Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


NHỜ THẦY CÔ GIẢI GIÚP

Bµi 1 . Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

        a,

b, A=1+5+52 +53+54+…+549+550

c, A=(     

        d, A=2100 -299 +298 -297 +…+22 -2

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2018                   1                                             GV: LTN(0905687404)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Nhờ thầy cô giải giúp

Đăng ngày 5/29/2018 3:25:58 PM | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Nhờ thầy cô giải giúp, Đại số 7. .

http://tailieuhoctap.com/dethidaiso7/nho-thay-co-giai-giup.f1z00q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 7


NHỜ THẦY CÔ GIẢI GIÚP
Bài 1 . Thực hiện phép tính:
a
b, A=1+5+52 +53+54+…+549+550
c, A=(
d, A=2100 -299 +298 -297 +…+22 -2