PHÒNG GD-ĐT BUÔN MA THUộT
TRƯờNG THCS THÀNH NHấT
Đề ÔN TậP CÔNG NGHệ
NĂM HọC: 2019-2020

CÂU HỎI ÔN TÂP CÔNG NGHỆ 8 ( T4 )
I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Chúng ta học môn vẽ kĩ thuật để làm gì?
A.dụng vào sản xuất. C. Học tốt các môn khoa học, kĩ thuật khác.
B. dụng vào đời sống. D. Cả ba ơng án trên.
Câu 2: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu
A. song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
B. song song với nhau.
C. cùng đi qua một điểm.
D. song song với mặt phẳng cắt.
Câu 3: Hướng chiếu của hình chiếu bằng là:
A. Từ trên xuốngB. Từ trước tới C. Từ trái sang D. Từ dưới lên
Câu 4: Hình chóp đều được bao bởi các hình gì ?
A. Đa giác đều và hình tam giác cân B. Hình chữ nhật và tam giác đều .
C. Hình chữ nhật và hình tròn . D. Hình chữ nhật và đa giác đều .
Câu 5: Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là:
A. Hình chữ nhật B. Hình vuông C. Tam giác cân D. Hình tròn
Câu 5: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:
A. Hình chữ nhật B. Hình vuông C. Hình tròn D. Tam giác cân
Câu 6: Đặt đáy hình hộp chữ nhật song song với mặt phẳng chiếu bằng, hình chiếu đứng cho biết kích thước?
Chiều dài, chiều rộng. C- Chiều cao, chiều rộng
Chiều dài, chiều cao. D- Cả ba ơng án trên.
Câu 7: Hình lăng trụ đều được bao bởi các hình gì ?
A. Hình chữ nhật và hình tròn . B. Hình chữ nhật và đa giác đều .
C. Đa giác đều và hình tam giác cân D. Hình chữ nhật và tam giác đều .
Câu 8: Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được:
A. Kẻ bằng nét đứt B. Kẻ bằng đường chấm gạch
C. Kẻ gạch gạch D. Tô màu hồng
Câu 9: Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm:
A. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê
B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, kích thước.
C. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật.
D. Khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê.
II.TỰ LUẬN.
Câu 1:Thế nào là bản vẽ chi tiết ?
Câu 2: Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3.
Hãy đánh dấu(x) vào Bảng 1dưới đây để chỉ rõ sự tương quan giữa các hướng chiếu với các hình chiếu. (Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2)
BẢNG 1
Hướng chiếu

Hình chiếu
A
B
C

Hình chiếu bằng
Hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng

BẢNG 2

Hình chiếu
Tên hình chiếu

1


2


3

Câu 3: Vẽ các hình chiếu của vật thể sau: