Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Họ và tên :                                                    KIỂM TRA 1tiết

Lớp :                                                           Vật Lý 10 Nâng cao

Đề :

Câu 1(3đ). a) Nêu đặc điểm của vectơ gia tốc của chất điểm trong chuyển động tròn đều (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn)?

b) Một cánh quạt có bán kính R=50 cm quay đều với tốc độ góc =5 rad/s. Tính độ lớn gia tốc hướng tâm của một điểm ở đầu cánh quạt.

Câu 2 (2đ). a) Từ độ cao 125 m người ta thả một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Tính thời gian rơi cho đến khi chạm đất. Lấy g = 10m/s2.

b) Một chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình 1. Hãy nêu tính chất chuyển động của chất điểm ứng với các đoạn đồ thị OA và BC.

Câu 3 (2,5đ). Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình chuyển động x = 10 + 12t – 1,5t2 , với x(m),t(s).

a) Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm.

b)Vẽ đồ thị vận tốc của chất điểm.

c) Tìm quãng đường chất điểm đi được trong 5s đầu tiên.

Câu 4 (1đ). Canô chuyển động với tốc độ 10 m/s so với nước, nước chảy với tốc độ 2 m/s so với bờ. Tính vận tốc của canô so với bờ khi canô xuôi dòng và khi ca nô chuyển động vuông góc với dòng nước.

Câu 5 (1,5 đ). Lúc 6h chất điểm M đi qua điểm A với tốc độ 2m/s, hướng về điểm B, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 4 m/s2. Chọn gốc tọa độ tại A, trục tọa độ nằm trên AB, chiều dương của trục tọa độ cùng chiều từ A đến B và mốc thời gian là lúc 6h. Biết AB=300m.

a) Viết phương trình chuyển động của chất điểm M.

b) Trong bài toán trên nếu lúc 6h10s có thêm chất điểm N đi qua điểm B và hướng về điểm A, chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi 20 m/s. Sau bao lâu M và N gặp nhau?

                                   

                                                                                                                                                                                          Họ và tên :                                                     KIỂM TRA 1tiết

Lớp :                                                                  Vật Lý 10 Nâng cao

ĐỀ :

Câu 1 (3đ). a) Nêu đặc điểm của vectơ vận tốc của chất điểm trong chuyển động tròn đều (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn)?

b) Một cánh quạt có bán kính R=50 cm quay đều với tốc độ góc =5 rad/s. Tính tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt.

Câu 2 (2đ). a) Từ độ cao 180 m người ta thả một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Tính thời gian rơi cho đến khi chạm đất. Lấy g = 10m/s2.

b) Một chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình 1. Hãy nêu tính chất chuyển động của chất điểm ứng với các đoạn đồ thị AB và BC.

Câu 3 (2,5đ). Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình chuyển động x = 10 – 12t + 1,5t2 , với x(m),t(s).

a) Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm.

b)Vẽ đồ thị vận tốc của chất điểm.

c) Tìm quãng đường chất điểm đi được trong 6s đầu tiên.

Câu 4 (1đ). Canô chuyển động với tốc độ 5 m/s so với nước, nước chảy với tốc độ 2 m/s so với bờ. Tính vận tốc của canô so với bờ khi canô xuôi dòng và khi ca nô chuyển động vuông góc với dòng nước.

Câu 5 (1,5đ). Lúc 6h chất điểm M đi qua điểm A với tốc độ 4 m/s, hướng về điểm B, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Chọn gốc tọa độ tại A, trục tọa độ nằm trên AB, chiều dương của trục tọa độ cùng chiều từ A đến B và mốc thời gian là lúc 6h. Biết AB=300m.

a) Viết phương trình chuyển động của chất điểm M.

b) Trong bài toán trên nếu lúc 6h5s có thêm chất điểm N đi qua điểm B và hướng về điểm A, chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi 20 m/s. Sau bao lâu M và N gặp nhau?

