PHÒNG GD-ĐT BUÔN MA THUộT
TRƯờNG THCS THÀNH NHấT
Đề ÔN TậP CÔNG NGHệ
NĂM HọC: 2019-2020

CÂU HỎI ÔN TÂP CÔNG NGHỆ 9 ( T4 )

I/ Trắc nghiệm :
1/ Thế nào là vật liệu cách điện?
A. Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua.
B. Vật liêu cách điện là vật liệu cho dòng điện chạy qua.
C. Cả A vàB đều đúng.
D. Cả A vàB đều sai.
2/ Đại lượng đo của Ôm kế là
Điện trở C. Công suất
B. Hiệu điện thế D. Cường độ dòng điện.
3/ Đơn vị đo công suất là
A. Ampe (A) C. Ohm ()
B. Volt (V ) D. Watt (W)
4/. Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo
A- Điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều.
B- Điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều, dòng điện 1 chiều,dòng điện xoay chiều ,điện trở.
C- Điện áp 1 chiều, dòng điện 1 chiều, điện trở.
D- Điệnáp, điện trở.
5/ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời để chỉ ra những vật liệu KHÔNG cách điện của mạng điện trong nhà:
A. Pu li sứ B. ống luồn dây
C. Vỏ cầu chì D. Vỏ đui đèn
E. Thiếc F. Mica
6/ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời để chỉ ra đại lượng đo không của đồng hồ điện
A. Cường độ dòng điện B. Điện trở mạch điện
C. Cường độ sáng D. Công suất tiêu thụ của mạch điện
G. Điện áp F .Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện
II/ Tự luận :
Kể tên, kí hiệu các lọai đồng hồ đo điện mà em biết? Nêu đại lượng đo của từng loại đó?
Kể tên các loại mối nối dây dẫn điện? Yêu cầu của mối nối
Nêu quy trình chung lắp đặt bảng điện?
Có mấy loại bảng điện? Nêu nhiệm vụ của từng loại bảng điện?
5. Tại sao trên vỏ máy biến áp thường lắp Ampe kế và vôn kế?