Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Đại Học Bách Khoa TP HCM

Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

Bộ Môn Thi Công & QLXD

Đề Thi Cuối Học Kỳ (Tháng 05/2018) – Đề Số 1

Môn Thi: Tổ chức Thi công - Lớp : Đại học Chính Quy

Thời Gian Làm Bài: 70 Phút

Đáp án đề thi Tổ chức Thi công

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1:

Bước 1: Dựa vào dữ liệu đã cho vẽ biểu đồ cường độ sử dụng vật liệu

Bước 2: Xác định tổng khối lượng vận chuyển

Bước 3: Xác định thời gian bắt đầu vận chuyển, khoảng thời gian từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc vận chuyển. T = Q/Q_ngày. Theo số liệu đề bài đã cho

u 2:

a)      Dựa vào các mối quan hệ tiến hành vẽ sơ đồ mạng

b)     Tính các thông số

Khởi sớm, Khởi muộn, kết sớm, kết muộn, Thời gian hoàn thành, thời gian dự trữ chung, riêng

Bằng cách hình thức tính ngược và xuôi

c)      Dựa vào tổng tiến độ, lần lượt xác định nhân lực từng ngày và tiến hành vẽ biểu đồ nhân lực. Đánh giá biểu đồ nhân lực dùng 2 hệ số:

+/ Hệ số bất điều hòa: K1 = Amax / Atb

+/ Hệ số phân bố lao động: K2 = Sd / S

Trong đó:  Amax: là số nhân công cao nhất tại một thời điểm nào đó trên biểu đồ nhân lực. Atb: là số nhân công trung bình Atb = S / T. Với: S là tổng số công lao động. T là thời gian thi công. Sd: là số công vượt trội nằm trên đưng. Atb (được tính bằng diện tích trên đường trung bình Một biểu đồ nhân lực được đánh giá là tốt khi K1 -> 1 và K2 -> 0

Câu 3:

Đề thi Tổ chức thi công


Đề thi Tổ chức thi công

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

truong

Đăng ngày 8/26/2018 10:06:53 PM | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi truong, Đại số 8. .

http://tailieuhoctap.com/dethidaiso8/truong.q7l10q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 8


Đại Học Bách Khoa TP HCM
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng
Bộ Môn Thi Công & QLXD
Đề Thi Cuối Học Kỳ (Tháng 05/2018) – Đề Số 1
Môn Thi: Tổ chức Thi công - Lớp : Đại học Chính Quy
Thời Gian Làm Bài: 70 Phút

Đáp án đề thi Tổ chức Thi công
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1:
Bước 1: Dựa vào dữ liệu đã cho vẽ biểu đồ cường độ sử dụng vật liệu
Bước 2: Xác định tổng khối lượng vận chuyển
Bước 3: Xác định thời gian bắt đầu vận chuyển, khoảng thời gian từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc vận chuyển. T = Q/Q_ngày. Theo số liệu đề bài đã cho
Câu 2:
Dựa vào các mối quan hệ tiến hành vẽ sơ đồ mạng
Tính các thông số
Khởi sớm, Khởi muộn, kết sớm, kết muộn, Thời gian hoàn thành, thời gian dự trữ chung, riêng
Bằng cách hình thức tính ngược và xuôi
Dựa vào tổng tiến độ, lần lượt xác định nhân lực từng ngày và tiến hành vẽ biểu đồ nhân lực. Đánh giá biểu đồ nhân lực dùng 2 hệ số:
+/ Hệ số bất điều hòa: K1 = Amax / Atb
+/ Hệ số phân bố lao động: K2 = Sd / S
Trong đó: Amax: là số nhân công cao nhất tại một thời điểm nào đó trên biểu đồ nhân lực. Atb: là số nhân công trung bình Atb = S / T. Với: S là tổng số công lao động. T là thời gian thi công. Sd: là số công trội nằm trên . Atb (tính bằng diện tích trên trung bình Một biểu đồ nhân lực đánh giá là tốt khi K1 -> 1 và K2 -> 0
Câu 3: