Đề thi HSG Hóa 9 tỉnh Nghệ An 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Thầy Nguyễn Đình Hành- Gia Lai  
1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LƠP 9 TỈNH NGHỆ AN  
Năm học 2017-2018 (Bảng A)  
Thời gian: 150 phút  
-
------------------  
Câu I (3,0 điểm)  
. Giải thích tại sao cần đun than ở nơi thoáng mát, có gió và tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi trong  
phòng kín.  
. Chi kim loại đồng vào dung dịch H  
thu được dung dịch B. Dung dịch B vừa tác dụng với dung dịch CaCl  
1
2
2
SO  
4
đặc nóng thu được khí A. Sục từ từ khí A vào dung dịch NaOH  
và vừa tác dụng được với dung dịch  
2
KOH. Xác định khí A, thành phần các chất trong dung dịch B và viết các phương trình hóa học của phản ứng  
xảy ra.  
Câu II (3,0 điểm)  
1
. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ (mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có)  
Al  Al  AlCl  Al(OH)  NaAlO  Al (SO  Al(NO  
.  các muối A, Y, Z chứa các gốc axit khác nhau. Cho biết:  
2
O
3
3
3
2
2
4
)
3
3 3  
)
2
X + dung dịch HCl (hoặc dung dịch NaOH)   khí thoát ra.  
Y + dung dịch HCl   khí thoát ra.  
Y + dung dịch NaOH   kết tủa.  
Ở dạng dung dịch:  
Z + X   khí thoát ra.  
Z + Y   kết tủa và có khí thoát ra.  
Xác định công thức hóa học của X, Y, Z và viết phương trình hóa học minh họa.  
Câu III (3,0 điểm)  
1. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử, nêu cách phân biệt các kim loại riêng biệt có màu tương tự nhau: Ba,  
Mg, Al, Fe, Ag.  
2 3 2 2  
2. Muối ăn có lẫn tạp chất là Na CO , CaCl , BaCl . Làm thế nào để có được muối ăn nguyên chất bằng  
phương pháp hóa học?  
Câu IV (4,0 điểm)  
1
2
. Viết công thức cấu tạo dạng mạch hở của các chất có công thức phân tử như sau: C  
. Hỗn hợp khí X gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy hoàn toàn thu được CO  
3
H
2
8
O, C  
và H  
5 10  
H .  
2
O theo t lệ số  
mol 1 : 1. Mặt khác, nếu dẫn toàn b X qua bình chứa dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xong, khối lượng  
bình chứa dung dịch brom tăng lên 0,82 gam và thấy có khí thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí thoát ra khỏi  
bình chứa dung dịch brom thu được 1,32 gam CO  0,72 gam H O. Xác định A và tính phần trăm theo thể tích  
2 2  
của các khí trong hỗn hợp X?  
Câu V(4,0 điểm)  
1
2 5  
. Cho 7,1 gam P O vào V ml dung dịch X chứa KOH 1,25M và NaOH 0,75M, sau khi kết thúc các phản  
ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 24,4 gam chất rắn khan. Xác định V?  
. Cho m gam hỗn hợp X gồm 4 chất Ba(HCO (0,075 mol), BaCl (0,025 mol), NaHCO , NaCl hòa tan hết  
vào nước thu được dung dịch Y. Cô cạn Y rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi được 26,45  
gam chất rắn. Tổng thể tích khí CO sinh ra trong quá trình thí nghiệm trên là 5,6 lít (đktc). Tính phần trăm khối  
lượng NaHCO trong hỗn hợp X?  
Câu VI (3,0 điểm)  
. Vẽ hình điều chế và thu khí SO  
không thoát ra ngoài, giải thích?  
. Để làm khô khí SO có th dùng chất nào trong số các chất sau: H  
khan, CuSO khan.  
2
3
)
2
2
3
2
3
1
2 2 2  
trong phòng thí nghiệm. Khí SO là khí độc, làm thế nào để khí SO  
2
2
2 4 2 5  
SO đặc, CaO, NaCl khan, P O , KOH  
4
---**---  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 4/26/2018 7:20:57 PM | Thể loại: Đề HSG Hóa học 9 | Lần tải: 72 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi Đề thi HSG Hóa 9 tỉnh Nghệ An 2017-2018, Đề HSG Hóa học 9. .

https://tailieuhoctap.com/dethidehsghoahoc9/de-thi-hsg-hoa-9-tinh-nghe-an-2017-2018.gob00q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi