đề thi thử vào lớp 10 chỉnh câu 5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 6/13/2014 10:42:35 PM | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 200 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.21 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi đề thi thử vào lớp 10 chỉnh câu 5, Đại số 9. .

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso9/de-thi-thu-vao-lop-10-chinh-cau-5.4qzvzq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD-ĐT BỈM SƠN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC : 2014- 2015
MÔN THI : TOÁN. Ngày thi 12/6/2014
( Thời gian 120 phút – Không kể thời gian giao đề )
ĐỀ A
Câu 1: (2 điểm )
a.Giải bất phương trình sau:  b.Giải phương trình: 
Câu 2:(2.0 điểm) Cho biểu thức 
Rút gọn P b.Tìm x, để: 
Câu 3 :(2.0 điểm) a.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng y = 6x + 2 và đường thẳng . Tìm m để hai đường thẳng đó song song với nhau?
b.Cho phương trình ẩn x: Tìm m, để phương trình có hai nghiệm sao cho tích các nghiệm bằng 6.
Câu 4 : (3.0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Gọi C là trung điểm của OA, qua C kẻ dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN.
a.Chứng minh tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp.
b.Trên KN lấy điểm I sao cho KI = KM .Tính 
c.Chứng minh NI = KB.
Câu 5: (1.0điểm) Cho a, b,c là các số thực dương, thoả mãn a + b+ c = 3
Chứng minh: 
..........................Hết........................

PHÒNG GD-ĐT BỈM SƠN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC : 2014- 2015
MÔN THI : TOÁN. Ngày thi 12/6/2014
( Thời gian 120 phút – Không kể thời gian giao đề )
ĐỀ B
Câu 1: (2 điểm )
a.Giải bất phương trình sau:  b.Giải phương trình: 
Câu 2:(2.0 điểm) Cho biểu thức: 
Rút gọn P b.Tìm x, để: 
Câu 3 :(2.0 điểm) a.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng y = 3x - 1 và đường thẳng . Tìm m để hai đường thẳng đó song song với nhau?
b.Cho phương trình ẩn x: Tìm m, để phương trình có hai nghiệm sao cho tích các nghiệm bằng - 2.
Câu 4 : (3.0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Gọi C là trung điểm của OA, qua C kẻ dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN.
a.Chứng minh tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp.
b. Trên KN lấy điểm I sao cho KI = KM .Tính 
c.Chứng minh NI = KB.
Câu 5: (1.0điểm) Cho a, b,c là các số thực dương, thoả mãn a + b+ c = 3
Chứng minh: 


..................Hết .....................PHÒNG GD-ĐT BỈM SƠN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CHẤM BÀI THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC : 2014- 2015
MÔN THI : TOÁN. Ngày thi 12/6/2014
ĐỀ A ( Thời gian 120 phút – Không kể thời gian giao đề )

Câu
Nội dung trình bày
Điểm số
Câu 1
2 điểm
a.Giải bất phương trình sau: 

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4
......................................................................................................................
b.Giải phương trình: 
ĐKXĐ: 

....................................................................................................................
 ( thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy PT đã cho có nghiệm x = - 3
0.5 đ
...........


0.5 đ
.........


0.5 đ
.........


0.5 đ
..........


Câu 2
2 điểm
Cho biểu thức 
Rút gọn P.
Ta biến đổi biểu thức P như sau:

Vậy : 
..........................................................................................................................
b.Theo bài ra: 

 (thỏa mãn đkxđ của x)
Vậy  khi .


0.5 đ
..........