết luận tìm được

 

  Câu 3. (1,0 điểm)  

 

Đáp án

Điểm

 

+Tìm ĐKXĐ:

 

+Biến đổi ptrình

 

+Thay vào phương trình ta được (thỏa mãn điều kiện).

+Thay y = 1 vào phương trình thứ nhất được x = 2 (thỏa mãn điều kiện)

 

Nếu y = 0 thì hệ đã cho vô nghiệm

+Kết luận hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (2; 1)

 


Câu 4. (3,0 điểm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án

Điểm

1)

 

+ C/m góc EAO = 900 và C/m góc EMO = 900

 

+ C/m Tổng hai góc đối bằng 1800

 

+ Kết luận tứ giác AEMO nội tiếp.

 

2)

 

+ C/m góc EOF = 900 và C/m góc OMF = 900. Suy ra MO là đường cao của tam giác vuông EOF.

 

+Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông EOF

EO2 = EM.EF.

+ Vì EM = EA (t/c hai tiếp tuyến cắt nhau) nên suy ra EO2 = AE.EF (đpcm)

 

3)

 

+ Gọi Q là giao điểm của tia BM và tia Ax.. Ta có AQ//MH vì cùng vuông góc với AB.

+ Áp dụng định lý ta - lét trong tam giác BEQ ta có

+ Áp dụng định lý ta - lét trong tam giác BEA ta có

+ Chứng minh EQ = EA để suy ra KM = KH và tính được

 

Câu 5. (1,0 điểm) Giải phương trình:

+ Biến đổi

+ Điều kiện: . Bình phương hai vế ta được phương trình tương đương

(1)

Đặt (điều kiện t) phương trình (1) trở thành (2)

+ Giải phương trình (2) ta tìm được .

+ Kiểm tra điều kiện và kết luận nghiệm của phương trình đã cho là .

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

De va Dap an mon toan thi vao 10 Tinh nam Dinh

Đăng ngày 6/25/2012 11:13:44 PM | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 78 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.23 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi De va Dap an mon toan thi vao 10 Tinh nam Dinh, Đề thi. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến các bạn thư viện De va Dap an mon toan thi vao 10 Tinh nam Dinh .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi De va Dap an mon toan thi vao 10 Tinh nam Dinh trong thể loại Đề thi được giới thiệu bởi user Tiềm Đoàn Văn tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Đề thi , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Vật lí ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập

http://tailieuhoctap.com/dethidethi/de-va-dap-an-mon-toan-thi-vao-10-tinh-nam-dinh.1teayq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đề thi