Đề thi lớp 4 học kỳ 1 môn Toán Năm học 2015-2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

+PGD&ĐT HUYỆN CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN DU

HỌ VÀ TÊN: ………………………

LỚP : 4 …………….

ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI KỲ I

NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN -  LỚP4

(Thời gian làm bài :  40 phút)

 

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

A- Phần trắc nghiệm:  ( 3 điểm)

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d có câu trả lời đúng nhất.

Bài 1: (1 điểm) Số 5062009 được đọc là:

          a. Năm mươi triệu sáu mươi hai nghìn không trăm linh chín.

           b. Năm triệu không trăm sáu mươi hai nghìn không trăm linh chín.

           c. Năm triệu không trăm sáu mươi hai nghìn linh chín.

           d. Năm mươi triệu sáu mươi hai nghìn linh chín.

Bài 2:  ( 1 điểm) . Số 120 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 đúng hay sai?

              a.Đúng                                 b. Sai                                                               

Bài  3: ( 1 điểm )  .                     1 m2 = …………cm2

    a. 100                        b. 1000                           c. 10000                       d.10

Bài 4: ( 1 điểm ) .

Phép cộng                    24675

                                 +    45327

                                    ………

Có kết quả là:  a. 699912           b. 69902            c. 70002            d. 60002

B- Phần tự luận : (6 điểm)

Bài 5: ( 1 điểm)    Chữ số 5 trong mỗi số sau có giá trị bằng bao nhiêu?   

 

 

  A.   65 282 722 ;             b. 687 356 297

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Bài 6: ( 2điểm) Đặt tính rồi tính:

                 a. 427654  +  90837                              b. 768495 - 62736

                   c. 123 x 45                                              d.   3150 : 18

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7: (1 điểm) Hình vuông có cạnh dài 4cm thì chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                

Bài 8: (2 điểm) Hiện nay tổng số tuổi của mẹ và tuổi của con là 48 tuổi, mẹ hơn con 26 tuổi.

a)     Tính tuổi mẹ hiện nay

b)    Tính tuổi con hiện nay

   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

               Đáp án: A- Phần trắc nghiệm : 4 điểm  Mỗi câu 1điểm.

Câu1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

b

a

c

c

 B- Phần tự luận : 6 điểm

Bài 5: Viết (1 đ) mỗi số đúng 0,5 điểm

a. 5000000

b. 50000

Bài 6: Đạt tính và tính (2đ) mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

a. 518491             

b. 705759

c. 5535

  1. 175                                      

Bài 7. (1đ) Chu vi hình vuông đó là :      4 x 4 = 16 cm

Bài 8:  (2đ)                                          

                                                         Bài giải

Ta có sơ đồ: 

 Tuổi con: I I         26 tuổi                   48 tuổi (0,25 đ)

 Tuổi mẹ:  I               I I

a)     Tuổi mẹ hiện nay:               (0,25đ)        

(48 + 26) : 2 = 37 (tuổi)       (0,5đ)

b)     Tuổi con hiện nay:               (0,25đ)

                  48  - 37  = 11 (tuổi)             (0,5 đ)

   Hoặc:    37-26=11

                (48-26): 2=11

  Đáp số:     a) 37 tuổi    ; b) 11 tuổi     (0,25đ)

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/27/2016 9:28:41 PM | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi lớp 4 học kỳ 1 môn Toán Năm học 2015-2016, Đề thi. . tailieuhoctap.com giới thiệu tới các bạn thư viện Đề thi lớp 4 học kỳ 1 môn Toán Năm học 2015-2016 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , đề thi Đề thi lớp 4 học kỳ 1 môn Toán Năm học 2015-2016 trong chuyên mục Đề thi được chia sẽ bởi bạn Thanh Nguyễn Thị tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào danh mục Đề thi , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập +PGD&ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN DU HỌ VÀ TÊN: ……………………… LỚP : 4 ……………, ngoài ra ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC: 2015 – 2016 MÔN: TOÁN - LỚP4 (Thời gian làm bài : 40 phút)   Điểm Lời nhận xét của giáo viên: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  A- Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d có câu trả lời đúng nhất, thêm nữa Bài 1: (1 điểm) Số 5062009 được đọc là: a, thêm nữa Năm mươi triệu sáu mươi hai nghìn ko trăm linh chín, kế tiếp

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/de-thi-lop-4-hoc-ky-1-mon-toan-nam-hoc-2015-2016.oayk0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


+PGD&ĐT HUYỆN CƯMGAR
TRƯỜNG TH NGUYỄN DU
HỌ VÀ TÊN: ………………………
LỚP : 4 …………….
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
NĂM HỌC: 2015 – 2016
MÔN: TOÁN - LỚP4
(Thời gian làm bài : 40 phút)


Điểm
Lời nhận xét của giáo viên:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

A- Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d có câu trả lời đúng nhất.
Bài 1: (1 điểm) Số 5062009 được đọc là:
a. Năm mươi triệu sáu mươi hai nghìn không trăm linh chín.
b. Năm triệu không trăm sáu mươi hai nghìn không trăm linh chín.
c. Năm triệu không trăm sáu mươi hai nghìn linh chín.
d. Năm mươi triệu sáu mươi hai nghìn linh chín.
Bài 2: ( 1 điểm) . Số 120 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 đúng hay sai?
a.Đúng b. Sai
Bài 3: ( 1 điểm ) . 1 m2 = …………cm2
a. 100 b. 1000 c. 10000 d.10
Bài 4: ( 1 điểm ) .
Phép cộng 24675
+ 45327
………
Có kết quả là: a. 699912 b. 69902 c. 70002 d. 60002
B- Phần tự luận : (6 điểm)
Bài 5: ( 1 điểm) Chữ số 5 trong mỗi số sau có giá trị bằng bao nhiêu?


A. 65 282 722 ; b. 687 356 297
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 6: ( 2điểm) Đặt tính rồi tính:
a. 427654 + 90837 b. 768495 - 62736
c. 123 x 45 d. 3150 : 18
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 7: (1 điểm) Hình vuông có cạnh dài 4cm thì chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 8: (2 điểm) Hiện nay tổng số tuổi của mẹ và tuổi của con là 48 tuổi, mẹ hơn con 26 tuổi.
Tính tuổi mẹ hiện nay
Tính tuổi con hiện nay
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..


Đáp án: A- Phần trắc nghiệm : 4 điểm Mỗi câu 1điểm.
Câu1
Câu 2
Câu 3
Câu 4

b
a
c
c

 B- Phần tự luận : 6 điểm
Bài 5: Viết (1 đ) mỗi số đúng 0,5 điểm
a. 5000000
b. 50000
Bài 6: Đạt tính và tính (2đ) mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
a. 518491
b. 705759
c. 5535
175
Bài 7. (1đ) Chu vi hình vuông đó là : 4 x 4 = 16 cm
Bài 8: (2đ)
Bài giải
Ta có sơ đồ:
Tuổi con: I I 26 tuổi 48 tuổi (0,25 đ)
Tuổi mẹ: I I I
Tuổi mẹ hiện nay: (0,25đ)
(48 + 26) : 2 = 37 (tuổi) (0,5đ)
Tuổi con hiện nay: (0,25đ)
48 - 37 = 11 (tuổi) (0,5 đ)
Hoặc: 37-26=11
(48-26): 2=11
Đáp số: a) 37 tuổi ; b) 11 tuổi (0,25đ)