Kiểm tra HKI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU

Đề kiểm tra

Hc k II Năm hc 2010 - 2011

Môn: Công nghệ 6

1. Mục tiêu bài kiểm tra.

                - Thông qua bài kiểm tra đánh giá kết qu tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các bài đã học.

                - Biết tổng hợp khái quát hoá kiến thức.

                - Rèn luyện kĩ năng làm bài tổn

                - Ý thức t giác độc lập suy nghĩ khi làm bài.

 2. Nội dung đề kiểm tra.

               - Hình thức: Kiểm tra viết- Tự luận.

 

MA TRẬN ĐỀ.

 

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vân dụng

Cộng

Cấp độ thấp

cấp độ cao

1.Chương 3.

Nấu ăn trong gia đình

Nêu cách bảo quản chất dinh dưỡng trong quá trình sơ chế, chế biến món ăn

 

 

 

Giải thích các nguyên tắc t chức bữa ăn trong gia đình

 

Số câu:

Số điểm:

lệ:

 Số câu:1

Số điểm:1

Tỷ lệ:10%

 

 

Số câu:1

Số điểm:5

Tỷ lệ:50%

Số câu:2

Số điểm:6

Tỷ lệ: 60%

2. Chương 4.

Thu chi trong gia đình

 

Hiểu được thế nào là cân đối thu chi

Trình bày được khái niệm v chi tiêu trong gia đình

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:

 

Số câu:1

Số điểm:1,5

Tỷ lệ:15%

Số câu:1

Số điểm:2,5

Tỷ lệ:25%

 

 

Số câu2

Số điểm:4

Tỷ lệ:40%

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:

Số câu:1

Số điểm:1

Tỷ lệ:10%

 

Số câu:1

Số điểm:1,5

Tỷ lệ:15%

Số câu:1

Số điểm: 2.5

T l: 25%   

Số câu:1

Số điểm:5

Tỷ lệ:50%

Số câu:4

Số điểm:10

Tỷ lệ:100%

 

Biên soạn câu hỏi theo ma trận.

Câu 1: Để thưc phẩm không bị mất các loại sinh tố, nhất là những sinh tố dễ tan trong nước cần lưu ý vấn đề gì?

Câu 2: Thế nào là cân đối thu chi?

Giải thích hậu quả của tổng thu = tổng chi và tổng thu < tổng chi

Câu 3: Hãy nêu khái niệm chi tiêu trong gia đình? Gia đình em thường chi những khoản nào?

Câu 4: Đ t chc tt bữa ăn hp lý trong gia đình cần tuân th theo nguyên tc nào?

Hãy giải thích từng nguyên tắc đó?


ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

 

Câu 1: Đ thực phẩm không b mt các loại sinh t, nht là các sinh t d tan trong nưc cần: (1 điểm)

-         Không ngâm thc phẩm lâu trong nước.

-         Không đ thực phẩm khô héo

-         Không đun nấu thc phẩm lâu

-         Bảo quản thc phẩm nhit đ thích hp.

-         Phải biết áp dng hp lý các qui trình chế biến và bảo quản thc phẩm

Câu 2: Cân đối thu chi là:(1,5 điểm)

-         Đảm bảo tổng thu lớn hơn tổng chi

-         Có tích lu

-         Tổng thu bằng tổng chi: Không có tích lu, gp khó khăn khi gp các vic đt xut, không có kh năng mua sắm thêm các vt dng cn thiết…

-         Tổng thu nh hơn tổng chi: Luôn luôn thiếu tiền, khi cần thiết phải vay n, không có kh năng chi tr

Câu 3: khái niệm chi tiêu trong gia đình: (2,5 điểm)

-         Chi tiêu trong gia đình là: Chi phí đ đáp ứng nhu cu vt cht và văn hoá tinh thần của các thành viên trong gia đình t nguồn thu của h.

-         Nêu đưc các khoản chi của gia đình ( ăn, mc, , hc tp, …)

Câu 4: Để tổ chức tốt bữa ăn hợp lý trong gia đình cần tuân thủ theo nguyên tắc:(5 điểm)

- Các nguyên tc t chc bữa ăn hp lý trong gia đình

+ Đáp ứng nhu cu cho các thành viên trong gia đình

+ Phù hp với điều kin tài chính

+ Đảm bảo cân bằng cht dinh dưỡng

+ Thay đổi món ăn, phương pháp chế biến

-         Giải thích từng nguyên tc:

+ Các thành viên trong gia đình có lứa tuổi, giới tính, th trạng, công vic khác nhau vì vậy có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau

+ Tu s tiền cần chi đ cân nhc mua thc phẩm đ cht, đ lượng

+ Thc phẩm phải c 4 nhóm đ đảm bảo cân bằng dinh dưỡng

+ thay đổi món ăn đ tránh nhàm chán, thay đổi phương pháp chế biến đ có món ăn ngon ming

