de kt toan 7 thi lai

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TP BMT                  ĐỀ THI LẠI - Năm học 2016 -2017                                                                                               

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG                                        MÔN TOÁN 7                                                                                       

                                                                                                      Thời gian: 60 phút

 

 

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2xy :

  1. 2x2y          B. 4xy             C.                D. x2y2

Câu 2: Bậc của đơn thức 3 x2y2 :

  1. 3                B. 8                 C.5                        D. 5

Câu 3:Giá trị của biểu thức 2x -1 tại x =2 :

  1. 3               B. 5                 C.1                        D. 0

Câu 4: Cho ABC ; ; Số đo góc C :

  1. 900            B. 700             C.1100                    D. 100

Câu 5: Bộ ba nào sau đây độ dài ba cạnh của một tam giác vuông:

  1. 3cm; 4cm; 5cm      B. 4cm; 4cm; 8cm      C.2cm; 6cm; 8cm      D .9cm; 12cm; 16cm     

Câu 6: Cho ABC cân tại A số đo góc B bằng 500, số đo góc C :

  1. 1300           B. 800              C.1500                    D. 500

II/ TỰ LUẬN( 7 điểm)

Bài 1: ( 2 điểm) a/ Thu gọn đơn thức: 2xy. 3xy2z

                           b/ Thu gọn đa thức: 2x2y + 3xy + 5x2y

Bài 2: ( 2 điểm) Cho A(x) = 2x3 – 4x2 + x + 1

                                  B(x) = 3x3 + 2x2 + 5x + 3

Tính A(x) + B(x) ;  A(x) - B(x)

Bài 3: ( 3 điểm) Cho ABC cân tại A ( góc A< 900 ) . Kẻ đường cao AH.

          a/ Chứng minh AHB = AHC

          b/ Chứng minh HB = HC

 

--------------------------------Hết--------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI – MÔN TOÁN 7 _NĂM HỌC 2016-2017

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu:

1

2

3

4

5

6

Đáp án:

B

C

A

B

A

D

 

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài

Đáp án:

Điểm

1

(2,0 điểm)

a/ Thu gọn đơn thức: 2xy. 3xy2z = 6x2y3z

1,0

b/ Thu gọn đa thức: 2x2y + 3xy + 5x2y = (2x2y + 5x2y) + 3xy = 7x2y + 3xy

1,0

2

 

(2,0 điểm)

 

a/                              A(x) = 2x3 – 4x2 + x   + 1

                                  B(x) = 3x3 + 2x2 + 5x + 3

                       A(x) + B(x)= 5x3  - 2x2 + 6x + 4

 

1,0

 

b/ /                               A(x) = 2x3 – 4x2 + x   + 1

                                   B(x) = 3x3 + 2x2 + 5x + 3

                       A(x) - B(x)  = - x3 - 6x2 - 4x - 2

 

 

1,0

3

 

(3,0 điểm)

 

a/ Xét AHB  AHC :

Góc AHB = góc AHC ( =900) ( gt)

( 2 góc đáy tam giác cân)

AB = AC ( định nghĩa tam giác cân)

Vậy AHB = AHC ( Cạnh huyềngóc nhọn)

 

2,0

b/ AHB = AHC ( Cm ở câu a)

    HB =HC ( 2 cạnh tương ứng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

** Lưu ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 12/15/2017 1:18:51 PM | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi de kt toan 7 thi lai, Đại số 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện de kt toan 7 thi lai .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện de kt toan 7 thi lai trong chuyên mục Đại số 8 được chia sẽ bởi user Anh Nguễn Hồng đến các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào chủ đề Đại số 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TP BMT ĐỀ THI LẠI - Nămhọc 2016 -2017 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG MÔN TOÁN 7 Thờigian: 60phút I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Câu 1: Đơnthứcđồngdạngvớiđơnthức 2xy là: 2x2y B, bên cạnh đó 4xy C, kế tiếp là  D, tiếp theo là x2y2 Câu 2: Bậccủađơnthức 3x2y2là: 3 B, cho biết thêm 8 C, tiếp theo là 5 D, tiếp theo là 5 Câu 3:Giátrịcủabiểuthức 2x -1 tại x =2 là: 3 B, ngoài ra 5 C, nói thêm 1 D,còn cho biết thêm 0 Câu 4:Cho (ABCcó; ; Sốđogóc C là: 900 B, ngoài ra

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso8/de-kt-toan-7-thi-lai.rxtx0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TP BMT ĐỀ THI LẠI - Nămhọc 2016 -2017
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG MÔN TOÁN 7
Thờigian: 60phút


I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm)
Câu 1: Đơnthứcđồngdạngvớiđơnthức 2xy là:
2x2y B. 4xy C. D. x2y2
Câu 2: Bậccủađơnthức 3x2y2là:
3 B. 8 C.5 D. 5
Câu 3:Giátrịcủabiểuthức 2x -1 tại x =2 là:
3 B. 5 C.1 D. 0
Câu 4:Cho (ABCcó; ; Sốđogóc C là:
900 B. 700C.1100D. 100
Câu 5:Bộbanàosauđâylàđộdàibacạnhcủamột tam giácvuông:
3cm; 4cm; 5cm B. 4cm; 4cm; 8cm C.2cm; 6cm; 8cm D .9cm; 12cm; 16cm
Câu 6:Cho (ABCcântạiAcósốđogóc B bằng 500, sốđogóc C là:
1300 B. 800 C.1500 D. 500
II/ TỰ LUẬN( 7 điểm)
Bài 1: ( 2điểm) a/ Thu gọnđơnthức: 2xy. 3xy2z
b/ Thu gọnđathức: 2x2y + 3xy + 5x2y
Bài 2: ( 2điểm) Cho A(x) = 2x3 – 4x2 + x + 1
B(x) = 3x3+ 2x2 + 5x + 3
Tính A(x) + B(x) ; A(x) - B(x)
Bài 3: ( 3điểm) Cho (ABC cântại A ( góc A< 900 ) . Kẻđườngcao AH.
a/ Chứng minh (AHB = (AHC
b/ Chứng minh HB = HC

--------------------------------Hết--------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI – MÔN TOÁN 7 _NĂM HỌC 2016-2017

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu:
1
2
3
4
5
6

Đápán:
B
C
A
B
A
D


II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài
Đápán:
Điểm

1
(2,0điểm)
a/ Thu gọnđơnthức: 2xy. 3xy2z = 6x2y3z
1,0


b/ Thu gọnđathức: 2x2y + 3xy + 5x2y = (2x2y + 5x2y) + 3xy = 7x2y + 3xy
1,0

2

(2,0điểm)

a/ A(x) = 2x3 – 4x2 + x + 1
B(x) = 3x3 + 2x2 + 5x + 3
A(x) + B(x)= 5x3- 2x2 + 6x + 4

1,0b/ / A(x) = 2x3 – 4x2 + x + 1
B(x) = 3x3 + 2x2 + 5x + 3
A(x) - B(x) = - x3- 6x2 - 4x - 2


1,0

3

(3,0điểm)

a/ Xét(AHB và(AHCcó:
Góc AHB = góc AHC ( =900) ( gt)
 ( 2 gócđáy tam giáccân)
AB = AC ( địnhnghĩa tam giáccân)
Vậy (AHB = (AHC ( Cạnhhuyền – gócnhọn)

2,0


b/ (AHB = (AHC ( Cm ở câu a)
HB =HC ( 2 cạnh tương ứng)


1,0

** Lưu ý: HS làmtheocáchkhácđúngvẫnchođiểmtốiđa.