BÀI LÀM :

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kiểm tra 1 tiết

Đăng ngày 8/26/2018 10:34:24 PM | Thể loại: Cơ học | Lần tải: 27 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Kiểm tra 1 tiết, Cơ học. .

http://tailieuhoctap.com/dethicohoc/kiem-tra-1-tiet.a8l10q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Cơ học


Họ và tên : KIỂM TRA 1tiết
Lớp : Vật Lý 10 Nâng cao
Đề :
Câu 1(3đ). a) Nêu đặc điểm của vectơ gia tốc của chất điểm trong chuyển động tròn đều (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn)?
b) Một cánh quạt có bán kính R=50 cm quay đều với tốc độ góc =5 rad/s. Tính độ lớn gia tốc hướng tâm của một điểm ở đầu cánh quạt.
Câu 2 (2đ). a) Từ độ cao 125 m người ta thả một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Tính thời gian rơi cho đến khi chạm đất. Lấy g = 10m/s2.
b) Một chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình 1. Hãy nêu tính chất chuyển động của chất điểm ứng với các đoạn đồ thị OA và BC.
Câu 3 (2,5đ). Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình chuyển động x = 10 + 12t – 1,5t2 , với x(m),t(s).
a) Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm.
b)Vẽ đồ thị vận tốc của chất điểm.
c) Tìm quãng đường chất điểm đi được trong 5s đầu tiên.
Câu 4 (1đ). Canô chuyển động với tốc độ 10 m/s so với nước, nước chảy với tốc độ 2 m/s so với bờ. Tính vận tốc của canô so với bờ khi canô xuôi dòng và khi ca nô chuyển động vuông góc với dòng nước.
Câu 5 (1,5 đ). Lúc 6h chất điểm M đi qua điểm A với tốc độ 2m/s, hướng về điểm B, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 4 m/s2. Chọn gốc tọa độ tại A, trục tọa độ nằm trên AB, chiều dương của trục tọa độ cùng chiều từ A đến B và mốc thời gian là lúc 6h. Biết AB=300m.
a) Viết phương trình chuyển động của chất điểm M.
b) Trong bài toán trên nếu lúc 6h10s có thêm chất điểm N đi qua điểm B và hướng về điểm A, chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi 20 m/s. Sau bao lâu M và N gặp nhau?

Họ và tên : KIỂM TRA 1tiết
Lớp : Vật Lý 10 Nâng cao
ĐỀ :
Câu 1 (3đ). a) Nêu đặc điểm của vectơ vận tốc của chất điểm trong chuyển động tròn đều (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn)?
b) Một cánh quạt có bán kính R=50 cm quay đều với tốc độ góc =5 rad/s. Tính tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt.
Câu 2 (2đ). a) Từ độ cao 180 m người ta thả một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Tính thời gian rơi cho đến khi chạm đất. Lấy g = 10m/s2.
b) Một chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình 1. Hãy nêu tính chất chuyển động của chất điểm ứng với các đoạn đồ thị AB và BC.
Câu 3 (2,5đ). Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình chuyển động x = 10 – 12t + 1,5t2 , với x(m),t(s).
a) Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm.
b)Vẽ đồ thị vận tốc của chất điểm.
c) Tìm quãng đường chất điểm đi được trong 6s đầu tiên.
Câu 4 (1đ). Canô chuyển động với tốc độ 5 m/s so với nước, nước chảy với tốc độ 2 m/s so với bờ. Tính vận tốc của canô so với bờ khi canô xuôi dòng và khi ca nô chuyển động vuông góc với dòng nước.
Câu 5 (1,5đ). Lúc 6h chất điểm M đi qua điểm A với tốc độ 4 m/s, hướng về điểm B, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Chọn gốc tọa độ tại A, trục tọa độ nằm trên AB, chiều dương của trục tọa độ cùng chiều từ A đến B và mốc thời gian là lúc 6h. Biết AB=300m.
a) Viết phương trình chuyển động của chất điểm M.
b) Trong bài toán trên nếu lúc 6h5s có thêm chất điểm N đi qua điểm B và hướng về điểm A, chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi 20 m/s. Sau bao lâu M và N gặp nhau?
BÀI LÀM :