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/14/2011 9:01:20 AM | Thể loại: Công nghệ 6 | Lần tải: 79 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Kiểm tra HKI, Công nghệ 6. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn thư viện Kiểm tra HKI .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Kiểm tra HKI thuộc danh mục Công nghệ 6 được giới thiệu bởi thành viên Tráng Ngô Công tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào mục Công nghệ 6 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Công nghệ Công nghệ 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU Đề kiểm tra Học kỳ II Năm học 2010 - 2011 Môn: Công nghệ 6 1,còn cho biết thêm Mục tiêu bài kiểm tra, cho biết thêm - Thông qua bài kiểm tra đánh giá kết quả hấp thu kiến thức của học sinh ưng chuẩn những bài đã học, bên cạnh đó - Biết tổng hợp tổng thể hoá kiến thức, ngoài ra - Rèn luyện kĩ năng làm bài tổn - Ý thức tự giác độc lập suy nghĩ khi làm bài, tiếp theo là 2, thêm nữa Nội dung đề kiểm tra, kế tiếp là - Hình thức: Kiểm tra viết- Tự luận, bên cạnh

https://tailieuhoctap.com/dethicongnghe6/kiem-tra-hki.2u49wq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU
Đề kiểm tra
Học kỳ II Năm học 2010 - 2011
Môn: Công nghệ 6
1. Mục tiêu bài kiểm tra.
- Thông qua bài kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các bài đã học.
- Biết tổng hợp khái quát hoá kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng làm bài tổn
- Ý thức tự giác độc lập suy nghĩ khi làm bài.
2. Nội dung đề kiểm tra.
- Hình thức: Kiểm tra viết- Tự luận.

MA TRẬN ĐỀ.


Nhận biết
Thông hiểu
Vân dụng
Cộng
Cấp độ thấp
cấp độ cao


1.Chương 3.
Nấu ăn trong gia đình
Nêu cách bảo quản chất dinh dưỡng trong quá trình sơ chế, chế biến món ănGiải thích các nguyên tắc tổ chức bữa ăn trong gia đình


Số câu:
Số điểm:
lệ:
 Số câu:1
Số điểm:1
Tỷ lệ:10%


Số câu:1
Số điểm:5
Tỷ lệ:50%
Số câu:2
Số điểm:6
Tỷ lệ: 60%

2. Chương 4.
Thu chi trong gia đình

Hiểu được thế nào là cân đối thu chi
Trình bày được khái niệm về chi tiêu trong gia đìnhSố câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:

Số câu:1
Số điểm:1,5
Tỷ lệ:15%
Số câu:1
Số điểm:2,5
Tỷ lệ:25%


Số câu2
Số điểm:4
Tỷ lệ:40%

Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
Số câu:1
Số điểm:1
Tỷ lệ:10%

Số câu:1
Số điểm:1,5
Tỷ lệ:15%
Số câu:1
Số điểm: 2.5
Tỷ lệ: 25%
Số câu:1
Số điểm:5
Tỷ lệ:50%
Số câu:4
Số điểm:10
Tỷ lệ:100%


Biên soạn câu hỏi theo ma trận.
Câu 1: Để thưc phẩm không bị mất các loại sinh tố, nhất là những sinh tố dễ tan trong nước cần lưu ý vấn đề gì?
Câu 2: Thế nào là cân đối thu chi?
Giải thích hậu quả của tổng thu = tổng chi và tổng thu < tổng chi
Câu 3: Hãy nêu khái niệm chi tiêu trong gia đình? Gia đình em thường chi những khoản nào?
Câu 4: Để tổ chức tốt bữa ăn hợp lý trong gia đình cần tuân thủ theo nguyên tắc nào?
Hãy giải thích từng nguyên tắc đó?
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

Câu 1: Để thực phẩm không bị mất các loại sinh tố, nhất là các sinh tố dễ tan trong nước cần: (1 điểm)
Không ngâm thực phẩm lâu trong nước.
Không để thực phẩm khô héo
Không đun nấu thực phẩm lâu
Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp.
Phải biết áp dụng hợp lý các qui trình chế biến và bảo quản thực phẩm
Câu 2: Cân đối thu chi là:(1,5 điểm)
Đảm bảo tổng thu lớn hơn tổng chi
Có tích luỹ
Tổng thu bằng tổng chi: Không có tích luỹ, gặp khó khăn khi gặp các việc đột xuất, không có khả năng mua sắm thêm các vật dụng cần thiết…
Tổng thu nhỏ hơn tổng chi: Luôn luôn thiếu tiền, khi cần thiết phải vay nợ, không có khả năng chi trả
Câu 3: khái niệm chi tiêu trong gia đình: (2,5 điểm)
Chi tiêu trong gia đình là: Chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hoá tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu của họ.
Nêu được các khoản chi của gia đình ( ăn, mặc, ở, học tập, …)
Câu 4: Để tổ chức tốt bữa ăn hợp lý trong gia đình cần tuân thủ theo nguyên tắc:(5 điểm)
- Các nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình
+ Đáp ứng nhu cầu cho các thành viên trong gia đình
+ Phù hợp với điều kiện tài chính
+ Đảm bảo cân bằng chất dinh dưỡng
+ Thay đổi món ăn, phương pháp chế biến
Giải thích từng nguyên tắc:
+ Các thành viên trong gia đình có lứa tuổi, giới tính, thể trạng, công việc khác nhau vì vậy có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau
+ Tuỳ số tiền cần chi để cân nhắc mua thực phẩm đủ chất, đủ lượng
+ Thực phẩm phải ở cả 4 nhóm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng
+ thay đổi món