Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


 

 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

           BÌNH ĐỊNH                                                   NĂM HỌC 2018 – 2019

 Đề chính thức    Môn thi: TOÁN

                                                                         Ngày thi: 13/06/2018

     Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1:(2đ) Cho biểu thức    với x>0.

a)     Rút gọn biểu thức A.

b)     Tìm các giá trị của x để A >

Bài2:(2đ)

 1. Không dùng máy tính, trình bày cách giải hệ phương trình :
 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng d có hệ số góc k đi qua điểm M(1; 3) cắt các trục Ox,Oy lần lượt tại A và B .

a)     Xác định tọa độ các điểm A , B theo k.

b)     Tính diện tích tam giác OAB khi k = 2.

Bài 3:( 2 đ)

 Tìm một số có hai chữ số biết rằng: Hiệu của số ban đầu với số đảo ngược của nó bằng 18 ( số đảo ngược của một số là số thu được bằng cách viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại) và tổng của số ban đầu với bình phương số đảo ngược của nó bằng 618.

Bài 4: ( 3đ)

 Cho tam giác đều ABC đường cao AH. Trên các cạnh BC lấy điểm M tùy ý ( M  không trùng với B,C,H). Gọi P,Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên AN và AC.

a)     Chứng minh tứ giác APMQ nội tiếp được trong đường tròn và xác định tâm O của đường tròn này.

b)     Chứng minh:

c)     Chứng minh: MP + MQ = AH

Bài 5 (1đ)

 Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Hai điểm M,N lần lượt di động trên hai đoạn thẳng AB,AC sao cho . Đặt AM = x và AN = y.

 Chứng minh : MN = a – x – y .

 

 

 

Tạ Vĩnh Hưng


 

 

HƯỚNG DẨN GIẢI

Bài 1:(2đ) a)    với x>0.

           

        

        

b)A >      

              x<

                      Kết hợp điều kiện  : 0<  x <

Bài2:(2đ)

 1. giải hệ phương trình :
 2. a)Phương trình đường thẳng d có hệ số góc bằng k ,cho nên đường thẳng d có dạng y = kx + b.   ( k khác 0)

Vì (d) đi qua M(1; – 3) Cho nên ta có: k.1 + b = – 3  suy ra  b = – k – 3

Vậy phương trình đường thẳng (d) y = kx – k – 3

+ Điểm cắt trục hoành: .

+Điểm cắt trục tung:

b)Khi k = 2 thì    và B(0; - 5 )

Vậy  ( đvdt) 

Bài 3:( 2 đ)

Gọi x là  số ban đầu (

Gọi y là số đảo ngược (

Ta có hệ phương trình  :

Tạ Vĩnh Hưng


 

 

                                       

Giải phương trình (*) ta có: y = 24 ( tmđk) ; y= - 25 ( loại)

Vậy số sau khi đảo ngược là 24

Số ban đầu : 42

Bài 4: ( 3đ)

a)     Ta có

Nên tứ giác APMQ nội tiếp đường tròn đường kinh AM

có tâm O là trung điểm AM

b)     Ta có     ( AH là đường cao)

Cho nên 5 điểm A,P,M,H,Q cùng thuộc đường tròn đường kính AM

     (AH là đường cao đồng thời cũng là phân giác)

Do đó H thuộc đường trung trực PQ

Và OP =OQ Nên O thuộc đường trung trực PQ

Vậy OH là đường trung trực PQ hay

c)        

Mà SABC = SAMB+ SACM

Bài 5 (1đ)

Từ M kẻ MN vuông góc AN; từ N kẻ NH vuông góc AM

Trong tam giác vuông MNK : MN2 = MK2 + NK2

Nên MN2 = AM2 AK2 +KN2   ( Vì MK2 = AM2AK2)

        MN2 = AM2 + ( AN – AK)2 AK2    ( Vì KN = AN – AK)

       MN2 = AM2 +  AN2 2AN .AK

Mà AK = AM.cosMAK =

      Cho nên  MN2 = AM2 +  AN2 AN .AM = x2 + y2 – x.y

Tạ Vĩnh Hưng


 

 

Mà ( a – x – y)2a2 + x2 + y2 – 2ax – 2ay + 2xy  

Do đó MN2 –  ( a – x – y)2  = x2 + y2 – x.y – (a2 + x2 + y2 – 2ax – 2ay + 2xy)

                                            =  – a2  +2ax + 2ay –3xy   (1)

Mặt khác

Từ (1), (2) Ta có MN2 = ( a – x – y )2

Suy ra MN = a – x – y

 

