Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN  
NĂM HỌC 2017 - 2018  
THÁI BÌNH  
TRƯỜNG THPT THÁI BÌNH  
Đề chính thức  
Môn: TOÁN (Chuyên chung)  
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)  
Tên : Trương Quang An  
Địa chỉ : Xã Nghĩa Thắng ,Huyện Tư Nghĩa ,Tỉnh Quảng Ngãi  
Điện thoại : 01208127776.Nguồn gốc :sưu tầm đề và t tay gõ đáp án  
x 4  
với  
x 3 x  2  2x 3 x 1  
1
Câu 1(2,5 điểm ) Cho biểu thức P   
1 :  
1
(
x  0, x  , x 1, x  4)  
4
a.Rút gọn biểu thức P  
b.Tìm x sao cho P=2019  
1
0
c.Với x  5 tìm giá trị nhỏ nhất của T  P   
x
1
1
Câu 2(0,75 điểm ) Cho hai đường thẳng(d )y  mx  m;(d )y   x  với m là tham  
1
2
m
m
số khác 0. Gọi I(x ; y )  tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) với (d2 ).Tính  
0
0
2
0
2
0
T  x  y  
2
Câu 3(1,25 điểm ) Gọi x1; x2  hai nghiệm của phương trình x (2m)x 1m  0(m  
là tham số)  
a. Tìm m để x  x  2 2  
1
2
1
1
b.Tìm m sao choT   
đạt giá trị nhỏ nhất  
2
x1 1) (x 1)  
2
(
2
Câu 4(1,5 điểm )  
a.Giải phương trình 4x 8072  9x 18162  5  
3 3 2  
x  y 3x  6x 3y  4  0  
2 2  
b.Giải hệ phương trình  
x  y 3x 1  
Câu 5(3,5 điểm ) Cho đường tròn tâm O bán kính a và điểm J có JO=2a .Các đường  
thẳng JM,JN theo thứ tư là các tiếp tuyến tại M ,tại N của đường tròn (O) .Gọi K là  
trực tâm của tam giác JMN, H là giao điểm của MN với JO.  
a.Chứng minh rằng H là trung điểm của OK.  
b. Chứng minh rằng K thuộc đường tròn tâm O bán kính a.  
c.JO Là tiếp tuyến của đường tròn tâm M bán kính r .Tính r  
d.Tìm tập hợp điểm I sao cho từ điểm I kẻ được hai tiếp tuyến với đường tròn (O) và  
hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.  
Câu 6(0,5 điểm ) Cho x,y,z là ba số thực không âm thỏa mãn12x 10y 15z 60.Tìm  
2
2
2
giá trị lớn nhất của T  x  y  z 4x 4y  z  
.
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

CHUYÊN VÒNG 1 THÁI BÌNH 2018

Đăng ngày 5/29/2018 3:38:22 PM | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 136 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.75 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi CHUYÊN VÒNG 1 THÁI BÌNH 2018, Đại số 9. .

http://tailieuhoctap.com/dethidaiso9/chuyen-vong-1-thai-binh-2018.j1z00q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 9