Dưới đây là nội dung của bộ đề HÓA 2020.
CẢ COMBO 7 BỘ SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI LÀ 500.000Đ VÀ TẶNG KÈM BỘ TÀI LIỆU 11700 BT VÀ 9000 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CHỌN LỌC TỪ BỘ ĐỀ 2019. LIÊN HỆ NGAY ZALO O937-351-107
1)100 đề thi thử 2020 môn Hóa các trường, sở giáo dục trên cả nước file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZXi7BrVkaqtjcthHh72iaV-cU5JRpKcx
2)30 đề thi thử 2020 môn Hóa biên soạn bởi nhóm Gv ĐH Y Dược file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jggtmowNZ1b4LtFTrs5tqENZc7wdrTjO
3)20 đề thi thử 2020 môn Hóa biên soạn bởi giáo viên Lê Phạm Thành file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CTDnpR8O3IMy4zhECxcHnS8I4HbKyPzj
4)30 đề thi thử 2020 môn Hóa sách CCBook - giáo viên Phạm Văn Thuận file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xKpoYnSCQKdc-u4SAstF4hWnXrGL4AZ1
5)20 đề thi thử 2020 môn Hóa sách Megabook - giáo viên Trần Trọng Tuyền file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19_J9547gUuy7-ByNJnF--RXUb9IHK1UI
6)20 đề thi thử 2020 môn Hóa sách Penbook nhóm giáo viên Hocmai file word
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15mLnCfnfGn_i-fSoibeey-ctSQjktFCw
7)35 đề thi thử 2020 môn Hóa sách nhóm giáo viên Moon – Nguyễn Đăng Thi Quỳnh
DEMO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1INbXeny0zIvO1ItEHwD5XIJPLMzAIOwL
ĐẶC BIỆT NẾU ĐĂNG KÝ CẢ COMBO 7 BỘ SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI LÀ 500.000Đ VÀ TẶNG KÈM BỘ TÀI LIỆU 11700 BT VÀ 9000 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CHỌN LỌC TỪ BỘ ĐỀ 2019
LIÊN HỆ NGAY ZALO O937-351-107
ĐỀ SỐ 25
(Đề thi có 13 trang)
(Đề livestream)
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Ngày chữa: 28/3/2020
Giáo viên: Phạm Văn Thuận – chuyên gia luyện thi đại học môn Hóa


Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0oC, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước.
Câu 1. Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng?
A. Cu B. Al C. Mg D. Fe
Câu 2. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?
A. Ca B. Cu C. K D. Ba
Câu 3. Thành phần chính của muối ăn là
A. NaCl B. CaCO3 C. BaCl2 D. Mg(NO3)2
Câu 4. Công thức của triolein là
A.  B.  C.  D. 
Câu 5. Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu?
A. NaCl B. NaNO3 C. Na2CO3 D. Na2SO4
Câu 6. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. CH3NH2 B. H2NCH2COOH C. CH3COOH D. HCl
Câu 7. Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đã khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là
A. H2O B. O2 C. N2 D. CO2
Câu 8. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Cr(OH)3?
A. K2SO4 B. NaNO3 C. KCl D. NaOH
Câu 9. Công thức hóa học của sắt (II) oxit là
A. Fe2O3 B. Fe(OH)3 C. FeO D. Fe(OH)2
Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại đissaccarit?
A. Glucozơ B. Tinh bột C. Fructozơ D. Saccarozơ
Câu 11. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon-6 B. Tơ tằm C. Tơ nilon-6,6 D. Tơ visco
Câu 12. Dung dịch nào sau