đề học kì I toán 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

TRƯỜNG THCS SƠN MỸ    KIỂM TRA HỌC KI I Năm học 2010-2011

Họ và tên:………………… Môn thi: Toán  Khối  8

Lớp:………..   Thời gian:  90 phút

 

ĐỀ THI

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) - Thời gian: 20 phút.

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

 

Câu 1: Rút gọn (2x – 1) (2x + 1) ta đđược:

A. 2x2 – 1                                       B.4x2 + 1  C. 4x2 – 1                      D.4x – 1

Câu 2: Kết quả của (- xy)6 : (- xy)3 là: 

A.xy3                                B.(-xy)3                        C.  (xy)3                                        D.-xy3

Câu 3: Đơn thức 8x3y không chia hết cho đơn nào sau đây

A.4x3y2            B.5xy                        C.2x2y                                 D.x3

Câu 4: Gía trị của biểu thức (- 8x2y3):(- 3xy2) tại x = - 2; y= - 3 là:

A.- 16                               B.16                                   C.                                D.-

Câu 5: Kết quả của(x2 + 5x + 6): (x + 3)là:

A.x + 2                             B.x – 3                          C.x – 2                             D.x+ 3

Câu 6: Cho a + b = 10, a.b = 9. Gía trị của (a - b)3 là:

A. 64                        B. 512                  C. -512              D. 512 hoặc -512

Câu 7: Đa thức  x2 – 3x+ xy – 3y sau khi phân tích thành:

A.(x – y)(x+ 3)                 B.(x – 3)(x + y)         C.(x – 3)(x - y)            D.(x + 3)(x + y)

Câu 8: Biêt x2 + 2x - 24. Giá trị của x:

A. -4                              B. 4                          C. -6                       D. 4 hoặc -6

Câu 9: Hình thang ABCD (AB // CD), M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC. Biết AB = 14 cm, MN = 20 cm. Độ dài cạnh CD bằng: 

A. 17     B. 24 cm                      C. 26 cm                   D. 34 cm 

Câu 10: Hai đường chéo AC và BD của hình bình hành ABCD cắt nhau tại O. Khi đó:

A. OA = OB ; OC = OD                                           B. OA = OC  ;  OB = OD    

C.  0A = OD  ; OB = OC                                          D. OA = OB = OC = OD

Câu 11: Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là:

A.Hình bình hành            B.Hình vuông             C.Hình thoi               D.Hình chữ nhật

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 3 cm, BC = 5 cm.

Diện tích của tam giác vuông ABC bằng:

A. 6 cm2                 B. 10 cm2              C. 12 cm2       D. 15 cm2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS SƠN MỸ    KIỂM TRA HỌC KI I Năm học 2010-2011

Họ và tên:………………… Môn thi: Toán  Khối  8

 

PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) - Thời gian: 70 phút.

Bài 1(1 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a/ 4 - 25x2     b/ 6x2 + 3x

Bài 2(1 điểm): Thực hiện phép tính.

  a/   +     b/  -

Bài 3(1 điểm): Tìm các đa thức M, N biết:

  a/ M :  =    b/  . N =

Bài 4(1 điểm): Cho phân thức A =

 a/ Tìm điều kiện của x dể giá trị của phân thức A được xác định.

 b/ Tìm x để giá trị của phân thức bằng 3.

Bài 5(3 điểm): Cho hình thoi MNPQ, gọi I là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ qua N đường thẳng a song song với MP, vẽ qua P đường thẳng b song song với NQ, hai đường thẳng đó cắt nhau tại K. Chứng minh rằng:

 a/ Tứ giác INKP là hình bình hành.

 b/ MN = IK

 c/ Để tứ giác INKP là hình vuông thì hinh thoi NMPQ là hình gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM.

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM. Chọn mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

D

A

B

A

D

B

D

C

B

B

A

 

 PHẦN TỰ LUẬN.

Bài 1:   a/ 4 - 25x2 = (2- 5x)(2+5x)      (0.5đ)           b/ 6x2 + 3x = 3x(2x +1)  (0,5đ)

Bài 2:   a/      +     b/    - +   

      =    (0,25đ)               =          (0,25đ)

      =                        = 

      =    (0,25đ )              =             (0,25đ)

Bài 3:

 a/ M :  =    b/  . N =

    M = .    (0,25đ)        N = :

   M =           N =   (0,25đ)

    M =       (0,25đ)          N = 

              N =       (0.25đ)

Bài 4a/ Phân thức A được xác định khi:

   (x+1)(2x-3) 0         (0,5đ)

  b/ Khi A = 3  = 3   = 3  = 3    (0,25đ)

       2x = -3 x =   (0,25đ)

Bài 5:

a/ Tứ giác INKP có IN//PK; IP//NK (gt)

=> INKP là hình bình hành. (0,5đ)

Mặt khác = 900 (do NQ MP)

nên tứ giác INKP là hình chữ nhật

(hình bình hành có một góc vuông). (0,5đ)

 

b/ Tứ giác INKP là hình chữ nhật suy ra:

NP = IK (hai đường chéo).