 

 

Tạ Vĩnh Hưng

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

đề , Hướng dẫn môn toán vào 10 bình dịnh 18 - 19

Đăng ngày 6/13/2018 3:07:02 PM | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 25 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi đề , Hướng dẫn môn toán vào 10 bình dịnh 18 - 19, Đại số 9. .

http://tailieuhoctap.com/dethidaiso9/de-huong-dan-mon-toan-vao-10-binh-dinh-18-19.mn400q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 9


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
BÌNH ĐỊNH NĂM HỌC 2018 – 2019
Đề chính thức Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 13/06/2018
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1:(2đ) Cho biểu thức với x>0.
Rút gọn biểu thức A.
Tìm các giá trị của x để A > 
Bài2:(2đ)
Không dùng máy tính, trình bày cách giải hệ phương trình : 
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng d có hệ số góc k đi qua điểm M(1; – 3) cắt các trục Ox,Oy lần lượt tại A và B .
Xác định tọa độ các điểm A , B theo k.
Tính diện tích tam giác OAB khi k = 2.
Bài 3:( 2 đ)
Tìm một số có hai chữ số biết rằng: Hiệu của số ban đầu với số đảo ngược của nó bằng 18 ( số đảo ngược của một số là số thu được bằng cách viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại) và tổng của số ban đầu với bình phương số đảo ngược của nó bằng 618.
Bài 4: ( 3đ)
Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Trên các cạnh BC lấy điểm M tùy ý ( M không trùng với B,C,H). Gọi P,Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên AN và AC.
Chứng minh tứ giác APMQ nội tiếp được trong đường tròn và xác định tâm O của đường tròn này.
Chứng minh: 
Chứng minh: MP + MQ = AH
Bài 5 (1đ)
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Hai điểm M,N lần lượt di động trên hai đoạn thẳng AB,AC sao cho . Đặt AM = x và AN = y.
Chứng minh : MN = a – x – y .
HƯỚNG DẨN GIẢI
Bài 1:(2đ) a) với x>0.b)A > 
 
 x<
 Kết hợp điều kiện : 0< x <
Bài2:(2đ)
giải hệ phương trình : 
a)Phương trình đường thẳng d có hệ số góc bằng k ,cho nên đường thẳng d có dạng y = kx + b. ( k khác 0)
Vì (d) đi qua M(1; – 3) Cho nên ta có: k.1 + b = – 3 suy ra b = – k – 3
Vậy phương trình đường thẳng (d) y = kx – k – 3
+ Điểm cắt trục hoành: .
+Điểm cắt trục tung: 
b)Khi k = 2 thì và B(0; - 5 )
Vậy ( đvdt)
Bài 3:( 2 đ)
Gọi x là số ban đầu (
Gọi y là số đảo ngược (
Ta có hệ phương trình :

Giải phương trình (*) ta có: y = 24 ( tmđk) ; y= - 25 ( loại)
Vậy số sau khi đảo ngược là 24
Số ban đầu : 42
Bài 4: ( 3đ)
Ta có 
Nên tứ giác APMQ nội tiếp đường tròn đường kinh AM
có tâm O là trung điểm AM
Ta có ( AH là đường cao)
Cho nên 5 điểm A,P,M,H,Q cùng thuộc đường tròn đường kính AM
Mà (AH là đường cao đồng thời cũng là phân giác)

Do đó H thuộc đường trung trực PQ
Và OP =OQ Nên O thuộc đường trung trực PQ
Vậy OH là đường trung trực PQ hay 

Mà SABC = SAMB+ SACM

Bài 5 (1đ)
Từ M kẻ MN vuông góc AN; từ N kẻ NH vuông góc AM
Trong tam giác vuông MNK : MN2 = MK2 + NK2
Nên MN2 = AM2– AK2 +KN2 ( Vì MK2 = AM2–AK2)
MN2 = AM2 + ( AN – AK)2 – AK2 ( Vì KN = AN – AK)
MN2 = AM2 + AN2 –2AN .AK
Mà AK = AM.cosMAK = 
Cho nên MN2 = AM2 + AN2 –AN .AM = x2 + y2 – x.y
Mà ( a – x – y)2 = a2 + x2 + y2 – 2ax – 2ay + 2xy
Do đó MN2 – ( a – x – y)2 = x2 + y2 – x.y – (a2 + x2 + y2 – 2ax – 2ay + 2xy)
= – a2 +2ax + 2ay –3xy (1)
Mặt khác 
Từ (1), (2) Ta có