Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học sinh năng khiếu lớp 3

Đăng ngày 3/29/2018 4:22:41 PM | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học sinh năng khiếu lớp 3, Đề thi. .

http://tailieuhoctap.com/dethidethi/de-thi-hoc-sinh-nang-khieu-lop-3.rotz0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đề thi


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN
LỚP 3
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a/ Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 26 – 12 : 3 x 2 là:
A. Trừ - chia – nhân B. Nhân – chia – trừ
C. Chia – nhân – trừ D. Trừ - nhân – chia
b/ Từ ngày 25 tháng 7 đến 25 tháng 8 có …….ngày.
A. 28 B. 29 C. 30 D. 31
c/ Từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều trong cùng một ngày thì kim dài và kim ngắn của chiếc đồng hồ gặp nhau mấy lần?
A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D. 7 lần
d/ 256 dm = ……… m……….cm
A. 2m 56cm b. 25m 60cm C. 25m 6cm D. 2m 560cm
Bài 2: Tính nhanh:
10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 b/ (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1)
Bài 3: Tìm x biết:
a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4
Bài 4: Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 1/4 số que tính đó, chia cho Huệ 1/3 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính?
Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân 8 rồi trừ đi tích của số đó với 5 thì được số lớn nhất có 3 chữ số.
Bài 6: Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng đám ruộng đó biết chu vi đám ruộng đó là 48 m.ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 3
Môn : Toán 3
( Thời gian : 35 phút)
( Không kể thời gian giao đề)

***********************


Bài 1:
a/ Tính giá trị biểu thức sau, biết A = 100
282 – A : 2 = ( 1đ )
b/ Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 ( 1đ )

Bài 2: Tìm X:
X : 9 = 17 (dư 8) X – 675 = 307 x 3 ( 2đ )


Bài 3 :
a/Tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là 18, số dư là số dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

b/ Tìm số chia, biết số bị chia là 223, số thương là 7, số dư là só dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

Bài 4:
Tổng số học sinh giỏi, khá, trung bình học kì I của trường Tiểu học Tân Trung là 296 em. Tổng số học sinh khá và học sinh trung bình là 206 em.
a/ Tính số học sinh giỏi của trường trong học kì I?
b/ Tính tổng số quyển vở nhà trường thưởng cho học sinh giỏi? Biết mỗi học sinh giỏi được thưởng 3 quyển vở? ( 2đ )ĐÁP ÁN
Bài 1: (1 điểm): khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm
a/ C b/ D c/ C d/ B
Bài 2: (1,5 điểm): làm đúng mỗi câu 0,75 điểm
a/ 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = (10 + 20) + (12 + 18) + (14 + 16) (0,25 đ)
= 30 + 30 + 30 (0,25 đ)
= 30 x 3 = 90 (0,25 đ)
b/ Ta có: 12 – 11 – 1 = 0 nên: (0,25 đ)
(125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1) = (125 – 17 x 4) x 0 (0,25 đ)
= 0 (0,25 đ)
Bài 3: (1,5 điểm): làm đúng mỗi câu được 0,75 điểm
a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4
7 x X = 245 (0,25 đ) 48 : X = 4 x 2 (0,25 đ)
X = 245 : 7 (0,25 đ) 48 : X = 8 (0,25 đ)