Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

TRƯỜNG TH LÊ ĐÌNH CHINH         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KI I

Lớp 5…..                                Năm học: 2017 – 2018

Họ & tên:………………………………………      MÔN TOÁN

 

Điểm

 

 Lời phê của giáo viên

 

 

 

I.Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc viết câu trả lời:

 

Câu 1: Sthập phân 56,789 chữ số 7thuộc hàng :

A. hàng phần mười  B. Hàng trăm    C.hàng chục   D.hàng phần trăm

Câu 2: Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

  A. 0,23           B. 0,023          C. 2,3             D. 0,0023

Câu 3:  Số thập phân “Ba trăm linh năm đơn vị, mười hai phần nghìn” được viết là:

  A. 305,12          B. 305,102          C. 305,012          D. 305,120

Câu 4: Phân số chuyển thành phân số thập phân là:

A.           B.             C.             D.

Câu 5: 6 km 23 m =...............km Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

   A. 6023        B. 6,23         C. 60,023       D. 6,023

Câu 6: 5 tấn 32kg = . . . . . . . . . . . . .kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,32           B. 5320      C. 5032         D. 5,032

II. Tự luận: (7 điểm )

Câu 1:Tính ( 2 Điểm)  

1 + 1  ……………...………………………………………………………

          ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………     


 

2 - 1……………...……………………………………………………….....

          ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………                

x    ……………...………………………………………………………

          ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………               

:      ……………...………………………………………………………

          ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………             

Câu 2: So sánh các số thập phân sau: (1 điểm)

    28,095.......28,5                         247,9.........247,89                     

Câu 3: Tìm X là số tự nhiên , biết: 75,9 < X < 77,1 (1 điểm)

Chữ số X là:  ……… 

Câu 4: (3 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng kém chiều dài 50m.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi cả trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 

 

ĐÁP ÁN

 

Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm.

 

Cấu số

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

C

D

D

C

 

Câu 7: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 8: Học sinh viết được mỗi số đúng được 1 điểm

Câu 9:

Tóm tắt :0,5 điểm

Bài giải

Chiều rộng mảnh đất là: (0.5 điểm)

120 -  50 = 70 (m )

Diện tích mảnh đất là: (0.5 điểm)

120 x 70 = 8400 (m2)

8400m2 gấp 100m2 số lần là: (0,5 điểm)

8400 : 100 = 84 (lần)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: (0,5 điểm)

50 x 84 = 4200 (kg)

Đáp số: 4200kg (0,5 điểm)

Lưu ý:

         Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: (1 điểm)

                  (8400 : 100) x 50 = 4200 (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Trường TH Lê Đình Chinh           Thứ..,ngày …tháng 11 năm 2017                               

Lớp : 5.....                         KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Họ và Tên :………………………………….  Năm học : 2017 – 2018                                                               

                                     Môn : Tiếng Việt

 

 

 

 

 

ĐỀ BÀI

A Kiểm tra đọc: (10 điểm )

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

  Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.

Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 9, giáo viên gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng.

2.Đọc hiểu: (7 điểm)

a. Đọc thầm bài văn sau:

Những người bạn tốt

Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng khoanh tròn và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? (0,5 điểm)

A. Đánh rơi đàn.

B. Vì bọn cướp đòi giết ông. 

C. Đánh nhau với thủy thủ.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 2: Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời ? (0,5 điểm)

A. Đàn cá heo cướp hết tặng vật và đòi giết ông.

B. Đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu.

C. Nhấn chìm ông xuống biển. 

D. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Khi tiếng đàn, tiếng hát của ông cất lên điều gì đã xảy ra? (0,5 điểm)

A. Bọn cướp nhảy xuống biển.

B. Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu. Để hát cùng ông. 

C. Tàu bị chìm.

D. Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu. Say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba.


 

Câu 4: Em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào? (1 điểm)

 

 

 

Câu 5:Trong câu: “Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra” Bộ phận nào là chủ ngữ: (0,5 điểm) 

A. Bước ra.

B. A-ri-ôn.

C. Đúng lúc đó.

D. Tất cả các ý trên

Câu 6: Tìm từ trái nghĩa với từ “ phá hoại” và đặt câu với từ vừa tìm được.(1 điểm)

Ví dụ:

Đặt câu:

 

Câu 7: Từ nào đồng nghĩa với từ “bao la” (0,5 điểm)

A. Bát ngát.

B. Nho nhỏ.

C. Lim dim.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 8: Viết tiếp vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm cho hoàn chỉnh câu tục ngữ sau: (0,5 điểm) 

 Một miếng khi đói bằng một gói khi …..............

Câu 9: Cách đối xử của đám thuỷ thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn ?: (1 điểm) 

A. Hiền từ thông minh.

B. Cá heo là bạn của A-ri-ôn.

C. Độc ác, không có tính người. Cá heo thông minh, tốt bụng, biết cứu người.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 10: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (1điểm)

(A-ri-ôn, lại đảo)

Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở.......................................... Đúng lúc đó, .....................................................bước ra.

 

 

 

 

 

 


 

 

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

I. Viết chính tả: (2đ) (Nghe - viết) . Kì diệu rừng xanh Viết từ: Nắng trưa ……… cảnh mùa thu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II -  Tập làm văn: (8 điểm) Chọn một trong hai đề sau:

   1/ Em hãy Tả một cơn mưa.

      2/ Em hãy tả ngôi nhà em đang ở.