ĐỀ HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY                KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017

ĐỀ A:

Câu 1. ( 2điểm)

 1. Làm tính chia (24x4y3 – 30x5y2 – 6x6y3) : 6x4y2
 2. Rút gon biểu thức: (x-3)(x+3) – (x-2)(x+1)

Câu 2. ( 2 điểm)

 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 + 2x2y + xy2 – 9x
 2. Tìm x biết: 2(x-3) – x2 +3x=0

Câu 3. ( 2 điểm)

 1. Rút gon phân thức: P=
 2. Thực hiện phép tính:

Câu 4. ( 3,5 điểm)

Cho ABC vuông tại A có góc ABC = 600. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Kẻ tia Ax song song với BC, Cy song song với AM; Ax cắt Cy tại E . Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD.

 1. ABDC là hình gì? Vì sao?
 2. Chứng minh AMCE là hình thoi.
 3. Tìm điều kiện của tam giác ABC để ABDC là hình vuông?

 Câu 5: (0,5 điểm):

Cho các số x,y thỏa mãn đẳng thức 5x2 + 5y2 + 8xy – 2x + 2y + 2 = 0. Tính giá trị của biểu thức

 M=(x+y)2015 + (x-2)2016 + (y+1)2017.

ĐỀ B:

Câu 1. ( 2điểm)

 1. Làm tính chia (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2
 2. Rút gon biểu thức: (x+2)(x-2) – (x-3)(x+1)

Câu 2. ( 2 điểm)

 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 - 2x2 + x – xy2
 2. Tìm x biết: 2(x-3) – x2 +3x=0

Câu 3. ( 2 điểm)

 1. Rút gon phân thức: P=
 2. Thực hiện phép tính:

Câu 4. ( 3,5 điểm)

Cho ABC có AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm. Kẻ đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, M là giao điểm của AB và HD, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC, N là giao điểm của AC và HE. Chứng minh:

a. Tam giác ABC vuông?

 1. AH=MN.
 2. D đối xứng với E qua A
 3. Gọi E là trung điểm BC. Chứng minh AFMN?

 Câu 5: (0,5 điểm):

Cho các số x,y thỏa mãn đẳng thức 5x2 + 5y2 + 8xy – 2x + 2y + 2 = 0. Tính giá trị của biểu thức

 M=(x+y)2015 + (x-2)2016 + (y+1)2017.

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY                HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

ĐỀ A:

Câu 1. (1,5 điểm): Thực hiện các phép tính sau:

 a. 2x3(3x3-2x+4)    b. (y 20)

 c. ( )

Câu 2. (1,5  điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

 a. 2x3-6x2     b. 6x-6y-x2+xy

Câu 3. (2,5  điểm): Cho biểu thức sau:

 1. Tìm x để B có nghĩa.
 2. Rút gon B
 3. Tìm giá trị của B khi x = -2014.

Câu 4. (3,5  điểm): Cho tam giác MNP vuông tại M (MN<MP), đường cao MH. Từ H vẽ HK và HE lần lượt vuông góc với MN và MP (K MN, E MP).

 1. CHứng minh MH=KE
 2. Trên tia EP xác định điểm D sao cho ED=EM.
 3. Gọi O là giao điểm của MH và KE, I là giao điểm của HE và KD

Chứng minh OI//MP

Câu 5. (1.0 điểm): Cho ba số x, y, z thỏa mãn x+y+z=3

Tìm giá trị lớn nhất của B=xy+yz+zx

(x-y)^2 +(y-z)^2+ (z-x)^2>=0 
<=>2x^2 +2y^2 + 2z^2 - 2xy -2yz - 2xz >=0 
<=>x^2 + y^2 +z^2 - xy -yz -zx >=0 
<=>(x+y+z)^2 >= 3(x+y+z) 
<=>[(x+y+z)^2]/3 >= xy+yz+ zx 
=>xy +yz + zx <=3 
dấu = xảy ra khi x=y=z =1

 

ĐỀ B:

Câu 1. (1,5 điểm): Thực hiện các phép tính sau:

 a. 3x2(4x3+2x-4)    b. (x 3)

 c. ( )

Câu 2. (1,5  điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

 a. 3x2-6x     b. xy + y2 – 7x – 7y

Câu 3. (2,5  điểm): Cho biểu thức sau:

 1. Tìm x để B có nghĩa.
 2. Rút gon B
 3. Tìm giá trị của B khi x = 2014.

Câu 4. (3,5  điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), đường cao AH. Từ H vẽ HE và HF lần lượt vuông góc với AB và AC (E AB, F AC).

 1. CHứng minh AH=EF
 2. Trên tia FC xác định điểm K sao cho FK=AF. Chứng minh tứ giác EHKF là hình bình hành.
 3. Gọi O là giao điểm của AH và EF, I là giao điểm của HF và EK. chứng minh OI//AC

Chứng minh OI//MP

Câu 5. (1.0 điểm): Cho a+b+c=5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=a2+b2+c2


 

 

 

PHÒNG GD&ĐT                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2013-2014

 

Câu 1: ( 1,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a.   m2 – 25   b.    3m – 3n + mn - n2

Câu 2: ( 2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức:

A=    B=

Câu 3: ( 3,0 điểm)  . Cho biểu thức:   A =

 1.                      Tính giá trị của x để phân thức trên được xác định
 2.                      Rút gọn biểu thức A
 3.                      Tính giá trị của A tại x = -2
 4.                      TÌm x để A = 2

Câu 4: ( 3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D.

a.      Chứng minh: Tứ giác AEBM là hình thoi

b.      Tam giác ABC cần điểu kiện gì thì tứ giác AEBM là hình vuông

c.      Tam giác ABC với điều kiện tìm được ở câu b hãy tính diện tích tam giác ABC, biết AB = 8cm.