Mà MN = NP (cạnh hình thoi) => MN= IK.

c/ Hình chữ nhật INKP là hình vuông

IN = IP MP = NQ MNPQ là hình vuông. (1đ)

 

 

MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN 8

    Học kì I _ Năm học: 2010-2011

 

 

Nội dung

 

 

NB

TH

VDCT

VDCC

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Nhân, chia đa thức

1

0,25

 

4

1

2

1

1

0,25

 

2

0,5

 

Phân thức đại số

 

2

1

 

2

1

 

1

1

 

 

Tứ giác, các t/c của tứ giác

3

0,75

1

1

 

 

1

0,25

1

1

 

1

1

Cộng

4

1

3

2

4

1

4

2

2

0,5

2

2

2

0,5

1

1

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/14/2014 9:53:51 PM | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 675 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi đề học kì I toán 8, Đại số 8. . tailieuhoctap giới thiệu tới các bạn đề thi đề học kì I toán 8 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi đề học kì I toán 8 trong danh mục Đại số 8 được giới thiệu bởi bạn Sơn Trần Trọng tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Đại số 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu TRƯỜNG THCS SƠN MỸ KIỂM TRA HỌC KI I Năm học 2010-2011 Họ và tên:…………………Môn thi: Toán Khối 8 Lớp:………, ngoài ra Thời gian: 90 phút ĐỀ THI PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) - Thời gian: 20 phút, thêm nữa Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Rút gọn (2x – 1) (2x + 1) ta đđược: A, cho biết thêm 2x2 – 1 B, bên cạnh đó 4x2 + 1 C,còn cho biết thêm 4x2 – 1 D, nói thêm 4x – 1 Câu 2: Kết quả của (- xy)6 : (- xy)3 là: A, cho biết thêm xy3 B, kế

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso8/de-hoc-ki-i-toan-8.arn3zq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thiTRƯỜNG THCS SƠN MỸ KIỂM TRA HỌC KI I Năm học 2010-2011
Họ và tên:………………… Môn thi: Toán Khối 8
Lớp:……….. Thời gian: 90 phút

ĐỀ THI

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) - Thời gian: 20 phút.
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Rút gọn (2x – 1) (2x + 1) ta đđược:
A. 2x2 – 1 B.4x2 + 1 C. 4x2 – 1 D.4x – 1
Câu 2: Kết quả của (- xy)6 : (- xy)3 là:
A.xy3 B.(-xy)3 C. (xy)3 D.-xy3
Câu 3: Đơn thức 8x3y không chia hết cho đơn nào sau đây
A.4x3y2 B.5xy C.2x2y D.x3
Câu 4: Gía trị của biểu thức (- 8x2y3):(- 3xy2) tại x = - 2; y= - 3 là:
A.- 16 B.16 C. D.- 
Câu 5: Kết quả của(x2 + 5x + 6): (x + 3)là:
A.x + 2 B.x – 3 C.x – 2 D.x+ 3
Câu 6: Cho a + b = 10, a.b = 9. Gía trị của (a - b)3 là:
A. 64 B. 512 C. -512 D. 512 hoặc -512
Câu 7: Đa thức x2 – 3x+ xy – 3y sau khi phân tích thành:
A.(x – y)(x+ 3) B.(x – 3)(x + y) C.(x – 3)(x - y) D.(x + 3)(x + y)
Câu 8: Biêt x2 + 2x - 24. Giá trị của x là:
A. -4 B. 4 C. -6 D. 4 hoặc -6
Câu 9: Hình thang ABCD (AB // CD), M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC. Biết AB = 14 cm, MN = 20 cm. Độ dài cạnh CD bằng:
A. 17 B. 24 cm C. 26 cm D. 34 cm
Câu 10: Hai đường chéo AC và BD của hình bình hành ABCD cắt nhau tại O. Khi đó:
A. OA = OB ; OC = OD B. OA = OC ; OB = OD
C. 0A = OD ; OB = OC D. OA = OB = OC = OD
Câu 11: Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là:
A.Hình bình hành B.Hình vuông C.Hình thoi D.Hình chữ nhật
Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 3 cm, BC = 5 cm.
Diện tích của tam giác vuông ABC bằng:
A. 6 cm2 B. 10 cm2 C. 12 cm2 D. 15 cm2TRƯỜNG THCS SƠN MỸ KIỂM TRA HỌC KI I Năm học 2010-2011
Họ và tên:………………… Môn thi: Toán Khối 8

PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) - Thời gian: 70 phút.
Bài 1(1 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a/ 4 - 25x2 b/ 6x2 + 3x
Bài 2(1 điểm): Thực hiện phép tính.
a/  +  b/  - 
Bài 3(1 điểm): Tìm các đa thức M, N biết:
a/ M :  =  b/  . N = 
Bài 4(1 điểm): Cho phân thức A = 
a/ Tìm điều kiện của x dể giá trị của phân thức A được xác định.
b/ Tìm x để giá trị của phân thức bằng 3.
Bài 5(3 điểm): Cho hình thoi MNPQ, gọi I là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ qua N đường thẳng a song song với MP, vẽ qua P đường thẳng b song song với NQ, hai đường thẳng đó cắt nhau tại K. Chứng minh rằng:
a/ Tứ giác INKP là hình bình hành.
b/ MN = IK
c/ Để tứ giác INKP là hình vuông thì hinh thoi NMPQ là hình gì?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM.

PHẦN TRẮC NGHIỆM. Chọn mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

1
2
3
4
5