Câu 5: ( 1,0 điểm).  Tìm x Z để giá trị của biểu thức M = là một số nguyên

ĐỀ II

Câu 1: ( 1,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a.   m2 – 16   b.   x-  5x + xy – 5y

Câu 2: ( 2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức:

 

A=    B=

Câu 3: ( 3,0 điểm)  . Cho biểu thức:   P =

 1.                      Tính giá trị của a để phân thức trên được xác định
 2. Rút gọn biểu thức P
 3.                      Tính giá trị của P tại x = -2
 4.                      TÌm a để P = 2

Câu 4: ( 3,0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao  AH và M,N thứ tự là trung điểm của AB và AC

     a. Chứng minh: Tứ giác AMHN  là hình thoi

d.      Tìm điểu kiện tam giác ABC để  tứ giác AMHN  là hình vuông

e.      Tam giác ABC với điều kiện tìm được ở câu b hãy tính diện tích tam giác ABC, biết AB = 10cm.

Câu 5: ( 1,0 điểm).  Tìm x Z để x2 + 3x – 13 chia hết cho x - 2

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/16/2017 9:56:36 PM | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 321 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY, Đại số 8. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người đề thi ĐỀ HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu ĐỀ HỌC KÌ I TOÁN 8 HAY thuộc thể loại Đại số 8 được giới thiệu bởi bạn liến võ đức tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Đại số 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017 ĐỀ A: Câu 1, tiếp theo là ( 2điểm) Làm tính chia (24x4y3 – 30x5y2 – 6x6y3) : 6x4y2 Rút gon biểu thức: (x-3)(x+3) – (x-2)(x+1) Câu 2, kế tiếp là ( 2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 + 2x2y + xy2 – 9x Tìm x biết: 2(x-3) – x2 +3x=0 Câu 3, nói thêm ( 2 điểm) Rút gon phân thức: P= Thực hiện phép tính: Câu 4, bên cạnh đó ( 3,5 điểm) Cho ABC vuông

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso8/de-hoc-ki-i-toan-8-hay.6uux0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017
ĐỀ A:
Câu 1. ( 2điểm)
Làm tính chia (24x4y3 – 30x5y2 – 6x6y3) : 6x4y2
Rút gon biểu thức: (x-3)(x+3) – (x-2)(x+1)
Câu 2. ( 2 điểm)
Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 + 2x2y + xy2 – 9x
Tìm x biết: 2(x-3) – x2 +3x=0
Câu 3. ( 2 điểm)
Rút gon phân thức: P=
Thực hiện phép tính: 
Câu 4. ( 3,5 điểm)
Cho ABC vuông tại A có góc ABC = 600. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Kẻ tia Ax song song với BC, Cy song song với AM; Ax cắt Cy tại E . Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD.
ABDC là hình gì? Vì sao?
Chứng minh AMCE là hình thoi.
Tìm điều kiện của tam giác ABC để ABDC là hình vuông?
Câu 5: (0,5 điểm):
Cho các số x,y thỏa mãn đẳng thức 5x2 + 5y2 + 8xy – 2x + 2y + 2 = 0. Tính giá trị của biểu thức
M=(x+y)2015 + (x-2)2016 + (y+1)2017.
ĐỀ B:
Câu 1. ( 2điểm)
Làm tính chia (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2
Rút gon biểu thức: (x+2)(x-2) – (x-3)(x+1)
Câu 2. ( 2 điểm)
Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 - 2x2 + x – xy2
Tìm x biết: 2(x-3) – x2 +3x=0
Câu 3. ( 2 điểm)
Rút gon phân thức: P=
Thực hiện phép tính: 
Câu 4. ( 3,5 điểm)
Cho ABC có AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm. Kẻ đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, M là giao điểm của AB và HD, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC, N là giao điểm của AC và HE. Chứng minh:
a. Tam giác ABC vuông?
AH=MN.
D đối xứng với E qua A
Gọi E là trung điểm BC. Chứng minh AFMN?
Câu 5: (0,5 điểm):
Cho các số x,y thỏa mãn đẳng thức 5x2 + 5y2 + 8xy – 2x + 2y + 2 = 0. Tính giá trị của biểu thức
M=(x+y)2015 + (x-2)2016 + (y+1)2017.


PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
ĐỀ A:
Câu 1. (1,5 điểm): Thực hiện các phép tính sau:
a. 2x3(3x3-2x+4) b. (y 20)
c. ( )
Câu 2. (1,5 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. 2x3-6x2 b. 6x-6y-x2+xy
Câu 3. (2,5 điểm): Cho biểu thức sau: 
Tìm x để B có nghĩa.
Rút gon B
Tìm giá trị của B khi x = -2014.
Câu 4. (3,5 điểm): Cho tam giác MNP vuông tại M (MNCHứng minh MH=KE
Trên tia EP xác định điểm D sao cho ED=EM.
Gọi O là giao điểm của MH và KE, I là giao điểm của HE và KD
Chứng minh OI//MP
Câu 5. (1.0 điểm): Cho ba số x, y, z thỏa mãn x+y+z=3
Tìm giá trị lớn nhất của B=xy+yz+zx
(x-y)^2 +(y-z)^2+ (z-x)^2>=0  <=>2x^2 +2y^2 + 2z^2 - 2xy -2yz - 2xz >=0  <=>x^2 + y^2 +z^2 - xy -yz -zx >=0  <=>(x+y+z)^2 >= 3(x+y+z)  <=>[(x+y+z)^2]/3 >= xy+yz+ zx  =>xy +yz + zx <=3  dấu = xảy ra khi x=y=z =1

ĐỀ B:
Câu 1. (1